Šilutės sporto tarybos vadovai keičiasi, problemos lieka

SPORTO GECASRajono politikas Algirdas Gečas, daugelį metų vadovavęs Šilutės sporto tarybai, atsistatydino iš šių pareigų, nes, jo nuomone, naujoji savivaldybės valdžia suniekino Sporto tarybos ir pusmetį dirbusios darbo grupės Šilutės rajono savivaldybės sporto sistemos pertvarkai parengti veiklos rezultatus ir stabdo pradėtą rajono sporto reformą.

Vadovauti Sporto tarybai valdančioji dauguma paskyrė mero pavaduotoją Virgilijų Pozingį, o jis ketvirtadienį surengė pirmąjį šių metų Sporto tarybos posėdį. Jame A.Gečas pateikė 2013 metų Sporto tarybos veiklos ataskaitą, aptartas Sporto programos lėšų panaudojimas bei automobilių sporto klubo „Vilkyčiai“ prašymas skirti šio klubo veiklai nei daug, nei mažai – 90  tūkst. litų. Tokios sumos prašoma todėl, kad Lietuvos automobilių sporto federacija ir jos nariai, t.y. automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, pirmą kartą išsikovojo teisę organizuoti 2014 metų Europos ralio – kroso Challenge varžybų etapą Lietuvoje, Vilkyčiuose.

Rajono sporto reforma stabdoma?

Pasak A.Gečo, 2013 metais surengti 7 Sporto tarybos posėdžiai. Ypatingas dėmesys 2013 metais skirtas Šilutės rajono sporto struktūros pertvarkai. Gegužės mėnesį Sporto taryba pritarė rajono savivaldybės sporto struktūros pertvarkos idėjai ir kreipėsi į merę, kuri savo potvarkiu sudarė darbo grupę sporto struktūros pertvarkai parengti.

Sporto taryba naują sporto struktūros modelį rengė du mėnesius. Liepos 12 d. Sporto tarybos posėdyje naujas modelis apsvarstytas ir jam pritarta: „už“ balsavo 8 nariai, nebalsavo 3, prieštaraujančių nebuvo. Tokiu būdu Šilutės rajono savivaldybės Sporto taryba išsakė aiškią poziciją dėl sporto struktūros pertvarkos Šilutėje reikalingumo.

Pertvarkos modelyje numatyta visą vaikų ir suaugusiųjų sportinės veiklos organizavimą patikėti biudžetinei įstaigai „Šilutės sporto centrui – mokyklai“ ir viešajai įstaigai „Šilutės sportui“. Prie pastarosios prijungiama VšĮ „Šilutės krepšinis“ su visa vyrų krepšinio komanda „Šilutė“.

Pasak A.Gečo, tenka tik apgailestauti, kad paskutinieji rajono Tarybos sprendimai dėl naujos sporto struktūros patvirtinimo pakibo nežinioje. Naujoji valdančioji dauguma parengtą pertvarkos modelį suniekino dėl pačių paprasčiausių dalykų – neįtiko „Šilutės sporto centro – mokyklos“ pavadinimas, etatų įstaigose skaičiai ir t.t.

Pasak A.Gečo, vasario mėnesį rajono savivaldybės Taryba turės tvirtinti rajono biudžetą, o sporto įstaigų vadovai ir darbuotojai iki šiol nežino savo likimo.

Naujasis Sporto tarybos pirmininkas V.Pozingis nelinkęs sutikti su griežtu A.Gečo teiginiu, jog rajono sporto reforma yra sustabdyta. Jis sakė, kad atlikti darbai bus dar kartą peržiūrėti ir, jeigu reikės, pakoreguoti ir užbaigti. V.Pozingis priekaištavo, jog 2013 metais rajono Sporto taryba veikė ignoruodama tuometinės rajono mažumos politikų nuomones, todėl dabar būtina tas klaidas ištaisyti.

