Šilutės rajono savivaldybė skelbia studentų rėmimo programos konkursą

Šilutės rajono savivaldybė teiks finansinę paramą Šilutės rajono savivaldybės gyventojams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmos (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų nuolatinėse ar perkvalifikavimo studijose.

Finansinė parama skiriama tik tiems studentams, kurie studijuoja pagal Šilutės rajonui reikalingų specialybių studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Šilutės rajonui reikalingų specialybių sąrašas

Finansavimas

Lėšos skiriamos studentams, baigusiems Šilutės rajono bendrojo ugdymo įstaigas, kurie įsipareigoja baigus studijas dirbti Šilutės rajono savivaldybės įstaigose, kurių steigėja (dalininkė) yra Šilutės rajono savivaldybė.

Finansavimo rūšys:

kainos, sumokėtos už studijas kompensacija (100 proc.) tik studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose;

studijų stipendija studijuojant tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Studijų stipendijos dydis – 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) per mėnesį.

Kriterijai

Studento mokymosi rezultatai – pirmenybė teikiama pažangiau besimokantiems studentams.
Specialybių įvairovė.

Studentas, prieš teikdamas prašymą komisijai, turi rasti įstaigą, kuri jį įdarbintų po studijų baigimo.

Dokumentai

Prašymo forma. Prašymai priimami iki š. m. lapkričio 16 d., 15.00 val. Šilutės rajono savivaldybėje ( adresas Dariaus ir Girėno g. 1) Viename langelyje.

Šilutės rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašas.

Kilus klausimams kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę: el. p. rimante.ciutiene@silute.lt; tel. 8 656 84935