Šilutės šaulių kuopos ženkle – Šilutės herbas

SAULIU MEDALIS 1Šilutės šaulių kuopos vadas Donatas Jaunius Savivaldybės tarybos paprašė leisti jo vadovaujamai organizacijai Šilutės herbą naudoti kaip simbolį Šilutės šaulių kuopos sukurtame atminimo ženkle.

Tarp rajono politikų buvo suabejojusių, ar Savivaldybės taryba turėtų pritarti prašymui, nes šauliai savo atminimo ženkle pakeitė tikrąsias Šilutės herbo spalvas: prūsiško kryžiaus centre Šilutės herbas yra aukso spalvos.

Pedagogas istorikas Algirdas Gečas netgi siūlė atsiklausti Lietuvos heraldikos komisijos nuomonės. Bet sprendimo rengėjų nuomone, šis ženklas nėra oficialus apdovanojimas, todėl kiti leidimai ir suderinimai nereikalingi.

Ketvirtadienį Savivaldybės tarybos posėdyje politikai vienbalsiai pritarė šaulių kuopos prašymui.

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. balandžio 26 d. išleido nutarimą „Dėl 2018 metų paskelbimo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais“. Šiuo nutarimu valstybės valdžios institucijos ir visuomenė raginamos 2012-2018 metais ypatingą dėmesį skirti visuomenės valstybės savivokai ir pilietinei atsakomybei ugdyti, savo veikloje įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Šilutės šaulių kuopa, norėdama įprasminti šią datą, nusprendė sukurti Šilutės šaulių kuopos atminimo ženklą, kuris būtų įteikiamas SAULIU MEDALISjauniesiems šauliams ir šaulių rėmėjams. Šaulių vado D.Jauniaus nuomone, Savivaldybės taryba, leidusi atminimo ženkle naudoti Šilutės herbą, taptų šios idėjos rėmėja. Ženklą naudotų tik pati šaulių kuopa pagal patvirtintas atminimo ženklo įteikimo ir naudojimo taisykles.

D.Jaunius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad idėja sukurti savo organizacijos atminimo ženklą vystėsi mažiausiai pusę metų. Šį ženklą jis sukūrė kartu su bičiuliu iš Kauno Aleksandru Steponenka.

Ženklo kontūrai – prūsiškas kryžius – primena mūsų krašto istorines šaknis, centre esantis Šilutės herbas atspindi vietovę, kurioje mes gyvename. Šilutės herbas yra baltame kryžiaus paviršiaus fone. Tai simbolizuoja, kad esame šviesą ir taiką propaguojantis kraštas.

Ženklas turi juostelę, kurioje – dviejų vėliavų kompozicija. Centre – Mažosios Lietuvos vėliava, kurią juosia Trispalvės juostos. Tai simbolizuoja, kad Mažosios Lietuvos regionas yra neatsiejama Lietuvos valstybės dalis.

Antroje ženklo pusėje yra užrašas „Už nuopelnus“.