Šilutės ūkininkai ministrą įpareigojo tramdyti aplinkosaugininkus

ZUM MINISTRAS_1Naujasis žemės ūkio ministras Andrius Palionis, aplankęs Šilutės ūkininkus sakė, kad iškart po paskyrimo pažadėjo Seimo nariui Alfredui Stasiui Nausėdai aplankyti Šilutę ir išklausyti vietos ūkininkų problemas.

Tad spalio 25-ąją jis, lydimas A. S. Nausėdos bei bendrapartiečių – socialdarbiečių rajono lyderių, jau klausėsi šilutiškių nuoskaudų dėl per mažų pieno supirkimo kainų, skęstančių laukų, negrąžintos žemės bei aplinkosaugininkų siautėjimo.

„Sofos“ ūkininkai – be išmokų ir „žalio“ kuro

Kalbėdamas apie žemės ūkio politiką, ministras A. Palionis pasidžiaugė jau įsitikinęs, jog žemės ūkio klausimai Prezidentui Gitanui Nausėdai yra prioritetas. Todėl ministrui nėra sunku su juo bendrauti, kai svarstomos ateinančių metų finansinės perspektyvos, bei priemonės, kaip sumažinti klimato kaitos padarinius, mažinti mineralinių trąšų naudojimą ir t. t.

Žinoma, kad smulkūs ir vidutiniai ūkiai yra mažiau aktyvūs, juos lyginant su stambiaisiais ūkiais. Todėl kalbant apie jiems skiriamą paramą bus stengiamasi suklasifikuoti ūkius pagal dydžius, kad smulkiesiems reikėtų rengti kuo paprastesnes paraiškas. Ateityje, siekiant paramos, turėtų pakakti nurodyti, kiek ūkininkas valdo žemės, gyvulių, kokią įrangą turi ir kokios paramos jam reikia. Taip nutarta todėl, kad mažų ūkių savininkams, rengiant paraiškas paramai gauti, nereikėtų naudotis konsultantų paslaugomis, ir taip jie turėtų mažiau išlaidų.

Pasak ministro, būtų naudinga suskaičiuoti minimalaus ūkio ribas, kurios galėtų būti nuo naudojamos 20 ha žemės ir 42 – 50 karvių. Nors pats ministras mano, kad šeimos ūkiui efektyviausias galvijų skaičius turėtų būti nuo 100 iki 150 karvių.

Ieškant kelių, kaip galėtų būti didinamos išmokos ir parama ūkininkams „žaliuoju” kuru, ministras užsiminė, jog reikia išgryninti duomenis apie vadinamuosius „sofos“ ūkininkus ir jų gaunamas pajamas už deklaruotus pasėlius bei degalų kiekius. Nors jau dabar aišku, kad ši grupė jokių ūkių neturi ir gyvulių nelaiko. Ministras pažadėjo, kad bus nustatoma tvarka, kad „sofos“ ūkininkai paramos negautų.

A. Palionis sakė, kad Seime jau bemaž sutarta, jog mažiausia parama 1 ha deklaruotų pasėlių sieks 195 Eur. Užsiminus apie „žaliojo“ kuro branginimą, ministras sakė, kad jis brangs tik tiek, kiek brangs natūralus dyzelinas.

Pienas nebrangsta?ZUM MINISTRAS_4

Viena susitikimo dalyvė pastebėjo, jog jau 5 metai jos karvių pienas nebrangsta. Ministras su tokiu teiginiu nesutiko. Jo duomenimis, dabartinė pieno kaina, lyginant su ta, kuri buvo iki keičiant litus į eurus, tikrai padidėjo.

Ministerija turi duomenų, kiek už ūkininkų pieną moka perdirbimo įmonės, kiek pieno supirkėjai, ir kiek gauna pieno pardavėjai. Pasak ministro, ūkininkai patys turi pasirinkti, kur naudingiau parduoti savo produkciją.

Šilutės pieno gamintojų asociacijos pirmininkė Juzefa Tamavičienė perdavė savo prašymą ministrui tiesiai į rankas ir sakė, kad artimiausiu metu aplankys jį kabinete. Ji prašė ministrą perskaityti prašymą asmeniškai, nes jau nebepasitiki Žemės ūkio ministerijos skyrių vadovais. Jos nuomone, jie galimai dirba pieno perdirbėjų naudai. Pasak J. Tamavičienės, ūkininkams brangus kiekvienas centas, gaunamas už parduoto pieno litrą, ir jos vadovaujamos asociacijos nariai turi pasiūlymų, kaip reikia taisyti pieno supirkimo tvarkas, kad jos būtų teisingos.

Valdo skęstančią žemę

Ūkininkė iš Usėnų Ieva Bartkienė sakė,kad valdo 100 ha žemės, tačiau jau daug metų negali sėti žiemkenčių. Dalis jos žemės vėlyvą rudenį skęsta, nes drėgmė nenuteka į krūmais apaugusią Šyšos upę. Ji sakė galinti savo žemę melioruoti, bet ką daryti su bent 3 km netvarkingos upės vagos. Aplinkos saugotojai apie upės valymą net nekalba.

A. Palionis sakė girdėjęs apie vandens telkinių valymo perspektyvas. Pasak jo, iš tiesų lig šiol Aplinkos apsaugos ministerijoje buvo rengiamos finansavimo programos stovinčio vandens telkiniams valyti. Šiemet jau rengiamos programos ir upių valymui, todėl tikėtina, jog gali būti pravalyta ir Šyšos vaga, kuri nepadeda nutekinti perteklinio vandens iš laukų.
Ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Kęstutis Andrijauskas padėkojo ministrui A. Palioniui už paramą ir padovanojo naminį varškės sūrį.

Aplinkosaugininkams – patarėjų vaidmuo

Baigiantis susirinkimui, Seimo narys A. S. Nausėda dėkojo ministrui už apsilankymą Šilutėje. Jis sakė, kad į Pamarį suplaukia visos Lietuvos vanduo, ir čia gyvenantys ūkininkai turi daug reikalų su aplinkos apsauga. Pasak A. S. Nausėdos, norėtųsi, kad aplinkosaugininkai turėtų kuo mažiau baudimo ir draudimo galių, o užsiimtų konsultacijomis ir parama. Todėl jis palinkėjo sėkmės A. Palioniui bendraujant su Aplinkos apsaugos ministerija.
Socialdemokratų darbo partijos Šilutės skyriaus pirmininkas Saulius Stankevičius dėkojo ministrui už apsilankymą. Jis sakė turintis neoficialios apklausos duomenų, jog vienintelis socialdarbietis ministras A. Palionis laikosi žodžio ir yra labai konkretus žmogus.