Šilutės rajonas – kiaulių maru užkrėsta teritorija

shutterstock 714538813Rugpjūčio mėnesį buvo nustatyti Afrikinio kiaulių maro (AKM) židiniai Šilutės, Pagėgių ir Rietavo savivaldybėse sumedžiotiems šernams. Atsižvelgus į tai priimtas sprendimas, kuriuo griežtinamos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, susijusios su AKM.

Įsigalioja šie draudimai:

laikyti kiaules lauke ar jas išleisti į lauką; prekiauti kiaulėmis turgavietėse; organizuoti parodas, pasirodymus, muges su kiaulėmis ir šernais; laikyti šernus ir šernakiaules;
Reikalavimai kiaulių laikytojams:

žiemą ir pavasarį buvo patikrinti visi kiaulių laikytojai, bet nuo šiol laikantys paršavedes turi atitikti visus biologinio saugumo priemonių reikalavimus (lankytojų žurnalas, parengti ir taikyti biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymo programą, patvirtinti ir įgyvendinti neatidėliotinų priemonių, vykdomų kiaulių laikymo vietoje ypač pavojingų kiaulių ligų protrūkių atvejais, programą, atskirti kiaulių auginimo zoną nuo kitos kiaulių laikymo vietos, persirengimo patalpos ir dušai, ir privalomai patikrinti du kartus per metus; norintys parduoti paršelius pirmiausia turi kreiptis į Šilutės VMVT su laisvos formos prašymu; užtikrinti, kad būtų paimti nugaišusių kiaulių mėginiai, o jei tokių per savaitę nebuvo, užtikrinti, kad per 7 dienas iki kiaulių išvežimo būtų paimti ir atlikti kraujo mėginių dėl AKM tyrimai PGR metodu ir per 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas atliktų kiekvienos kiaulių siuntos klinikinį tyrimą dėl AKM; nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., informuoti Šilutės VMVT arba įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie nugaišusias kiaules; ne vėliau kaip prieš 3 dienas informuoti įgaliotąjį vet.

gydytoją apie kiaulės skerdimą savo reikmėms, kad jis turėtų galimybę paskerstą kiaulę apžiūrėti, įvertinti anatominius pakitimus ir, esant įtarimui, paimti mėginius AKM tyrimams; norintys steigti naujas kiaulių laikymo vietas privalo jas įrengti taip, kad jos atitiktų biologinio saugumo reikalavimus ir pateikti Šilutės VMVT laisvos formos prašymą leisti laikyti kiaules, nurodant laikytojo duomenis ir kiaulių laikymo vietos adresą, numatomų laikyti kiaulių skaičių ir paskirtį, ir sudaryti sąlygas Šilutės VMVT atlikti kiaulių laikymo vietos patikrinimą, ir kiaules atsivežti tik gavus VMVT raštišką leidimą; laikytis biologinio saugumo priemonių, AKM kontrolės ir stebėsenos, kiaulių registravimo, ženklinimo, perkėlimo ir kitų reikalavimų.

Priežastys, dėl kurių ūkyje gali kilti AKM:

kiaulių šėrimas šviežia žole, lankymasis miškuose renkant sraiges, uogas, grybus, medžiojant, kitų gyvūnų laikymas su kiaulėmis toje pačioje patalpoje, šėrimas termiškai neapdorotomis maisto atliekomis.

Norintys apsaugoti savo ūkį turi įsidėmėti šiuos rizikos veiksnius ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų: keisti avalynę ir darbinius drabužius bei švariai nusiplauti rankas prieš įeinant į kiaulių laikymo patalpas.

VMVT specialistai ragina kiaulių laikytojus realiai įvertinti savo galimybes užtikrinti biologinio saugumo reikalavimų laikymąsi ūkiuose. Nesant galimybių jų tinkamai laikytis, patariama nedelsti ir pasiskersti kiaules. Sveikų kiaulių mėsą laikytojai gali suvartoti savo reikmėms, tuo tarpu nustačius AKM kiaulės nugaišinamos, o jų mėsa – sunaikinama, taigi nuostoliai daug didesni.