Šilutės šauliai prisiekė ceremonijoje Klaipėdoje

 

Sauliu priesaikaŠiemet švenčiamas jau 101-asis Lietuvos kariuomenės gimtadienis. Lapkričio 23-ąją Klaipėdoje iškilmingai ir pakiliai paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės 308 Šilutės šaulių kuopa dalyvavo Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės kandidatų į šaulius ir jaunuosius šaulius priesaikos ir pasižadėjimo ceremonijoje.
Žvarbų šeštadienį Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės kandidatų į šaulius ir jaunuosius šaulius priesaikos ir pasižadėjimo ceremonija, skirta Lietuvos kariuomenės dienai, vyko senosiose Klaipėdos kapinėse, prie kryžiaus 1923 m. sukilimo dalyviams atminti.

Pasak 308 Šilutės šaulių kuopos vado pavaduotojo Donato Jauniaus, į šaulių gretas atėję jaunuoliai per du mėnesius praėjo rikiuotės kursą, tuo pačiu buvo ruošiami pirmajam pasižadėjimui. Po pasižadėjimo visi jie tapo jaunaisiais šauliais.

Jauniesiems stipriai talkino ir mokė vyresnieji šauliai Dija Jasaitė, Kristina Bataitytė, Karolis Dabulevičius. Toliau šių jaunuolių laukia įdomus Lietuvos patrioto kelias, žygiai, šventės, sporto varžybos, stovyklos, įvairios viktorinos.

Davę šaulio priesaiką ir Lietuvai prisiekę šauliai (nuo 18 metų) rengiami ginkluotam ir neginkluotam valstybės gynimui. Jie gali priklausyti koviniams šaulių būriams ir įgyti minimalų karinį parengimą dalyvaudami šaulių kursuose.

Kiekvienas šaulys, atitinkantis nustatytus reikalavimus, gali dalyvauti kovinio šaudymo pratybose bei mokymuose, kurie organizuojami ne tik su Lietuvos, bet ir su NATO valstybių kariuomenės instruktoriais. Šis bendradarbiavimas prasidėjo paaštrėjus situacijai Ukrainoje ir Lietuvoje dislokavus daugiau NATO karių.

2019 m. Lietuvoje minimas prieš 100 metų įkurtos Lietuvos šaulių sąjungos jubiliejus. Ši organizacija susiformavo atkuriant Lietuvos valstybę ir, savo veiklą grįsdama paramilitarizmo principais, tapo Lietuvos kariuomenės talkininke Nepriklausomybės kare. Lietuvos šaulių sąjunga savo veiklą vykdė iki 1940 m., sovietams okupavus Lietuvą ji buvo likviduota. Savo veiklos principais tarpukariu veikusi Lietuvos šaulių sąjunga nebuvo unikali, panašios organizacijos veikė ir kitose Europos šalyse. Su kai kuriomis jų Lietuvos šaulių sąjunga palaikė ryšius.

Lietuvos kariuomenės diena švenčiama lapkričio 23 d., nes šią dieną 1918 metais Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą, kuriuo buvo įkurta Apsaugos Taryba ir įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką. Nuo šios dienos pradėta oficialiai kurti Lietuvos laisvę iškovojusi kariuomenė. Šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė yra to laikmečio kariuomenės tradicijų tęsėja.