2013 metais Sporto taryba svarstė ir priėmė nutarimus dėl sporto grupių plėtros Šilutės sporto mokykloje bei papildomos paramos lėšų pristigusioms įstaigoms ir klubams. Buvo pritarta steigti naujas Šilutės sporto mokyklos grupes Vainute ir Žemaičių Naumiestyje, pritarta ir merginų futbolo komandos įkūrimui prie VšĮ „Šilutės sportas“.

Sporto taryba rekomendavo Šilutės rajono savivaldybės tarybai suteikti leidimą sporto klubui „Marių burės“ buriuoti Krokų lankos ežere ir paragino šį klubą rengti projektus vasaros užimtumo programoms vykdyti. Sporto taryba pritarė skirti 5 tūkst. litų VšĮ „Šilutės krepšiniui“ bei tūkstantį litų – Šilutės dziudo meistrams vykti į Europos čempionatą Italijoje. Tokiu būdu Sporto taryba stengėsi prisidėti prie sportinės veiklos organizavimo Šilutės rajone. Tai buvo daroma gerai įsigilinus į esamą situaciją ir pagal išgales suteikiant paramą.

A.Gečo pateikta veiklos ataskaita buvo patvirtinta.

Sporto puoselėjimui rajone – 1,423 mln. Lt

Tikriausiai ir pats naujasis Sporto tarybos pirmininkas V.Pozingis nesitikėjo, kad rajono sportinei veiklai skiriama tokia įspūdinga suma – 1,423 mln. litų. Pinigai išleidžiami vaikų papildomam sportiniam ugdymui bei suaugusiųjų sporto klubų veiklai remti.

Sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis sakė, kad jo įstaigos finansavimui Savivaldybė iš savo biudžeto 2013 metais skyrė 677 tūkst. litų. Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, jaunimo reikalų ir sporto koordinatorė Rimantė Čiutienė informavo, kad kitoms dviem savivaldybės sporto viešosioms įstaigoms – „Šilutės sportui“ ir „Šilutės krepšiniui“ bei įvairių sporto klubų programoms finansuoti Savivaldybė dar išleidžia 746 tūkst. litų.

568 tūkst. Lt iš minėtos sumos atiteko VšĮ „Šilutės sportas“, kuri po savo sparnu turi priglaudusi Šilutės futbolo komandą, išlaiko rajono sporto aikštyną ir pastatus. 100 tūkst. litų atiteko VšĮ „Šilutės krepšinis“.

Kiti sporto klubai, kurie nėra tiesiogiai priklausomi nuo Savivaldybės, buvo paremti dar 78 tūkst. litų. Dešimtadalis šios sumos skirtas sportininkų skatinimo premijoms. Bet pernai rajono sportininkai iškovojo tiek daug pergalių, kad kelis tūkstančius litų jų premijoms teko paimti iš rezervo fondo ir netgi dar nepatvirtinto 2014 metų Sporto programos fondo.

Automobilininkų prašymas – rajono Tarybai

Daugelį Sporto tarybos posėdyje dalyvavusių žmonių pribloškė automobilių sporto klubo „Vilkyčiai“ prašymas skirti 90 tūkst. litų.

Klubo vadovas Kazimieras Gudžiūnas savo prašyme teigia, kad Vilkyčiuose pirmą kartą bus organizuotos 2014 m. Europos ralio – kroso Challenge varžybos, tiksliau vienas šių varžybų etapas. Pasak klubo vadovo, tiek lėšų trūksta pasirengti varžyboms. Varžyboms organizuoti yra numatyta kartu su savomis ir rėmėjų lėšomis išleisti apie 250 tūkst. litų.

Automobilininkų prašymą entuziastingai palaikė rajono Tarybos sekretorius Jonas Jaunius. Jo nuomone, tos varžybos sutraukia daug žiūrovų, techninio sporto mėgėjų.

Tačiau Sporto tarybos pirmininkas V.Pozingis sakė, kad šį klausimą teks perduoti svarstyti rajono Tarybai, nes tai – pernelyg didelė lėšų suma, prašoma vieno privataus klubo renginiui finansuoti. Tegul sprendimą priima visi rajono politikai.