Šilutės rajono savivaldybės vadovai Vilniuje kėlė polderių priežiūros problemas

nuotraukos 023Ketvirtadienį Vilniuje rajono merė Daiva Žebelienė ir jos pavaduotojas Algirdas Balčytis dar kartą kėlė melioracijos statinių priežiūros nepakankamo finansavimo problemą.

Polderių problemos – žemės ūkio ministrui

Rajono vadovai žemės ūkio ministrui Virgilijui Juknai įteikė raštą apie tai, kad valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūrai yra skiriamas nepakankamas finansavimas.

Susitikime su ministru ir Žemės ūkio ministerijos specialistais taip pat kalbėta, kad nepakanka valstybės skiriamų lėšų savivaldybėms perduotoms žemės ūkio administravimo funkcijoms atlikti, kad reikia mažinti tą administravimo naštą.

ZEBELIENE 3Savivaldybės parengtame rašte informuojama, kad jau daug metų nepakanka lėšų prižiūrėti mūsų rajone esančius melioracijos statinius. Apie 30 proc. rajono nusausintos teritorijos yra polderių sistemoje. Apie 90 proc. lėšų, skirtų rajono melioracijos statiniams prižiūrėti, sunaudojama polderių eksploatacijai (apmokėti už siurblinėse sunaudojamą elektros energiją, siurblinių ir kitų hidrotechninių įrenginių remontą, potvynio padarinių likvidavimą). Vien už siurblinių sunaudotą elektros energiją kiekvienais metais sumokama apie 800-1000 tūkst. litų.

Pasak merės D.Žebelienės, didelę žalą Šilutės polderių sistemoms jau padarė ir šiemetinis potvynis. Polderius saugantiems pylimams atstatyti, preliminariais skaičiavimais, reikia apie 900 tūkst. Lt.

Tik apie 10 proc. rajono melioracijos programai skirtų lėšų lieka ne polderių sistemose esantiems įrenginiams prižiūrėti.

Savivaldybės Kaimo reikalų skyriuje užregistruota daugiau kaip 300 ūkininkų prašymų remontuoti valstybei priklausančių drenažo sistemų gedimus. Labai bloga gyvenviečių drenažo sistemų būklė. Esant dabartiniam finansavimui, per metus patenkinama tik 10-15 prašymų tvarkyti drenažo sistemas.