Šilutės PSPC vadovei L.Biesevičienei – nepalankus Stebėtojų tarybos verdiktas

BiesevicieneŠilutės savivaldybės vadovas Vytautas Laurinaitis turi galvos skausmą dėl savo vienasmenio sprendimo Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) laikino vadovo pareigų patikėjimo šeimos gydytojai Loretai Biesevičienei.

Tik porą mėnesių pavadovavusi šiai medicinos įstaigai, laikinoji direktorė apdovanojo sau palankius kolegas ir save pačią priedais prie atlyginimų – iš viso išdalijo per 21 tūkst. Eur.

Toks L.Biesevičienės dosnumas gali jai kainuoti PSPC vadovo postą…

Ar tinka būti direktore?

Savivaldybės viešosios įstaigos vadovams atlyginimą ir priedus prie atlyginimo skiria įstaigos steigėjas – savivaldybės Taryba, tačiau L.Biesevičienė priedą sau – 1000 Eur – pasiskyrė savo įsakymu.

Apie tai „Šilutės naujienos“ rašė rugsėjo 27 dieną straipsnyje „Šilutės PSPC pelno kliuvo laikinai vadovei ir išrinktiesiems“.

Galimai neteisėtas 2015 metais Šilutės PSPC uždirbto pelno dalybas narpliojo PSPC stebėtojų taryba, vadovaujama savivaldybės politikės, VRK „Už žmonių valdžią“ atstovės Daivos Žebelienės. Stebėtojų taryba nusprendė informuoti Šilutės PSPC steigėją – savivaldybės Tarybą apie galimą pažeidimą ir rekomendavo įvertinti, ar laikinoji Šilutės PSPC vadovė L.Biesevičienė tinka eiti šias pareigas.

Skundas su 30 žmonių parašais

Pirmadienį VšĮ Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos pirmininkė D.Žebelienė sukvietė spaudos konferenciją ir pateikė informaciją apie minėtoje įstaigoje galimai įvykusius pažeidimus.

D.Žebelienė sakė, kad Stebėtojų tarybos tyrimą dėl galimai neteisėtų uždirbto pelno dalybų paskatino įstaigos dirbantieji, kurie surašė skundą, patvirtintą 30-ies darbuotojų parašais.

Po Stebėtojų tarybos tyrimo, pasak D.Žebelienės,  darytinos išvados, kadL.Biesevičienė, vadovaudamasi neaiškiais kriterijais nusprendė priedus skirti tik daliai darbuotojų ir pati nustatė tų priedų dydžius. Įstaigos vadovė negalėjo pagrįsti tokio sprendimo teisės aktais, taip pat nepateikė logiškų tokio savo sprendimo motyvų.

Pasirodo, L.Biesevičienė pati sudarė naują įstaigos gydymo tarybą,  rugpjūčio 31 d. pasirašiusi įsakymą Nr. V1-36 „Dėl gydymo tarybos sudarymo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“. Nauja gydymo taryba, sudaryta iš vieno skyriaus gydytojų, ir priėmė sprendimą dėl vienkartinių priedų mokėjimo. L.Biesevičienė neatsižvelgė, kad pagal 2014 m. rugsėjo mėn. 25 d. patvirtintą Šilutės r. tarybos sprendimą, įstaigos gydymo taryba turi būti sudaroma iš visų įstaigos padalinių ir filialų gydytojų.

Sau pasiskyrė 1000 Eur

Pasak D.Žebelienės, PSPC direktorės pareigas einanti L.Biesevičienė  2016 m. rugsėjo 20 d. priėmė dar vieną įsakymą:  Nr. P2-133 „Dėl vienkartinio priedo skyrimo už gerus darbo rezultatus 2015 m.“ Juo pati sau pasiskyrė 1000 Eur dydžio vienkartinę piniginę išmoką.

Tokie veiksmai leidžia įtarti, kad priimdama sprendimą dėl piniginės išmokos skyrimo sau pačiai L.Biesevičienė įsipainiojo į interesų konfiktą.

Stebėtojų taryba pažymėjo, kad neturi įgaliojimų konstatuoti, ar buvo pažeistos LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatos. Bet įtariant galimą pažeidimą, informacija perduota Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri jau pradėjo tyrimą.

D.Žebelienė akcentavo, kad pagal VšĮ Šilutės PSP centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, priedas už gerus darbo rezultatus darbuotojams gali būti mokamas tik finansinių metų pabaigoje, neviršijant steigėjo nustatyto įstaigos mokos fondo.

Darbuotojų atlyginimai ir priedai gali būti keičiami tik suderinus su Stebėtojų ir Slaugos tarybomis, tačiau šiuo atveju tokio derinimo nebuvo. Todėl darytina išvada, kad skirdama vienkartinius priedus sau ir darbuotojams ir nederindama su Stebėtojų taryba, l.e.p. vadovė nesilaikė teisės aktuose reglamentuotos priedų ir priemokų skyrimo tvarkos.

Informuota ir Vyriausybės atstovė

Apie incidentą jau informuota ir Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš. Ji nurodė Savivaldybės vadovui V.Laurinaičiui išnagrinėti Šilutės PSPC darbuotojų skundą ir informuoti apie priimtus sprendimus.

D.Žebelienė rajono žiniasklaidininkams paskelbė, kad savivaldybės Taryba ir rajono meras V.Laurinaitis bus informuoti apie galimą Šilutės PSPC darbuotojų teisių pažeidimą, šios įstaigos Stebėtojų taryba rekomenduoja spręsti klausimą dėl L.Biesevičienės tinkamumo eiti PSPC direktorės pareigas.

D.Žebelienė neabejoja, jog L.Biesevičienė yra puiki gydytoja, tačiau vadybinių sugebėjimų jai akivaizdžiai trūksta.