Šilutės uosto valdytojus tikrins savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

Šilutės savivaldybės taryboje kilo aršus ginčas dėl sprendimo projekto, kuriuo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba įpareigota iki šių metų pabaigos patikrinti Šilutės uosto veiklą vykdančią UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ bei UAB „Kintai“, vykdančią koncesijos sutartį.

Iki šių metų pabaigos Šilutės uosto veiklą organizuojantis UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ bei koncesijos vykdymo sąlygos bus tikrinami Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos.

Šis sprendimo projektas ypač įaudrino opozicijos atstovą, liberalą Algirdą Gečą. Jam, kaip dar visai neseniai buvusios darbo grupės, tyrusios uosto veiklą pirmininkui, norėtųsi, kad tyrimą atliktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ar kitos valstybinės institucijos.

Kontrolės tarnyba tyrimą užvilkins?

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui Vygantui Kamarauskui pristačius sprendimo projektą dėl Kontrolės ir audito tarnybai pavedamo atlikti tyrimo, žodžio pasiprašė A. Gečas. Jis teigė, kad vadovavo prieš metus mero Vytauto Laurinaičio sudarytai darbo grupei, kuriai buvo pavesta tirti uoste veikiančio koncesininko ir UAB „Šilutės vandens turizmo centras“ veiklą. Pasak A. Gečo, darbo grupės nariai dirbo aktyviai ir patyrė „Šilutės vandens turizmo centro“ bei koncesijos įmonės vadovo Rimgaudo Višinsko ignoravimą, kai paprašė pateikti dokumentus. O ir R. Višinsko bendravimas, anot A. Gečo, panėšėjo į patyčias…

Darbo grupės išvažiuojamajame posėdyje – susitikime su direktoriumi bei koncesininku R. Višinsku buvo teigiama, kad uosto veiklą organizuojanti įmonė yra ne PVM mokesčio mokėtojo statuse, todėl dalį uoste vykdomos veiklos tenka pavesti atlikti koncesininko įmonei „Kintai“. Tik taip galima neviršyti „Šilutės vandens turizmo centro“ veiklos pajamų – 50 tūkst. eurų ir netapti PVM mokėtoju.

Todėl šių metų birželio mėnesį darbo grupė, baigusi darbą, padarė savo veiklos išvadas ir Savivaldybės administracijos paprašė pavesti tyrimą nepriklausomai tyrimo institucijai – FNTT arba VMI, o savivaldybės Tarybai peržiūrėti koncesijos sutarties sąlygas. A. Gečas mano, kad koncesininkas veikia ne pagal koncesijos sutarties sąlygas, galimai slepia mokesčius.

A. Gečo nuomone, Kontrolės ir audito tarnyba tik užvilkins tyrimą, o gal ir visai konfliktą panaikins.

Pasak A. Gečo, Kontrolės komiteto posėdyje jis klausė Kontrolės ir audito tarnybos vadovės Jolitos Stonkuvienės nuomonės apie koncesijos vykdymą. Ji atsakiusi, kad koncesijos sutartis vykdoma teisingai. Todėl jis mano, kad ir dabar Kontrolės ir audito tarnyba nieko nesuras.

Meras V. Laurinaitis, išklausęs A. Gečo pasisakymą, teigė, kad šiuo metu Savivaldybė dar neturi kokių nors konkrečių duomenų, kad galėtų prašyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos paslaugų. Todėl ir paveda Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti tyrimą.

V. Laurinaitis papriekaištavo buvusiam darbo grupės vadovui A. Gečui, kad darbo grupė, savo tyrimo metu gavusi įtarimų apie galimai slepiamas pajamas, pati iš karto galėjo prašyti FNTT pagalbos.
O Valstybinė mokesčių inspekcija, pasak V. Laurinaičio, pati tyrimų neatlieka, ji tik skaičiuoja mokesčius, o jeigu turi kokių nors įtarimų, taip pat prašo FNTT pagalbos.

Pasak mero, dabar koreguoti koncesijos sutartį nėra prasmės, nes vėliau, po Kontrolės ir audito tarnybos tyrimo sutartis su koncesininku gali būti visai nutraukta.

Dauguma balsavo už Savivaldybės tyrimą

A. Gečo išsakytus priekaištus ir jo siūlymą iškart prašyti FNNT paslaugos, palaikė ir opozicijos politikai – konservatoriai Žygimantas Kurlianskas ir Zigmantas Merliūnas. Jie priminė ir prieš 2,5 metų atliktą Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos uosto veiklos tyrimą bei tyrimo išvadose surašytus priekaištus.

Valdančiosios koalicijos nario, Laisvės ir teisingumo partijos atstovo Stepono Kazlausko nuomone, jokie vienos ar kitos tarnybos tyrimai dabar, rudenį ir žiemą, kai uosto veikla yra tik laukti kito sezono pradžios, bus mažai naudingi. Tai bus tik formalus pajamų ir išlaidų skaičiavimas. Jo nuomone, tyrimas turėjo būti atliekamas uosto konkrečios veiklos metu, nuo pat sezono pradžios, kai laivai suleidžiami į uostą.

V. Laurinaičio nuomone, darbo grupė galėjo savo tyrimą organizuoti ir tokia forma – ieškoti įtarimą keliančių laivų, juos fotografuoti, tikrinti sutartis ir t.t.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Vygantas Kamarauskas, pateikęs sprendimo projektą svarstymui, perskaitė Kontrolės ir audito tarnybai užduodamus tyrimo tikslus: ištirti, ar koncesininkas tiksliai vykdo koncesijos sutarties sąlygas, tirti, kaip naudojamas koncesininkui suteiktas turtas, kaip apskaitomos turto naudojimo veiklos pajamos. Todėl, jo nuomone, kai tarnyba pateiks tyrimo duomenis, bus galima klausinėti Kontrolierę ir išsiaiškinti ką daryti su koncesijos sutartimi.

Taigi, sprendimas dėl Kontrolės ir audito tarnybos įpareigojimo tirti koncesijos sutarties vykdymą ir uostą valdančios įmonės veiklą buvo priimtas. Už tokį sprendimą balsavo 16 politikų, o susilaikė 5.

Komercijos direktorius, korespondentas