Šilutės savivaldybė įgyvendins kultūrinius projektus kartu su lenkais ir švedais

Foteviken vikingų muziejus Švedijoje. / fotevikensmuseum.se nuotr.Šilutės rajono savivaldybės taryba dar 2011 m. pritarė Savivaldybės dalyvavimui tarptautiniame kultūriniame projekte „Kultūros paveldo išsaugojimas Pietų Baltijos regione – CRAFTLAND“.

Projekto partneriai Lenkijos Gdansko Pruščo miesto gmina ir Švedijos Foteviken muziejus.

Projektas finansuojamas pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos priemonę Europos teritorinis bendradarbiavimas. Pietų Baltijos programa, skirta stiprinti Pietų Baltijos regiono plėtrą didinant jo konkurencingumą ir stiprinant žmonių bei institucijų integraciją, apima dalį Danijos, Lietuvos, Švedijos bei Vokietijos teritorijų.

Projekto iniciatorius Gdansko Pruščo miesto gmina partneriams pasiūlė dalyvauti kultūriniame projekte, skirtame regiono kultūros paveldo, liaudies amatų tradicijų, papročių išsaugojimui bei populiarinimui.

Šiame trimečiame projekte (2012-2014 m.) numatoma surengti kultūrinius renginius, tokius kaip: istorinių teatralizuotų rekonstrukcijų, tradicinių amatų dienas, muges, miestų turnyrus, folkloro muzikos festivalius.

Įgyvendinant projektą bus finansuojamas meno ir folkloro festivalis Šilutės rajono savivaldybėje: Šilutės miesto įsikūrimo teatralizuota rekonstrukcija, liaudies amatų dienos H.Šojaus dvaro rekonstruotame Amatų centre, partnerių-miestų turnyras miesto šventės metu, folkloriniai koncertai.

Pagal rengiamą projektinę dokumentaciją Šilutės rajono savivaldybės administracijai bus skirta 103 773 eurų.

Savivaldybė gavo Burmistro Janusz Wrobel kvietimą į pirmąjį projekto darbo grupės susitikimą, kuris vyks Pruszcz Gdanski, Lenkijoje, 2012 sausio 16-19 d.

Į susitikimą vyks Savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, Administracijos direktorė Ida Vasiljevienė, kuri su Lenkijos ir Švedijos atstovais pasirašys projekto įgyvendinimo sutartį bei darbo grupės nariai Kultūros, Planavimo ir plėtros bei Komunikacijos skyrių specialistai.

Susitikimas organizuojamas siekiant aptarti projekto tikslus, biudžeto sandarą, dalyvių atsakomybę bei pareigas, veiklos viešinimo galimybes. Taip pat partneriai aptars numatomų kultūrinių renginių turinį, gaires, idėjas, pasikeitimo atlikėjais ir menininkais galimybes, siekiamus projekto rezultatus, vyks diskusijos bei bus suformuota vadovaujančioji projekto grupė.

Šilutės rajono savivaldybės atstovai partneriams pristatys būsimų renginių planą Šilutės mieste, kurie vyks jau 2012 metais.