Šilutės rajonas pagaliau pasitvirtins Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatus

Šilutės savivaldybė liko vienintelė Vakarų Lietuvoje, iki šiol neturinti nuostatų, kam ir kaip suteikti Garbės ambasadoriaus vardą.

Pirmieji bandymai suteikti tokį titulą buvo kilę prieš 10 metų, tačiau tuomet jokie nuostatai nebuvo sukurti. Prieš kelis metus buvo sukurti nuostatai, bet jie nebuvo patvirtinti Savivaldybės taryboje, nes neatitiko įstatymų. Šiuo metu Šilutės rajono Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai vėl parengti ir pateikti svarstyti politikams.

Garbės ambasadoriai bus visuomeniški

Savivaldybės tarybos komitetų nariams pateiktas svarstyti sprendimo projektas, kuriame siūloma patvirtinti nuostatus ir įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių organizuoti savivaldybės Garbės ambasadoriaus ženklo pagaminimą.

Projektą pristačiusi atstovė ryšiams su visuomene Ramunė Dadūraitė sakė, kad Savivaldybė dalyvauja projekto „Globalūs regionai“ veikloje. Projektą inicijavo Lietuvos savivaldybių asociacija, siekdama į gimtųjų miestų gyvenimą integruoti išvykusius tautiečius, suteikti jiems galimybę prisidėti kuriant gimtojo krašto ekonominę, socialinę kultūrinę gerovę, viešinant regiono potencialą. Remiantis šio projekto įgyvendinimo gairėmis, visos projekto veikloje dalyvaujančios savivaldybės turi patvirtinti Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatus, kad būtų galima suburti savivaldybių ambasadorių klubą.

Garbės ambasadoriaus vardas bei tokia proga įteiktas ženklas būtų motyvacija žmonėms dirbti, nors dirbtų jie visuomeniniais pagrindais, negaudami materialaus skatinimo. Subūrus Šilutės garbės ambasadorių klubą tikimasi turėti kontaktinius asmenis – Garbės ambasadorius, kurių dėka atsirastų didesnės galimybės bendrauti su išvykusiais kraštiečiais, taip pat turėti miesto atstovus užsienio valstybėse. Jie atstovautų Šilutei, garsintų jos vardą, bendradarbiautų ir dalintųsi savo patirtimi bei ryšiais įgyvendinant įvairius Šilutės rajono savivaldybės projektus ir iniciatyvas, padėtų užmegzti abipusius ryšius tarp savivaldybės ir užsienio valstybių savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų bei kitų institucijų ar suinteresuotų asmenų.

O kaip su esamais Garbės ambasadoriais?

Teritorijų ir kaimo reikalų komitete kilo platesnė diskusija. Joje buvo prisiminti Garbės ambasadoriai, kuriems ženkleliai įsegti švenčiant Šilutės miesto 500 metų jubiliejų. Tokią diskusiją sukėlė liberalas Audrius Endzinas. Jis sakė, kad tokį Garbės ambasadoriaus ženklą jam, kartu su dar keliais žinomais žmonėmis įsegė tuometinis savivaldybės meras Šarūnas Laužikas.

Situaciją aiškinti ėmėsi Savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis. Jis sakė, kad tuomet buvo sugalvota suteikti Garbės ambasadorių vardus Šilutės miesto jubiliejaus proga tokiems žmonėms, kurie jau yra kraštui nusipelnę savo darbais. Tačiau tuomet suteikiant Garbės ambasadorių vardus jokie nuostatai nebuvo sukurti, todėl dabar reikia viską daryti nuo pradžių. Užtat tuomet Garbės ambasadorių vardais ir ženkliukais apdovanoti žmonės turi gerus prisiminimus apie miesto jubiliejų.

Mero pavaduotojas Sigitas Šeputis optimistiškai svarstė, kad gali būti, jog tuometiniai Garbės ambasadoriai ar bent vienas kitas iš jų dar kartą gaus tokį pripažinimą, tad jiems bus įteikti nauji Garbės ambasadoriaus ženkliukai.

Visų komitetų nariai vienbalsiai pritarė Garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų sprendimo projektą svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje.

Komercijos direktorius, korespondentas