Šilutės rajono bendruomenių projektams teks 32330 eurų

SiluteIš Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos šiemet Šilutės rajono bendruomenių projektams skirta 32330 eurų.

Seniūnijose jau išrinktos Vietos bendruomenių tarybos (VBT), kurias sudaro seniūnaičiai, įvairių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Kaip ir kasmet, kaimų bendruomenės, seniūnaitijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos gali rengti projektus ir gauti lėšų iš minėtos programos, kad spręstų aktualias vietos bendruomenių problemas, tenkintų gyventojų viešuosius poreikius.

Pinigai galės būti skiriami socialiniams projektams, skirtiems labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (labdaros akcijų organizavimas, senyvo amžiaus ir kitų vienišų, pagalbos reikalingų asmenų lankymas, pagalbos sau grupių organizavimas nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas).

Taip pat galima rengti ir gautų finansinę paramą vaikų ir jaunimo užimtumo (renginių, kitų laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas), kultūrinės ir švietėjiškos veiklos, sporto ir sveikatinimo veiklos projektams.

Bus finansuojami ir viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinimo  projektai (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).