Šilutės socialinių globos namų padalinyje Saugose teikiama socialinė globa

Saugų kaime praėjusį mėnesį duris atvėrė Šilutės socialinių globos namų padalinys, kuriame organizuojama ir teikiama trumpalaikė ir ilgalaikė bei laikino atokvėpio socialinė globa.

Naujose, moderniai įrengtose ir specialiems žmonių poreikiams pritaikytose patalpose sudarytos puikios gyvenimo sąlygos senyvo amžiaus žmonėms bei asmenims su sunkia negalia, pagalbą jiems teikia kvalifikuoti specialistai.

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas tarp paslaugas gaunančio asmens ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens, savivaldybės ir socialinės globos įstaigos. Už suteikiamas paslaugas žmogus moka 80 proc. gaunamų pajamų. Trumpalaikė paslauga teikiama iki 6 mėnesių per metus. Šia paslauga gali pasinaudoti ne tik Šilutės rajono gyventojai, bet ir asmenys iš visos Lietuvos.

Daugiau informacijos dėl ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugų suteikimo rajono gyventojai gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijas ar Socialinės paramos skyrių, Socialinės globos namų internetinėje svetainėje www.silutesglobosnamai.lt (tel. +370 648 34148).