Šilutės TIC likimas – politikų rankose

PUPSIO _2Savivaldybės administracija rajono poitikams pateikė sprendimo projektą, kaip reorganizuoti VšĮ „Šilutės turizmo ir informacijos centrą” (TIC) į biudžetinę įstaigą. Tokiam sprendimui administraciją pastūmėjo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos audito ataskaita apie minėto centro finansinės veiklos patikrinimą.

Savivaldybės politikams komitetuose kilo minčių, jog vertėtų svarstyti ar išvis reikalinga tokia įstaiga, kurios veiklos efektyvumas kelia tiek abejonių.

Administracija ir auditoriai turi priekaištų

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė sakė, kad dėl Šilutės TIC savarankiškos veiklos suabejota po Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo. Auditorių išvada – jog įstaiga neracionaliai naudoja savivaldybės biudžeto lėšas. Ankstesnė įstaigos vadovė Rasa Kmitienė nepagrįstai daug lėšų išnaudojo komandiruotėms, buvo įsigyta prekių, kurios jau kelerius metus nenaudojamos ir net guli neišpakuotos.

Apie Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą dėl VšĮ Šilutės TIC veiklos „Šilutės naujienos” rašė straipsnyje „Šilutės turizmo ir informacijos centrui – griežtas audito verdiktas” sausio 19 dieną. Pasak kontrolierės Jolitos Stonkuvienės, nustatyta, kad TIC darbuotojų išlaidos komandiruotėms gerokai viršijo įstaigos savarankiškas pajamas. TIC darbuotojai komandiruotėse 2016 m. buvo 76 dienas. Iš jų Lietuvoje – 25 dienas, užsienio valstybėse – 51 dieną. Direktorė 2016 m. komandiruotėse praleido net 59 dienas. Centro direktorės komandiruotės bendroje įstaigos komandiruočių struktūroje sudarė: 2014 m. – 100 proc., 2015 m. – 79,4 proc., 2016  m. – 67,8 proc. 2017 m. (iš kurių R.Kmitienė dirbo tik pusmetį) – 66,7 proc.

2014-2017 m. komandiruotėms panaudota iš viso 19,4 tūkst. Eur (nuo 1,8 – 7,7 tūkst. Eur). Daugiausiai lėšų komandiruotėms išleista 2016 m. – 7,7 tūkst. Eur. JATAUTAS

Nevykdytas ir tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo reikalavimas – nepateiktos įstaigos vadovės ataskaitos kuruojančio skyriaus vedėjui ar Savivaldybės merui.

Z.Tautvydienės nuomone, reorganizavus Šilutės TIC į biudžetinę įstaigą, jos veikla bus labiau kontroliuojama, buhalterinė apskaita bus perduota Centralizuotai savivaldybės įstaigų buhalterijai.

Kitas svarbus argumentas, kodėl įstaigą siūloma reorganizuoti į biudžetinę yra tai, kad ji turi prievolę bent 40 proc. savo biudžeto lėšų užsidirbti teikdama mokamas paslaugas. Tačiau kelių metų analizė rodo, kad Šilutės TIC apie 90 proc. finansavimą gauna tik iš Savivaldybės biudžeto, o už teikiamas paslaugas užsidirba vos 10 proc. pajamų. Iš esmės ji jau yra biudžetinė įstaiga, tik su viešosios įstaigos savarankiškumo privilegijomis.

Politikų nuomonės išsiskyrė

Socialinių reikalų komiteto narys, socialdemokratas Arūnas Pupšys prieštaravo savivaldybės administracijos pateiktam pasiūlymui. Jis mano, kad dabar, kai pasikeitė įtaigos direktorė – ja tapo juknaitiškė Rasa Grygelienė, reikėtų leisti naujai vadovei parodyti savo sugebėjimus. O gal ji sugebės taip vadovauti, kad įstaiga užsidirbs tą privalomą 40 proc. pajamų minimumą? Reorganizavus viešąją įstaigą į biudžetinę, savivaldybė tarsi sudarytų sąlygas įstaigos vadovei ir darbuotojams ir toliau sėdėti rankas sudėjus, nesiekiant konkretaus rezultato. A.Pupšys neabejoja, kad po reorganizacijos Šilutės TIC veiklos efektyvumas smuks.

Jis mano, kad jeigu ir po metų vadovaujant R.Grygelienei, įstaiga nesugebėtų užsidirbti daugiau pajamų, tuomet vertėtų keisti įstaigos darbuotojų sudėtį. Tačiau reorganizuodama įstaigą į biudžetinę, pasak politiko, savivaldybė tarsi susitaiko, jog įstaiga ir toliau veiks neefektyviai.

Kitas savivaldybės politikas, liberalas Jonas Jatautas mano, kad vertėtų ne keisti įstaigos statusą, bet apskritai svarstyti klausimą apie nerentabilios įstaigos naikinimą. Jis mano, kad Šilutės turizmo ir informacijos centras dubliuoja kitų centrų (Rusnėje – Salos etnokultūros ir informacijos, Kintuose – Vydūno kultūros, Žemaičių Naumiestyje – Žemaičių krašto etnokultūros bei Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų centro) veiklą. Šie savivaldybės centrai – biudžetinės įstaigos, nemažai dirba teikdamos turizmo informacijos paslaugas.

Todėl J.Jatautas siūlo svarstyti klausimą apie neefektyviai veikiančios įstaigos panaikinimą.       

Nors visuose komitetuose buvo politikų, kurie nepritarė VšĮ Šilutės TIC reorganizavimui į biudžetinę įstaigą, šis sprendimo projektas buvo teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje. Vadinasi, Tarybos posėdyje ir bus sprendžiamas Šilutės TIC likimas bent šios Savivaldybės tarybos paskutiniams kadencijos metams.