„Šilutės Rambynas“ vargsta dėl „Šilutės vandenų“ paslaugų kainų ir prašo politikų jas pažaboti

RAMBYNO SURINEJE 2Šilutės r. savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto nariai išvažiuojamuoju posėdžiu aplankė ABF „Šilutės Rambynas“ sūrinę, kurioje domėjosi jos vandens gręžiniu ir pirminio nuotekų valymo įrenginiais.

Tokią apžvalgą inicijavo „Šilutės Rambyno“ generalinis direktorius Algirdas Bladžinauskas. Jis savivaldybės vadovų bei Ekonomikos ir finansų komiteto narių prašė lengvinti verslo sąlygas, sudaryti galimybę bendrovei priduoti gamybos nuotekas į „Šilutės vandenų“ kanalizacijos sistemas mokant tik už faktinį užterštumą. Direktorius pageidauja, kad Savivaldybė tarpininkautų derybose su jos valdoma įmone UAB „Šilutės vandenys“ dėl naujos paslaugų sutarties sudarymo.

Bendrovė investavo ir tikėjosi naudos

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui Steponui Kazlauskui bei su juo atėjusiems politikams visiškai pagrįsti ir įtikinami atrodė generalinio direktoriaus A.Bladžinausko dėstomi argumentai, kodėl įmonė nori teisingesnio atsiskaitymo už „Šilutės vandenims“ pateikiamas nuotekas.

 Pasak A.Bladžinausko, bendrovė nuolat tobulina savo gamybą, gamybos atliekų bei nuotekų tvarkymą, kad atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, rūpinasi, kad pagaminta produkcija būtų konkurencinga tiek kokybe, tiek kaina.

Ekonomikos ir aplinkosaugos tikslais bendrovė įsirengė savo vandens gręžinį (iš UAB „Šilutės vandenys“ perka tik trečdalį gamybai reikalingo vandens) ir turi savo gamybos atliekų, nuotekų valymo įrenginius.

Problema, pasak direktoriaus, ta, kad ir kaip švariai įmonė nuotekas išvalytų savo įrenginiuose, bet įstatymais ji yra priversta nuotekas atiduoti vandentvarkos bendrovei ir mokėti už nuotekų valymą dar kartą.

A.Bladžinauskas sakė, kad įmonė „Šilutės Rambynas“, tikėdama, kad galės turėti finansinės naudos, daug investavo į pažangias technologijas savo gamybos atliekoms ir nuotekoms valyti: nuo 2011 iki 2015 metų – 674 tūkst. eurų, o 2016 metais – ir dar 100 tūkst. eurų. Bet finansinės naudos nesulaukė.

„Šilutės Rambynas“ į „Šilutės vandenų“ kanalizacijos sistemas atiduoda švaresnes nuotekas nei vidutinis nuotekų užterštumas, bet priversti mokėti tarsi atiduotų nevalytas nuotekas. Todėl, bendrovės preliminariais skaičiavimais, „Šilutės Rambynas“ per 2015 metus „Šilutės vandenims“ permokėjo 19 tūkst. eurų. Beje, bendrovės turimi įrenginiai leistų išvalyti nuotekas dar labiau.

A.Bladžinausko nuomone, UAB „Šilutės vandenų“ nelankstumas šioje srityje stabdo pažangą ir trukdo mažinti produkcijos savikainą.

Tvirtai laikosi įstatymoRAMBYNO SURINEJE

Išvažiuojamajame posėdyje dalyvavo ir UAB „Šilutės vandenys“ atstovai – gamybos skyriaus viršininkas Martynas Kainovaitis ir vyr. technologė – ekologė Sandra Būdvytė. Jie politikams aiškino, kad jau porą metų vyksta naujos sutarties derinimas su ABF „Šilutės Rambynu“.

S.Būdvytės teigimu, „Šilutės vandenys“ turi parengę paslaugų sutartį, atitinkančią įstatymus: vandens ir nuotekų valymo kainos yra nustatytos Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymą reglamentuoja įstatymas. Pasak S.Būdvytės, „Šilutės Rambynas“ negali reikalauti sąlygų, kurios nenumatytos įstatymo. Todėl mokėjimas už faktinę nuotekų taršą yra neįmanomas.

Suabejojo paslaugos kaina

ABF „Šilutės Rambyno“ generalinis direktorius A.Bladžinauskas, nesulaukęs savivaldybės politikų paramos, kad sutartyje būtų numatyta galimybė mokėti už faktinę nuotekų taršą, komitetui pasiūlė labiau rūpintis Savivaldybės valdomos įstaigos paslaugų kainomis.

Pasak A.Bladžinausko, „Šilutės vandenų“ nuotekų valymo kaina yra tarp pačių aukščiausių Lietuvoje. „Šilutės Rambynas“ už 1 kub. metro nuotekų išvalymą „Šilutės vandenims“ moka 1,5 Eur, o UAB „Klaipėdos vanduo“, „Telšių vandenys“, „Mažeikių vandenys“, „Rokiškio vandenys“ už tokią pat paslaugą ima perpus mažesnę kainą. Direktoriaus manymu, savivaldybės politikai mažai domisi „Šilutės vandenų“ veikla.

Direktoriaus priekaištams pritarė ir Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas S.Kazlauskas. Ir jam kyla abejonių, kodėl „Šilutės vandenys“, gavę tiek daug ES paramos, gerokai padidinę paslaugų vartotojų skaičių, nieko nedaro, kad nuotekų valymo paslauga vartotojams atpigtų.

Komiteto nariai sutarė, kad kviesis UAB „Šilutės vandenys“ vadovybę paaiškinti, ar bendrovė neturi nepagrįstų valdymo išlaidų, per daug darbuotojų, ar yra kitų priežasčių, kurios labai didina jos paslaugų kainas.