Šilutės PSPC vadovė stumiama iš darbo

azukaitiene jadvygaViena taupiausių ir racionaliausiai sugebančių tvarkytis Savivaldybės įstaigos vadovų – Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovė Jadvyga Ažukaitienė – verčiama palikti postą.

Greičiausiai jau šį ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl J.Ažukaitienės atleidimo iš darbo šalių sutarimu, išmokant jai pusmečio darbo užmokesčio kompensaciją.

„Šilutės naujienų„ redakciją aplankę žmonės piktinosi, kad politikai ir Savivaldybės administracija vadovaujasi dvigubais standartais: jeigu įstaigos vadovas lojalus Savivaldybės vadovybei ir politikams, pastarieji užsimerkia, net jei įstaiga dirba turėdama nuostolių, o jeigu vadovas turi tvirtą nuomonę ir nesibaimina pakovoti už įstaigos interesus, tokį vadovą valdžia stengiasi pašalinti, prisidengdama keistais kaltinimais.

Be kaltės kalta

Po Ūkio banko bankroto labiausiai nukentėjo Savivaldybei priklausanti įstaiga Šilutės PSPC. Bankrutavusiame banke užstrigo šios įstaigos indėlis – daugiau kaip 2 milijonai litų sutaupyto pelno. Valstybės draudžiamąją indėlio dalį – 350 tūkst. litų įstaiga jau susigrąžino. Lieka tikėtis, kad Vyriausybė tinkamai organizuos Ūkio banko bankroto bylą ir, išpardavus jo valdytą turtą, įstaigos prarastas indėlis sugrįš.

Šilutės valdžios spaudimas Šilutės PSPC vadovei J.Ažukaitienei prasidėjo iškart po Ūkio banko bankroto.

Kontrolės komiteto posėdyje, kuriam vadovavo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikas, buvęs rajono meras Virgilijus Pozingis, J.Ažukaitienė privalėjo teisintis, kad įstaiga sugebėjo sutaupyti lėšų. J.Ažukaitienei priekaištauta, kad tie pinigai galėjo būti panaudoti darbuotojų atlyginimams mokėti, modernesnės įrangos pirkimui ar netgi medicinos punkto kūrimui kurioje nors rajono gyvenvietėje.

Tuomet J.Ažukaitienė politikams įrodė, kad nors bankrutuojančiame banke yra užstrigę 2 milijonai litų, įstaigos veiklos tai nesutrukdys, o darbuotojų algoms lėšų yra pakankamai. Sutrikusi įstaigos vadovė tikriausiai nedrįso užsipuolusiems politikams priminti, kad Šilutės PSPC, kaip ir kitos Savivaldybės įstaigos, visus investicinius planus tvirtina rajono Taryboje, kad įstaigos vadovės veiklą ir paslaugų plėtros reikalus valdo įstaigos stebėtojų taryba, kurioje yra ir rajono Tarybos deleguoti rajono politikai bei Savivaldybės administracijos atstovai. Taigi Šilutės PSPC dirbo pagal politikų patvirtintus dokumentus.

Kontrolės komiteto posėdyje Šilutės PSPC vyr. gydytoją užstojo vienintelis politikas – verslininkas Saulius Stankevičius, kuris teigė, kad J.Ažukaitienei priekaištaujama be jokios kaltės. Jis kalbėjo, kad J.Ažukaitienė puikiai vadovauja Savivaldybės įstaigai ir negali būti atsakinga už tai, kad Ūkio bankui paskelbtas bankrotas.

Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė kovo 5 dieną straipsnyje „Politikai bandė „nuplakti“ Šilutės PSPC vadovę“.

Praėjus kelioms dienoms po Kontrolės komiteto posėdžio, J.Ažukaitienei sustreikavo širdis ir ji mėnesį gydėsi Kauno klinikose.

Sąmokslas

Politikų užsibrėžtas tikslas išstumti J.Ažukaitienę iš pareigų ryškiausiai pasimatė rajono Tarybos posėdyje kovo 20 dieną. Rajono Taryba tuomet tvirtino Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų bei įstaigų finansinės veiklos ataskaitas už 2012 metus.

Balsų dauguma rajono Taryboje buvo nepatvirtintos tik Šilutės PSPC įstaigos pateiktos ataskaitos. Akivaizdu, kad vadovautasi tik politikų užgaida, nepaisant padorumo ir logikos. Šilutės PSPC, palyginti su kitomis rajono sveikatos priežiūros įstaigomis, 2012 metus baigė pelningiausiai – uždirbo apie 150 tūkst. Lt pelno. Dvi įstaigos patyrė nuostolius: Šilutės ligoninė – 1,5 mln. Lt, o Juknaičių ambulatorija – 12 tūkst. Lt. Tačiau šių įstaigų vadovams rajono politikai jokių priekaištų ar pastabų nereiškė, ataskaitas patvirtino be jokių komentarų.

