Šilutės vaikų dienos centrams iš ministerijos – 81 300 eurų, dar pridės ir Savivaldybė

Sausio pabaigoje 58 šalies savivaldybes pasieks vaikų dienos centrams skirtas finansavimas.

Šilutės vaiko gerovės ir globos centrui iš ministerijos skiriama mažiausiai lėšų, nes tai – Savivaldybės įstaiga.

Visoje šalyje veikiantiems 454 vaikų dienos centrams, teikiantiems vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, bus paskirstyta 7,5 mln. eurų. Šilutės rajono dienos centrams skirta 81 300 Eur.

Šilutės rajone veikia jau 5 vaikų dienos centrai, šiuo metu kuriamas dar vienas centras Švėkšnoje.

Ministerija žada taiklesnį finansavimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuo 2021 metų iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Teisė teikti tokią paslaugą suteikiama 3 metams.

Ministrė Monika Navickienė teigia, nuo šių metų finansavimas tampa taiklesnis, t. y., daugiau lėšų gaus tie centrai, kuriuos lanko daugiau mažųjų. „Šiandien ypač svarbu, kad dienos centrai veiklą vykdytų nepertraukiamai ir teiktų tas paslaugas, kurių vaikui reikia šiandien: ugdytų socialinius įgūdžius, padėtų spręsti šeimoje iškilusias problemas, teiktų psichologinę pagalbą ar kitas socialines paslaugas“, – teigė ministrė.

Kiekvienai tokiai įstaigai, kurią lanko nuo 10 iki 15 vaikų, skiriama po 17 300 eurų metams. Įstaigai, kurioje dienos priežiūrą gauna 16 – 25 vaikai, bus skirta 18 300 eurų metams, kurioje 26 – 35 vietos – po 19 300 eurų metams, kurioje 36 iki 45 vietos – po 20 300 eurų metams, o kurioje yra 46 vietos ir daugiau – po 21 300 eurų metams. Kiekvienam vaikui skiriama ne mažiau nei po 30 eurų per mėnesį.

Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos vaikų dienos centrų darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikaciniams mokymams ir patalpų išlaikymui finansuoti. Kitos vaikų dienos centrų išlaidos finansuojamos savivaldybių biudžetų lėšomis.

Prideda ir Savivaldybė

Šilutės rajone šiuo metu veikia 5 tokie centrai, o geriausiai žinomas Šilutės vaiko gerovės ir globos centras Liepų g. Keletą metų Šilutėje turėjome ir privatų centrą, kuris veiklą jau nutraukė.

Tikras proveržis šioje srityje įvyko 2019 metais, kai ministerija skyrė lėšas centrų patalpoms įrengti (be kita ko – ir pritaikyti neįgaliesiems), ir įrangai įsigyti. Tuomet konkurse dalyvavo ir 114 tūkstančių eurų pasidalijo dar 4 centrai. Tiesa, prieš tai Savivaldybės vadovai kvietė ir konkurse dalyvauti ragino ir visų seniūnijų, ir bendruomenių atstovus, mat norėta, kad tokie centrai atsirastų visose seniūnijose. Tačiau rengti projektus ir imtis atsakomybės juos vykdyti ryžosi nedaugelis.

Tad dabar tokios įstaigos veikia Vainute, Vilkyčiuose, nuo 2020-ųjų – Usėnuose, ir VšĮ Krizių pagalbos ir informacijos centro padalinys Juknaičiuose. Visi jie akredituoti, visus lanko po 20 vaikų. O šiemet Krizių pagalbos ir informacijos centras pateikė paraišką ir jau pradėjo ruošti tokį centrą ir Švėkšnoje. Jis veiks „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių pastate.

Visi seniūnijose veikiantys centrai pernai veiklai gavo po 16 800 eurų, o šiemet gaus po 18 300 eurų. Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis sakė, kad be to, už kiekvieną lankantį vaiką Savivaldybė šiemet pridės po 30 eurų mėnesiui (pernai buvo po 27,50 euro).
Šilutės mieste veikiančiam centrui ministerija šiek tiek mažiau lėšų, nes tai Savivaldybės įstaiga, tad jai ir paliekama didesnio finansavimo skyrimo prievolė.

Gali pretenduoti visos šeimos

Kiekviename vaikų dienos centre su vaikais dirba bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas. Centre turi būti ne mažiau nei dvi patalpos, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Tokių centrų veikla ypač svarbi vaikams, kurie tinkamos priežiūros ir dėmesio negauna savo šeimose. Juose vaikai mokomi higienos, sveikos gyvensenos, lavinami jų socialiniai, bendravimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba, užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Jie gauna šilto maisto, turiningai leidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus. Vasarą centrai organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

„Džiaugiamės, kad finansavimas didėja, nes tai leidžia teikti kokybiškas paslaugas. Be to, nors prioritetą teikiame vaikams iš socialinės rizikos šeimų, bet reikalui esant tokias paslaugas gali gauti visos šeimos, kurios pageidauja, kad jų atžalos po pamokų būtų užimtos ir tinkamai prižiūrimos“, – sakė A. Šimelionis.