Šilutės savivaldybė pagal ekonominę laisvę smunka vis žemiau

savivaldybes taryba 2012 06 15Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) jau trečią kartą skelbia Lietuvos savivaldybių indeksą, kuris parodo gyventojų gerovę – ekonominę laisvę.

Šilutės rajono savivaldybė geriausiai pasirodė pirmąjį kartą, kai buvo paskelbti Lietuvos savivaldybių indeksai, – 2011 metais ji puikavosi 12-oje vietoje tarp iš 53 rajoninių savivaldybių.

Tačiau pakilti į dešimtuką, rodos, dar ilgai nepavyks – kiekvienais metais Šilutės indeksas krenta vis žemiau: pernai mūsų kraštas buvo 28-as, šįmet – tik 40-tas…

Kritome perpus žemiau nei Pagėgiai

LLRI tikslas – įvertinti Lietuvos savivaldybių veiklą. Kasmet indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės rodikliais komunaliniame ūkyje, transporte, švietime, sveikatoje, socialinėje rūpyboje, investicijose, mokesčiuose, turto valdyme, administracijoje ir biudžete.

Kiekviena sritis sudaryta iš rodiklių, kuriems savivaldybė gali daryti tiesioginę įtaką savo sprendimais. Pastarųjų reikšmės įvertinamos balais nuo 0 iki 100, taip išrikiuojant savivaldybes nuo geriausios iki blogiausios.

Šįmet Šilutės rajono savivaldybė iš 100 galimų balų surinko 44,1 balo (pernai buvo 45,9) ir atsidūrė 53 rajonų savivaldybių sąrašo 40 vietoje.

Palyginti su kaimyninėmis savivaldybėmis, Šilutės rajonas beveik perpus atsiliko nuo Pagėgių – ši savivaldybė yra 22-oje vietoje. Šilalės rajonas taip pat įvertintas geriau nei Šilutė – šis atsidūrė 34 vietoje.

Prastesni švietimo rezultatai

Indekse geriau vertinamos savivaldybės, kurios užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja savo veiklos skaidrumą.

„Manome, kad savivaldybė savo sprendimais gali sukurti palankias gyvenimo ir investavimo sąlygas net ir tuomet, kai neturi išskirtinių sąlygų ar išteklių“, – pristatydamas tyrimą sakė 2013-ųjų Savivaldybių indekso tyrimo vadovas Laurynas Rekašius.
Komentuodamas šių metų Šilutės rajono savivaldybės situaciją, vadovas teigia, kad žemesniu balu mūsų kraštas įvertintas dėl prastesnių rezultatų švietimo, mokesčių bei turto valdymo srityse.

Atnaujinus metodiką švietimo srityje, nauji rodikliai vertina papildomas (be mokinio krepšelio) savivaldybės skiriamas lėšas bei mokyklų tinklo optimizavimą atsižvelgiant į nuolat mažėjantį moksleivių skaičių. Abu rodikliai gavo žemesnius už vidutinius įvertinimus.

Tai neigiamai paveikė švietimo srities įvertinimą. Prie to prisidėjo ir prastesni egzaminų rezultatai.

Mokesčių srityje naujai įvestas žemės mokesčio rodiklis neigiamai atsiliepė bendram srities įvertinimui – dėl savivaldybėje galiojančių aukštesnių nei šalies vidurkis tarifų.

Turto valdymo srityje žemesnį įvertinimą lėmė išaugęs nenaudojamų pastatų plotas bei sumažėjęs privatizuojamų pastatų plotas.

Ryškiausias pagerėjimas Šilutės r. fiksuotas investicijų bei biudžeto srityse. Paruošti investuotojams tinkami žemės sklypai su reikalinga infrastruktūra lėmė teigiamą investicijų srities įvertinimą. Prie to prisidėjo ir augančios materialiosios investicijos vienam gyventojui.

Biudžeto srityje pagerėjimas fiksuotas dėl išaugusio atvirų viešųjų pirkimų skaičiaus visuose viešuosiuose pirkimuose (išskyrus mažos vertės).

100 balų – savivaldybės administracijai

Šilutės rajono savivaldybė gali pasidžiaugti puikiai įvertinta savo interneto svetaine ir 100 balų gavusiu savivaldybės administracijos darbu.

Pasak tyrimo, mūsų rajono Savivaldybės lankytojams yra aišku, kur kreiptis, lankytojų aptarnavimas Savivaldybėje vyksta laiku ir greitai, pateikiama pakankamai informacijos kiekvienam gyventojui, turinčiam tiesiogiai dirbti su Savivaldybės veikla.

Siekdami kiekvienos savivaldybės tobulėjimo, LLRI parengė pasiūlymų savivaldybėms paketą. Jame pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie ne tik pasitarnautų žmonių gyvenimo savivaldybėse gerinimui, bet ir padėtų savivaldybėms šoktelti į viršų Lietuvos savivaldybių indekse.

Iš 53-jų tyrime vertintų ne miestų savivaldybių pirmoje vietoje šįmet atsidūrė Kauno rajono savivaldybė, surinkusi 68,4 balo. Toliau geriausiųjų penketuke – Plungės r., Druskininkų, Mažeikių r. ir Kėdainių r. savivaldybės. Paskutinėje vietoje – Šakių rajonas.

Miestų savivaldybių grupėje didžiausia ekonomine laisve puikuojasi Klaipėda, surinkusi 67,3 balus. Ji aplenkė anksčiau pirmavusią Vilniaus miesto savivaldybę.