To posėdžio metu rajono politikams buvo išplatintas ir Šilutės PSPC dalies darbuotojų susirinkimo, įvykusio kovo 15 dieną, protokolas. Protokole užfiksuota visa eilė klausimų, kuriuos pažėrė susirinkimo pirmininkė, nepailstanti J.Ažukaitienės priešininkė pediatrė Regina Kulpienė – Jaunienė.

Šis protokolas nebuvo pagarsintas posėdžio metu. Protokolo turinį taikliai apibūdino S.Stankevičius, kurio nuomone, rašto autoriai yra tik sąmokslininkai, kurie nori pakenkti savo įstaigos vadovei.

Rajono Taryboje nepatvirtinus Šilutės PSPC vadovės ir įstaigos finansinės veiklos ataskaitų, mero pavaduotojas Šarūnas Laužikas konstatavo, kad taip Tarybos dauguma pareiškė nepasitikėjimą J.Ažukaitiene.

Pasak Š.Laužiko, po ataskaitų nepatvirtinimo galimi du keliai: arba parengti sprendimo projektą dėl J.Ažukaitienės nušalinimo nuo pareigų, arba gražiuoju susitarti, kad ji išeis iš darbo, gavusi sutartą išeitinę kompensaciją.

Partiečiai nepalaikė

Praėjusią savaitę rajono vadovai puse lūpų kai kam jau pasakojosi, kad artimiausiame rajono Tarybos posėdyje bus pateiktas sprendimo projektas atleisti J.Ažukaitienę iš pareigų abiejų šalių sutarimu. Kalbama, kad tokį susitarimą padėjo suorganizuoti Liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus politikai. J.Ažukaitienė yra minėtos partijos narė.

Liberalsąjūdietis, rajono politikas Edvardas Vitkauskas „Šilutės naujienoms“ patvirtino tokias neoficialias rajono vadovų kalbas apie susitarimą su J.Ažukaitiene. Jis sakė, kad ir partijos skyriaus taryba mano, jog J.Ažukaitienė padarė vadybinių klaidų.

Partiečiai mano, kad ji galėjo sutaupytas lėšas laikyti keliuose bankuose, indėlių sumas priartinusi iki valstybės draudžiamosios sumos. Todėl skyriaus vadovybė mano, kad J.Ažukaitienė turi prisiimti atsakomybę už lėšas, užstrigusias bankrutavusiame banke.

Nesijaučia kalta

J.Ažukaitienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jau bendravo su rajono mere D.Žebeliene bei Savivaldybės administracijos direktoriumi Raimundu Ambrozaičiu dėl galimo susitarimo atsisakyti Šilutės PSPC vadovės pareigų. Tačiau tai nebūtų jos asmeninės kaltės prisipažinimas.

Ji sakė, kad prieš 8 metus pradėjusi eiti įstaigos vadovės pareigas, jau rado tvarką, kad įskaitos finansai tvarkomi Ūkio banke. Iki pat šio banko bankroto nebuvo jokių priekaištų dėl banko teikiamų paslaugų.

Beje, J.Ažukaitienei pradėjus vadovauti PSPC, šią įstaigą slėgė apie 500 tūkst. litų skolos. o įstaigos metų veiklos finansinis rezultatas buvo apie 300 tūkst. Lt nuostolių. Netrukus J.Ažukaitienės vadovaujama Šilutės PSPC pradėjo dirbti pelningai, susitaupė savo pinigų investicijoms, kuriomis gerino įstaigos patalpas, pirko medicininę techniką.

J.Ažukaitienė sakė, kad neprieštaraus rajono valdžios siūlymui palikti pareigas šalių sutarimu, tačiau pati tokios iniciatyvos nereikš. PSPC vadovė gerai žino, jog jokio įstatymo ar rajono Tarybos sprendimo nėra pažeidusi, tad kai kurių politikų pareiškimai, kad jai gali būti paskelbtas nepasitikėjimas ir nušalinimas nuo pareigų, neturi juridinio pagrindo. Net įstaigos ataskaitų nepatvirtinimas rajono Taryboje nėra pagrindas atleisti iš darbo.

J.Ažukaitienė neslėpė, kad yra nusivylusi savo partijos kolegų liberalsąjūdiečių pozicija jos atžvilgiu. Kai buvo tvirtinamos Šilutės PSPC ataskaitos, liberalsąjūdietis E.Vitkauskas balsavo „prieš“. Tiesa, kitas liberalsąjūdietis Jonas Purlys balsavo „už“.
Pasak J.Ažukaitenės, esant tokiai aplinkai ji nemato prasmės aukoti savo sveikatą dėl posto. Medikė tik nuogąstauja, kad tolimesni valdžios politikų sprendimai gali pakenkti per 8 metus sustiprėjusiai Savivaldybės įstaigai – Šilutės PSPC.