Šilutės seniūnijai – rūpesčiai dėl vyrų ir pėsčiųjų takų

seniunija 1Savivaldybės vadovų baigiamoji ataskaita bendruomenėms surengta Šilutės gyventojams.

Nors Šilutės seniūnijoje gyvena pusė savivaldybės gyventojų – 24 tūkstančiai, tačiau į susitikimą su Savivaldybės ir jos įmonių vadovais atvyko tik apie pusšimtis žmonių. Šiame susitikime dalyvavo ir LR Seimo narys, išrinktas Šilutės savivaldybėje, Artūras Skardžius, policijos komisariato viršininkas Sigitas Mikutavičius.

Tūkstančiai raštų ir socialinės paramos gavėjų

Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus, kuris vadovauja seniūnijai, turinčiai apytiksliai 10 kartų daugiau gyventojų nei bet kuri kita savivaldybės seniūnija, pateikė duomenis apie tūkstančius raštų, pasiekiančius seniūniją. Pasak seniūno, per praėjusius metus išnagrinėta per 19 000 įvairiausių raštų, kurie buvo skirti seniūnijos darbuotojams. Seniūnui asmeniškai reikėjo parengti 703 įsakymus, atlikti 1139 žmonių pageidaujamus notarinius patvirtinimus.

Seniūnija per metus turėjo organizuoti 2000 gyventojų visuomenei naudingus darbus, kad tiek darbingų žmonių gautų socialines pašalpas. 700 šeimų gavo paramą maisto produktais. Seniūno nuomone, šie skaičiai rodo, kad valdžiai yra ką veikti, rūpinantis žmonių darbiniu užimtumu.

Pasak seniūno, vyrai seniūnijoje turi būti ypač branginami, nes iš 24 000 seniūnijos gyventojų vyrų yra tik 11 044.
Per praėjusius metus seniūnija išdavė pažymas apie 313 mirusių seniūnijos gyventojų, o kiek šilutiškių per metus išvydo pasaulį, seniūnas nežinojo.

Priekaištai dėl pėsčiųjų tako

Kalbant apie seniūnijos nuveiktus ūkinius darbus, skaičiai iš tūkstančių pasikeitė į šimtus metrų palopytų kelių ir šaligatvių. Kalbėta apie vos kelias valandas apšviečiamas gatves ir kitas problemas.

Pasak seniūno, šie skaičiai būtų daug didesni, jei seniūnijai būtų skiriama daugiau lėšų.

Vos baigęs kalbą apie seniūnijos veiklą, R.Steponkus gavo pylos dėl labai prasto ir neapšviesto pėsčiųjų tako į Traksėdžius, kurio ilgis – 3 kilometrai. Pasak priekaištus išdėsčiusios traksėdiškės, tuo taku jau seniai neįmanoma saugiai nei eiti, nei dviračiu važiuoti. Eiti ar dviračiu važiuoti kelkraščiu negalima, nes baudžia policija, tad žmonės tiesiog nebeturi pasirinkimo.

R.Steponkus pritarė, kad šį pėsčiųjų taką reikia taisyti, bet seniūnija čia nedaug ką gali padaryti, nes tako priežiūra pavesta valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“. Tačiau seniūnas žadėjo stengtis ir pėsčiųjų tako problemą toliau „klibinti“, kad minėta direkcija susiplanuotų jį rekonstruoti.

R.Steponkus pasidžiaugė, kad panaši problema – tako į Pagrynius remontas – bendromis pastangomis buvo išspręsta pernai, kai „Klaipėdos regiono keliai“ rado lėšų likutį ir sutvarkė tą pėsčiųjų taką.

Pasak R.Steponkaus, kokybiškų pėsčiųjų takų labai reikia ir į kitas dvi Šilutės priemiestines gyvenvietes – Grabupius bei Macikus.

Priekaištai dėl planuojamų didžiųjų statybų

Verslininkas Rimantas Jaruškevičius Savivaldybės vadovų klausė apie planuojamas didžiules statybas – statyti sporto rūmus su baseinu ir, jo manymu, per daug sudėtingą ir brangią estakadą ant Rusnės kelio.

R.Jaruškevičius piktinosi, kad sporto komplekso statybos niekas nederino su visuomene. Jo nuomone, tokio sporto centro Šilutei nereikia, nes jį bus per brangu išlaikyti.

Meras Vytautas Laurinaitis prieštaravo, kad sporto komplekso statybos nebuvo derintos su visuomene. Šis klausimas daug kartų buvo aptartas savivaldybės Taryboje, nagrinėtas darbo grupėse, derintas su rajono sporto visuomene, nušviestas rajono žiniasklaidoje.

Tai patvirtino ir savivaldybės Sporto tarybos narys Jonas Jaunius. Jis sakė, kad sporto visuomenei šiuo klausimu viskas aišku ir kad ji nekantriai laukia tokio sporto komplekso su baseinu.

Dėl estakados ant Rusnės kelio statybos ir statinio sudėtingumo bei brangumo savo mintis dėstė Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis. Jo nuomone, estakada negali būti koks nors paprastas įrenginys už kelis milijonus litų, kaip kad prieš kelerius metus propagavo Liberalų sąjūdžio politikai. Pasak S.Šepučio, pastačius supaprastintą estakadą kiltų grėsmė, jog tokį statinį nuplaus vandens srautas, taip kaip jau yra buvę prieš kelis dešimtmečius – tada potvynio vanduo nuplovė paaukštintą kelią.

Seimo narys A.Skardžius, įsiliejęs į diskusiją dėl estakados, sakė, kad sprendimą dėl jos statybos turi priimti Susisiekimo ministerija. Taigi kokia estakada bus, priklausys ne nuo savivaldybės valdžios. Priežastis, kodėl taip sunkiai klostosi jos statybos reikalai, pasak A.Skardžiaus, yra ta, kad šis projektas yra ne ekonominis, o socialinis. Situaciją gelbsti tai, kad Rusnėje planuojama vystyti turizmą ir rekreaciją, o estakada pagerintų plėtrą.

A.Skardžius pasidžiaugė, kad jam nuo pat kadencijos pradžios dirbant šia linkme, jau pavyko pasiekti, jog Susisiekimo ministerijoje paskirta lėšų estakados techniniam projektui parengti.

Šilutės r. policijos komisariato viršininkas S.Mikutavičius, apžvelgęs kriminalinę situaciją, sakė, jog mūsų teisėsaugos pareigūnai daug dirba, kad nusikalstamumas būtų suvaldytas. Jis pasidžiaugė, kad rado konstruktyvų sutarimą su besikeičiančiais savivaldybės vadovais ir tikisi, kad netrukus išsipildys ir seniausia svajonė – Šilutėje bus pastatytos vaizdo stebėjimo kameros.

Tokia įranga žymiai pagerins policijos darbo efektyvumą.