Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykla vadovausis pažangiausiais vadybos metodais

Turizmo mokykla Avizinis„Po daugybės mokymų, susitikimų, ekspertų vizitų, mes turime rezultatą – sukūrėme Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų vidinės kokybės valdymo modelį, kuris padės kokybiškai valdyti profesinio mokymo įstaigose vykstančius procesus. Dvejus metus trukusio projekto metu daug sužinojome apie kokybės vadybą, atlikome mokyklų įsivertinimą, kūrėme kokybės valdymo modelį, dalijomės patirtimi su kitomis profesinėmis mokyklomis, tobulėjome“, – sėkmingu projekto „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ užbaigimu džiaugėsi Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos direktorius Pranas Avižinis.

Spalio pabaigoje Šilutėje įvyko baigiamasis šio projekto renginys – konferencija „Kokybės vadybos metodų diegimas profesinio mokymo įstaigose: instrumentai ir patirtis“, kurioje dalyvavo Klaipėdos regiono visų profesinių mokyklų pedagogai ir vadovai.

Projekte dalyvavo Klaipėdos regiono profesinės mokyklos

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos profesinio mokymo sistema susidūrė su iššūkiais, kurie jos kokybei, efektyvumui ir įvaizdžiui visuomenėje buvo ne itin palankūs. Išryškėjo kokybės vadybos poreikis profesinio mokymo institucijose. Todėl ypač aktualu tapo kiekvienoje profesinio mokymo institucijoje turėti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą kaip pagrindinę priemonę mokymo kokybei užtikrinti.

Profesinio mokymo kokybė yra svarbi ne tik profesinio mokymo institucijai, bet ir besimokančiajam, darbdaviui, visuomenei, o profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos diegimas profesinio mokymo įstaigose svarbus visai Lietuvos profesinio mokymo sistemai. Atsižvelgiant į tai, kad nėra profesinio mokymo įstaigos, įdiegusios kokybės valdymo sistemą, Klaipėdos apskrities profesinio mokymo institucijos parengė šį bendrą projektą.

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla kartu su kitomis 10-čia kitų Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų projektą „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ įgyvendino pagal 2007-2013 m. ES stuktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“. Įgyvendinančioji institucija – Europos socialinio fondo agentūra.Turizmo mokykla

Bendra projekto vertė – 712 656 Lt, finansavimo šaltiniai – ES struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Projekto tikslas – sukurti ir diegti vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus ir įdiegti kokybės valdymo sistemas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose, siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę bei užtikrinti profesinį mokymą, atitinkantį ne tik teisės aktų, bet ir mokinių poreikius.

Įdiegtos kokybės valdymo sistemos sudarys sąlygas Klaipėdos apskrityje ir nacionaliniu mastu užtikrinti profesinio mokymo kokybės lygį, atitinkantį Europos Sąjungos ir tarptautinius reikalavimus/standartus. Dėl to Lietuvos profesinio mokymo įstaigose parengtų įvairių profesijų darbuotojų profesinio mokymo kokybė atitiktų ES ir tarptautines normas ir standartus, pagerėtų baigusiųjų profesines mokyklas įsidarbinimo galimybės, būtų patenkinti darbo rinkos ir visuomenės poreikiai.

Projekto metu vyko mokymai apie kokybės vadybą ir atskirus kokybės valdymo mechanizmus, tokius kaip 7 iššvaistymai ir 5S, kurie taikomi šiuolaikinėje kokybės vadyboje (LEAN – taupioji vadyba). Mokymuose dalyvavo 137 asmenys iš visų 11 Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų. Projekto metu buvo sukurtas bendras visoms Klaipėdos apskrities profesinėms mokykloms kokybės valdymo modelis, kuris buvo pritaikytas kiekvienai mokyklai atskirai. Visos 11 Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų įsidiegė kokybės valdymo sistemą.

Projekto vadovė Aurelija Mikalauskienė pasakojo, kad įgyvendinant šį vadinamąjį „kokybės projektą“ buvo vykdomos keturios pagrindinės veiklos: mokyklų personalo mokymai, kaip kurti ir diegti vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus; vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų sukūrimas; vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas; kokybės vadybos sistemų įvertinimas.

Mokymo ir konsultavimo paslaugas teikė  Všį „Idėjų sektorius“. A.Mikalauskienė džiaugėsi, kad tiekėjai mokymų ir konsultavimo paslaugas suteikė kompetentingai ir laiku, paslaugos kokybiškos, panaudota patirtis įgyvendinant panašų projektą Šiaulių apskrities profesinio mokymo įstaigose. „Su „Idėjų sektoriumi“ buvo malonu dirbti“, – gyrė A.Mikalauskienė.

„Idėjų sektoriaus“ iniciatyva, kai kurioms profesinėms mokykloms buvo organizuojami ir papildomi mokymai: tai „7 iššvaistymai“ ir „5 S“ kokybės valdymo metodai.
Turizmo mokykla Aurelija
Klaipėdos regiono mokyklose įdiegtas kokybės sistemas vertino Profesinio mokymo plėtros centras, kurie iš viso skyrė 19 vertintojų.

„Šis projektas leido profesinėms mokykloms taikyti šiuolaikinius pažangiausius vadybos metodus ir priemones“, – apibendrino A.Mikalauskienė.

Projekto finalas – konferencija

Baigiamosios konferencijos metu pedagogai ir mokyklų vadovai išklausė pranešimus: „Vidinių kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigose“: projekto eiga ir rezultatai“; „Kokybė – priemonė didinti vertę mokiniui“, „7 iššvaistymai – instrumentas veiklos tobulinimui profesinio mokymo įstaigose“, „5S metodika: darbo vietos susitvarkymo reikšmė profesinio mokymo įstaigose“.

Konferencijos dalyviai su didžiausiu susidomėjimu išklausė pedagogų pranešimus „7 iššvaistymų metodo diegimas Šilutės žemės ūkio mokykloje“, „7 iššvaistymų metodo diegimas Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykloje“ ir „5S diegimas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje“.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Klaipėdos skyriaus vedėja B.Banevičienė mokykloms įteikė pažymėjimus dėl profesinio mokymo įstaigoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos.

Konferencijos dalyviai projekto rezultatus aptarė ir draugiškai bendravo, ES logo su trim fondais spalvotas copyskanaudami tradicinį Klaipėdos krašto šiupinį, kurį pagamino Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos mokiniai ir profesijos mokytojai.