Šilutės PSPC stebėtojų taryba laukia teisininkų išvadų

 

PSPC 1Šilutės rajono savivaldybės vadovai jau atvirai kalba apie VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) reorganizavimą, prijungiant šią įstaigą prie savivaldybės valdomos VšĮ Šilutės ligoninės. Į šių metų paskutinio savivaldybės Tarybos posėdžio dienotvarkę jau įrašytas klausimas apie šią reorganizaciją.

Tik PSPC stebėtojų taryba abejoja, ar tokia reorganizacija yra įmanoma, nes nėra gavusi jokių teisinių dokumentų, įrodančių, kad pirminės sveikatos priežiūros įstaiga gali būti prijungta prie antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos.

Šilutės PSPC stebėtojų taryba, kuriai vadovauja rajono politikė, VRK „Už žmonių valdžią“ atstovė Daiva Žebelienė ir politikams dar atstovauja „tvarkietė“ Laimutė Uselienė, ketvirtadienį surengė posėdį, kuriame bandė išsiaiškinti, ar tikrai galima apjungti dvi skirtingą finansavimą gaunančias sveikatos priežiūros įstaigas.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas – savivaldybės gydytojas Marius Bartkus Šilutės PSPC stebėtojų tarybos posėdyje teigė, kad dėl minėtų įstaigų apjungimo tartasi dar tuomet, kai sveikatos apsaugos ministro pareigas ėjo Vytenis Andriukaitis. Ministras tada teigė, kad dviejų šių įstaigų apjungimas yra galimas. Tačiau M.Bartkus negalėjo pateikti jokio dokumento, kuris pagrįstų tokią galimybę.

PSPC direktorius Liutauras Indriuška abejoja valdžios sumanymu prijungti jo vadovaujamą įstaigą prie Šilutės ligoninės, nes turi visai kitokią informaciją apie tokio prijungimo teisėtumą. Jis citavo galiojančio įstatymo nuostatas, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugos negali būti teikiamos antrinio sveikatos priežiūros lygio įstaigoje. L.Indriuška sakė bendravęs su dabartine sveikatos apsaugos ministre Rimante Šalaševičiūte ir žino jos nuomonę, kad ieškant racionaliausio sprendimo reikėtų ne Šilutės PSPC jungti prie ligoninės, bet visas rajone veikiančias viešąsias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas sujungti į vieną ir tokiu būdu taupyti įstaigų valdymui skiriamas lėšas.

Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkė D.Žebelienė domėjosi, kokios finansinės naudos tikimasi po Šilutės PSPC apjungimo, ir ar po reorganizacijos nenukentės viduriniosios grandies medikai ir darbuotojai, nes gali būti sumažintas įstaigos dirbančiųjų skaičius. Pasak D.Žebelienės, nesinorėtų, kad žmonės prarastų darbus.

M.Bartkus teigė, kad po reorganizacijos tikimasi kasmet sutaupyti apie 100 tūkst. eurų. Bet, jo teigimu, tai tik preliminarūs skaičiavimai, nes tikslių ekonominių skaičiavimų nėra.

Šilutės PSPC stebėtojų taryboje esančios dvi politikės neketina inicijuoti, kad iš savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės būtų išbrauktas ar atidėtas vėlesniam laikui sprendimo projektas apie Šilutės PSPC ir Šilutės ligoninės sujungimą.

Šilutės PSPC stebėtojų taryba nutarė sulaukti teisinės informacijos apie reorganizacijos teisėtumą ir tik tuomet spręsti, ar pritarti reorganizacijai, ar ne. Tikimasi, kad Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba pateiks savo išvadą apie parengto savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl PSPC prijungimo prie ligoninės teisėtumą.