Šilutės sporto nepavyks suimti į vienas rankas

SPORTAS REF 1Darbo grupė Šilutės rajono savivaldybės sporto sistemos pertvarkai parengti jau surinko sukonkretintus pasiūlymus, kaip reikėtų pertvarkyti Savivaldybei priklausančias sporto įstaigas ir klubus.

Pertvarkos prioritetinė užduotis – sumažinti viešųjų sporto įstaigų skaičių. Dabar Savivaldybei priklauso ir daugiausia biudžeto lėšomis yra išlaikomos Šilutės sporto mokykla, VšĮ „Šilutės sportas“ ir VšĮ „Šilutės krepšinis“.

Rajono valdžia buvo užsimojusi visas šias įstaigas apjungti į vieną įstaigą, kuri vadintųsi „Šilutės rajono kūno kultūros sporto centras“. Tačiau surinkusi daugiau informacijos ir sporto įstaigų vadovų pasiūlymų, minėta darbo grupė suprato, kad vis tiek liks bent dvi sporto viešosios įstaigos.

Domėjosi centralizuotu sporto valdymu

Rajono merė Daiva Žebelienė gegužės pradžioje sudarė Darbo grupę rajono sporto sistemos pertvarkai parengti. Darbo grupėje dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis, Personalo ir teisės skyriaus vedėjas Arvydas Bielskis, Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė ir vyriausioji specialistė Rimantė Vitkauskaitė, Šilutės sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis, senjorų sporto klubo „Šilutės šamai“ atstovas Jonas Jaunius, rajono politikai Arvydas Jakas, Edvardas Vitkauskas ir Algirdas Gečas, kuris paskirtas darbo grupės pirmininku.

Potvarkyje neužsimenama, kokios pertvarkos nori rajono valdžia, tačiau grupės veikla rodo, kad visą rajono sportą vėl norima suimti į vienas rankas.

Trečiadienį darbo grupės posėdyje buvo užsiminta, kad dalis jos narių kartu su rajono Sporto tarybos nariais lankėsi Jonavoje, kur visa rajono sporto sistema valdoma ir finansuojama per vieną įstaigą – Jonavos rajono kūno kultūros ir sporto centrą. Toks centras koordinuoja ir finansiškai valdo visų sporto įstaigų ir klubų veiklą.

A.Gečas priminė, kad tokia pat sporto sistema, kuri dabar veikia Jonavoje, Šilutės savivaldybėje egzistavo iki 2003 metų.

Vėliau mūsų rajono sporto centras buvo reorganizuotas į atskiras įstaigas. Be to, A.Gečo duomenimis, Jonavos savivaldybė, kuri savo rodikliais yra panaši į Šilutės, sporto sistemai ir renginiams organizuoti skiria maždaug trečdaliu lėšų daugiau nei mūsų Savivaldybė.

Darbo grupės nariai šią informaciją palydėjo replikomis, kad kai yra pinigų, sportas klestės valdomas bet kokiu principu.

Galimi praradimai

Darbo grupės pirmininkas A.Gečas pristatė svarstyti tris galimas rajono sporto sistemas.

Viena jų – identiška Jonavos savivaldybės sistemai. Tačiau ji buvo atmesta pirmiausia, nes toje sistemoje įžvelgta daug trūkumų.

Valdant visas sporto rūšis per vieną kūno kultūros ir sporto centrą, būtų panaikintos visos viešosios įstaigos. Labiausiai nukentėtų rajono futbolo sistema, kuri šiuo metu valdoma per VšĮ „Šilutės sportas“.

Pasak „Šilutės sporto“ direktoriaus Dainiaus Gricevičiaus, panaikinus atskirą viešąją įstaigą, „Šilutės“ futbolo komanda prarastų tarptautinės futbolo federacijos paramą – apie 30 tūkst. litų kasmet. Tokia parama neskiriama biudžetinės įstaigos išlaikomai komandai. Be to, futbolo treneriai baiminasi, kad pakeitus VšĮ „Šilutės sportas“ juridinį statusą bus prarasti jau turimi iškovojimai – dabar komanda yra išsikovojusi teisę žaisti respublikos futbolo I lygoje. Pasikeitus komandos steigėjui, tektų pradėti viską iš naujo – turnyrus vėl pradėti nuo II lygos statuso.

Diskutuos apie du modelius

Kitus rajono sporto organizavimo modelius parengė „Šilutės sporto“ direktorius D.Gricevičius kartu su Šilutės sporto mokyklos direktoriumi A.Lileikiu ir rajono Sporto tarybos pirmininkas A.Gečas.

Pirmieji siūlo steigti rajono Kūno kultūros ir sporto centrą, kuris organizuotų Šilutės sporto mokyklos ir visų kitų vaikų ir suaugusiųjų sporto klubų veiklą. O atskira VšĮ „Šilutės sportas“ organizuotų Šilutės futbolo klubo su 8 vaikų ir jaunimo futbolo grupėmis bei Šilutės krepšinio klubo veiklą.

Šio modelio trūkumas yra tas, kad būtų panaikinta Šilutės sporto mokykla, kuri, beje, po 2 metų minės 60-mečio jubiliejų.
A.Gečas pasiūlė, jo žodžiais tariant, minimalistinių pokyčių rajono sporto sistemos pertvarkos modelį. Jo esmė: palikti atskirą biudžetinę įstaigą – Šilutės sporto mokyklą, o VšĮ „Šilutės sportui“ perduoti futbolo, krepšinio ir kitų sporto klubų veiklos organizavimą bei rajono sporto aikštynų ir pastatų eksploatavimą.

A.Gečo nuomone, viso rajono sporto veiklos koordinavimui bei sporto sistemai būtinų sprendimų projektų parengimui ir galimų paramos projektų paieškai Savivaldybės administracijoje turėtų būti įsteigtas sporto organizatoriaus etatas. Šiam organizatoriui turėtų būti suteiktas skyriaus vedėjo statusas.

Ši sistema būtų gera tuo, kad nereiktų steigti naujos įstaigos – Kūno kultūros ir sporto centro, o naikinti tektų tik vieną įstaigą – VšĮ „Šilutės krepšinis“.

Apsispręs vėliau

Darbo grupės pirmininkas A.Gečas susirinkimą organizavo taip, kad būtų išvengta skubotų sprendimų. Todėl galutinai apsispręsti, kuri sporto valdymo sistema priimtiniausia, darbo grupės nariai bus sukviesti birželio 12 dieną.

Iki tos datos R.Vitkauskaitė ir A.Bielskis įpareigoti išsiaiškinti galimas abiejų pasiūlytų sistemų juridines problemas.

Darbo grupė rajono merės D.Žebelienės yra įpareigota iki birželio pabaigos rajono Tarybai pateikti rajono sporto sistemos pertvarkos modelį.