Šilutės PSPC vadovui – valdančiųjų nemalonė

INDRIUSKA 1Paskutiniame rajono Savivaldybės Tarybos posėdyje buvo pademonstruota, kad savivaldybės įstaigų vadovų likimai nepriklauso nuo jų veiklos rezultatų. Svarbu įtikti ir politinei valdžiai.

Tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl pritarimo viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro 2013 metų vadovų veiklos ataskaitoms“, neišsakius jokių rimtų argumentų, Šilutės PSPC vadovo Liutauro Indriuškos veiklos ataskaita nepatvirtinta.

Jokių priekaištų

Svarstant minėtą sprendimo projektą Savivaldybės tarybos komitetuose, nė vienos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos vadovui nebuvo pareikšti jokie priekaištai dėl darbo kokybės ar įstaigos finansinių rezultatų. Visos savivaldybei priklausančios medicinos įstaigos praėjusius metus baigė turėdamos minimalų vieno ar kelių tūkstančių litų pelną.

Jokių priekaištų nesulaukė nei Šilutės ligoninės vadovas Darius Steponkus, kurio vadovaujama įstaiga metus baigė, turėdama šiek tiek daugiau nei 1 mln. litų nuostolį.

Vyriausiajam gydytojui pakako rajono politikams paaiškinti, kad Teritorinės ligonių kasos už ligoninės atliktas paslaugas apmoka šeštadaliu mažesniu tarifu nei priklauso.

Šilutės PSPC vadovo L.Indriuškos vadovaujama įstaiga per metus ne tik sulaukė daugiau prisirašiusių pacientų, papildė kolektyvą naujais gydytojais ir paslaugomis, bet faktiškai metus baigė su teigiamu – apie 100 tūkstančių litų – veiklos rezultatu. Įstaiga apie 1,7 mln. Lt nuostolį patyrė tik todėl, kad pražuvo įstaigos terminuotas indėlis bankrutavusiame Ūkio banke. Tačiau atsakomybė už tokių lėšų praradimą buvo „prilipdyta“ tuometinei įstaigos vadovei Jadvygai Ažukaitienei.

L.Indriuška nuo praėjusių metų vasaros pradžios įstaigai vadovavo kaip laikinai einantis vadovo pareigas. Po viešo  konkurso įstaigos vadovu tapo tik nuo 2013 m. gruodžio 9 dienos.

Apie balsavimo procedūrą

Savivaldybės sveikatos įstaigų vadovų veiklos ataskaitų tvirtinimo sprendimas buvo parengtas vienas visiems vadovams. Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose nė vienam vadovui dėl ataskaitų nebuvo pareikšta jokių priekaištų, todėl Tarybos posėdyje politikai visų vadovų ataskaitas galėjo patvirtinti vienu balsavimu.

Tačiau rajono meras Šarūnas Laužikas pasiūlė balsuoti už kiekvieno vadovo ataskaitą atskirai. Tai sukėlė intrigą, kad rajono valdančioji koalicija turi nusižiūrėtą auką.

Oficiali rajono mero Š.Laužiko versija: taip balsuoti reikia todėl, kad kai kurie politikai, dirbantys medicinos įstaigose, bendrai balsuodami už visų vadovų ataskaitas,  patektų į interesų konfliktą.

Š.Laužiko pasiūlymą kritikavo liberalcentristas Vytautas Laurinaitis, kurio nuomone, tie medikai (Darijus Pundžius ir Algimantas Čeponis) gali nusišalinti nuo balsavimo ir nebus jokio pažeidimo.

Tačiau valdančiai koalicijai V.Laurinaičio pasiūlymas neįtiko, nes tuomet jų koalicija neturėtų balsų daugumos. Valdančiųjų valia nuspręsta balsuoti atskirai už kiekvieno vadovo ataskaitą.

Priekaištai

Politikai daugumos vadovų ataskaitas patvirtino be jokių diskusijų. Diskusijos prasidėjo tik tuomet, kai buvo ruošiamasi balsuoti už Šilutės PSPC vadovo L.Indriuškos 2013 m. veiklos ataskaitą.

Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkas, vicemeras Virgilijus Pozingis, pristatydamas Šilutės PSPC vadovo veiklos ataskaitą, pabrėžė, kad, jo nuomone, pirmiausia buvo pažeista tvarka priimant L.Indriušką į PSPC vadovo pareigas. L.Indriuška neturi medicininio išsilavinimo ir neturėjo bent vienerių metų įstaigos vadovo patirties.

Tarsi apgailestaudamas V.Pozingis konstatavo, kad situacija jau nebeištaisoma: „konkursas yra įvykęs ir vadovas įstaigai vadovauja“.

Kalbėdamas apie L.Indriuškos darbą, V.Pozingis sakė, kad nepavadintų jo sklandžiu, kad stebėtojų tarybos nariai išsako daug pastabų, yra įstaigos darbuotojų, nepatenkintų nauju vadovu.

Tačiau jokių konkrečių faktų apie L.Indriuškos kokius nors prasižengimus V.Pozingis neišsakė.

Pasak V.Pozingio, dar reikės daug nuveikti, kad įstaiga pradėtų dirbti gerai ir kad baigtųsi konfliktinė situacija tarp darbuotojų bei vadovo.

Santykiais kolektyve domėjosi ir rajono politikė Vincenta Bubilienė.

L.Indriuška teigė, kad tarpusavio santykiai įstaigoje yra pagerėję, tačiau jis neneigė, kad kolektyve yra skirtingų nuomonių. Jos derinamos diskusijose ir pasitarimuose. Yra darbuotojų, kurie norėtų gauti didesnį atlyginimą, tačiau, pasak L.Indriuškos, „pinigų antklodė“ yra tokia, kokia yra, ir kaip ją betampytum į vienų ar kitų medikų ar aptarnaujančio personalo pusę, ji vis tiek dar per trumpa.

Pasak įstaigos vadovo, vienintelė kliūtis įsivyrauti geram įstaigos mikroklimatui – lėšų trūkumas mokėti darbuotojams už papildomus darbus. O pinigų trūksta, nes jie prarasti Ūkio banke.

L.Indriuška turi rengti pasiūlymus

Iš 25 rajono Tarybos narių (A.Čeponis ir V.Laurinaitis nusišalino) už Šilutės PSPC vadovo veiklos ataskaitos patvirtinimą balsavo 11, prieš buvo 4, susilaikė 10.

Taigi ši veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta.

Prieš balsavo visi Darbo partijos frakcijos nariai: Darijus Pundžius, Juozas Sauspreškis, Darius Soščeka ir Saulius Stankevičius. Susilaikė nuo balsavimo likusieji valdančiosios koalicijos nariai: Gintaras Bružas, Vincenta Bubilienė, Albina Bumblauskienė, Genovaitė Kimbrienė, Birutė Kleinaitė, Šarūnas Laužikas, Vaidas Pavilonis, Virgilijus Pozingis, Stasė Skutulienė ir Povilas Tunaitis.

Po posėdžio Liberalų frakcijos pirmininkas Edvardas Vitkauskas „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad L.Indriuškos veiklos ataskaita nepatvirtinta tik dėl politinių sumetimų. Jis yra Liberalų sąjūdžio narys ir todėl patiria valdančiosios koalicijos vadovų spaudimą.

Kalbinamas V.Pozingis paneigė prielaidas apie politinį susidorojimą. Jis sakė, kad Savivaldybės Taryba ir administracija jau seniai stebi Šilutės PSPC veiklą ir norėtų, kad šioje įstaigoje nusistovėtų normalus mikroklimatas.

V.Pozingio nuomone, L.Indriuška dabar kuo skubiau turi parengti siūlymus, kaip taisys situaciją kolektyve, kaip  sieks geresnių paslaugų rezultatų. Situacijai nesikeičiant, kai vadovo veiklos ataskaita nepatvirtinta, gali būti parengtas ir sprendimo projektas apie jo atleidimą iš darbo.