Šilutės rajono gyventojų statistika: senstame, mūsų sparčiai mažėja, o vienam vyrui tenka 1,3 moters

Lietuvos statistikos departamentas sausio pradžioje paskelbė paskutiniojo visuotinio gyventojų ir būstų surašymo išankstinius rezultatus.

Per pastarąjį dešimtmetį Šilutės rajone gyventojų sumažėjo daugiau nei 6000 žmonių, o per 20 metų netekome daugiau nei 16 000 gyventojų.

Priminsime, visuotinis gyventojų ir būstų surašymas vykdomas kas 10 metų ir jis įvyko 2021 metais, o surašymo atskaitos taškas – 2021 m. sausio 1 d.

Žvelgiant į naujausio surašymo rezultatus pastebimos visuomenės kaitos tendencijos tiek visoje šalyje, tiek ir Šilutės rajone.

Surašymas vyko pandemijos įkarštyje

2021 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas užfiksavo išsamų vaizdą apie šalies gyventojus ir namų ūkius pačiame COVID-19 pandemijos įkarštyje, karantino metu. 2021 metais pirmą kartą surašymas atliktas administracinių šaltinių pagrindu. Surašinėtojai jau nebelankė gyventojų. Visi duomenys buvo paimti iš trylikos registrų, penkių informacinių sistemų, taip pat įtraukta ir nakvynės namų informacija.

2021 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas mums visiems kainavo apie 1,36 mln. eurų – beveik 6 kartus mažiau nei 2011 m. surašymas.

Šalyje sparčiai mažėja gyventojų

Statistikos departamento duomenimis, 2021-ųjų sausio 1-ąją Lietuvoje buvo registruotas 2 810 761 nuolatinis gyventojas. Iš jų – 1 505 796 moterys ir 1 304 965 vyrai. Per dešimtmetį nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 232,6 tūkst., arba 7,6 proc. Netekome tiek gyventojų, kiek gyvena Klaipėdoje ir Panevėžyje kartu sudėjus.

Anot Statistikos departamento specialistų, gyventojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo tarptautinė migracija ir natūrali gyventojų kaita.

2021 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje registruoti 39 067 gyventojai.

Per pastarąjį dešimtmetį mūsų rajone nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo 6 089-iais, o per dvidešimtmetį netekome net 16 235 gyventojų. 2011 metais Šilutės rajono savivaldybėje buvo registruoti 45 156 gyventojai, o 2001 metais – 55 302.

Pagal statistikos duomenis Šilutės rajono savivaldybėje gyvena 18 395 vyrai ir 20 672 moterys. Šilutės mieste iš viso gyvena 15 952 žmonės, iš jų 7 282 vyrai ir 8 670 moterų. Kaimiškose vietovėse turime 23 115 žmonių: 11 113 vyrų ir 12 002 moteris.

Gyvenamosios vietos pasirinkimas

Iš statistikos duomenų matyti, kad teritorinis gyventojų pasiskirstymas šalyje keičiasi. Daugėja gyvenančiųjų miestuose, žmonės keliasi gyventi į rajonus, keičiasi gyventojų tankumas.

Palyginti su 2011 m. surašymo duomenimis, labiausiai sumažėjo Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų skaičius – 11 proc. Šiaulių miesto savivaldybės – 8 proc., Klaipėdos miesto savivaldybės – 6 proc. Kauno miesto savivaldybėje gyventojų sumažėjo 6 proc. ir jų skaičius jau nebesiekia 300 tūkst.

Gyventojų rajonuose prie didžiųjų miestų daugėja. Labiausiai išaugo Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų skaičius – 11 procentų – ir šiuo metu jis sudaro 57 tūkstančius.

Labiausiai gyventojų sumažėjo Pagėgių savivaldybėje, Skuodo, Pakruojo, Kelmės ir Ignalinos rajonų savivaldybėse – šios savivaldybės nuo 2011 m. neteko penktadalio gyventojų.

Palyginti su 2011 m., gyventojų pasiskirstymo pagal amžių pasikeitimai mūsų šalyje rodo gyventojų senėjimą. Pastebimas ryškus jaunesnių nei 30 m. gyventojų skaičiaus mažėjimas ir vyresnio amžiaus grupių gyventojų skaičiaus didėjimas – ypač priešpensinio amžiaus (vyresnių nei 54 metų vyrų ir moterų). Vyresnių kaip 64 metų amžiaus moterų yra 1,8 karto daugiau nei vyrų.

Šilutės rajono savivaldybėje pasiskirstymo pagal lytį statistika panaši į šalyje vyraujančią tendenciją. Mūsų rajone gyvena 2 277-iomis daugiau moterų negu vyrų. Daugiausiai yra 55 – 59 moterų ir to paties amžiaus vyrų – iš viso 3 362, o 60 – 64 metų amžiaus tarpsnyje – 3112 vyrų ir moterų. Palyginimui: nuo 30 m. iki 34 m. turime 2 453, o nuo 35 iki 39 m. amžiaus tarpsnyje turime 2 119 gyventojų.

Religijų įvairovė

Iš Šilutės rajono savivaldybėje registruotų 39 067 gyventojų yra pastebima religijų įvairovė.
Romos katalikų mūsų savivaldybėje gyvena daugiausiai – 30 195, stačiatikių – 247 (2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis jų buvo 431), sentikių – 110, evangelikų liuteronų – 1 790, musulmonų sunitų – 10, baptistų ir „laisvųjų bažnyčių“ – 23, graikų apeigų katalikų (unitų) – 51 (2011 m. – 38), naujosios apaštalų bažnyčios – 60. Taip pat savivaldybėje yra gyventojų, kurie savęs nepriskiria jokiai religijai, tokių yra 1 966 (2011 m. duomenimis buvo 3571).