Šilutės turizmo ir paslaugų mokykla švenčia 60 metų jubiliejų

turizmo mokyklos 60metisŠilutės turizmo ir paslaugų mokykla švenčia 60 metų jubiliejų. Ta proga dvi dienas mokykloje vyks įvairūs proginiai renginiai, susitikimai su buvusiais mokiniais. Šiandien, penktadienį, pagrindiniai minėjimo renginiai.

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla įsteigta 2000 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, reorganizavus Šilutės turizmo ir buitinių paslaugų ir Šilutės statybininkų mokyklas.

Mokyklos istorijos pradžia 1952 m., kai Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu Šilutėje įsteigta žemės ūkio mechanizacijos mokykla Nr.12, Lietuvininkų g. Nr.13 pastatuose, statytuose XX a. pradžioje.

1953 m. uždarius Šilutės valsčiaus kalėjimą, XIX a. viduryje statyti neogotikinio stiliaus pastatai perduoti mokyklai. Patalpos pertvarkomos, pritaikomos mokymui ir 1954 m. mokykla perkeliama į dabartinį pastatą.

Mokykla yra viena seniausių profesinių mokyklų Lietuvoje, 2012 m. ruošiasi sutikti 60 metų įkūrimo jubiliejų.

Pirmaisiais metais buvo ruošiami mechanizatoriai, vairuotojai, elektrikai, vėliau ir sekretorės mašininkės. 1960 m. vasario 19 d. buvo įsteigta Statybos mokykla Nr.5, vėliau pavadinta Šilutės miesto profesine technikos mokykla Nr.20, dar vėliau Šilutės statybininkų mokykla, o po 2000 m. Šilutės miesto profesinių mokyklų sujungimo – statybos skyrius.

Pagrindinė veikla – švietimas, profesinis jaunimo mokymas, o kitos veiklos – bendras pagrindinis ir vidurinis mokymas, darbo rinkos mokymas ir perkvalifikavimas, įvairios veiklos susijusios moksleivių praktiniu mokymu ir paslaugomis.

Mokykloje mokosi apie 500 moksleivių, dirba apie 40 pedagogų. Moksleiviai gali įgyti ne tik profesinį, bet ir vidurinį išsilavinimą. Gali mokintis profesijos nebaigę pagrindinės mokyklos ir baigę vidurinę mokyklą. Mokymosi trukmė 1,5 – 3 metai.