Šilutės valdininkai išvyko semtis gerosios patirties į Portugaliją

portugalijaVykdydami projektą „Gerosios patirties pritaikymas ir sklaida Šilutės rajone”, 6 asmenų delegacija, sudaryta iš Šilutės rajono savivaldybės ir asociacijos „Lamatos žemė” atstovų, š.m. lapkričio 12-16 dienomis išvyko į tarptautinius teminius susitikimus Portugalijoje, informuoja Šilutės rajono savivaldybės Komunikacijos skyrius.

Projekto tikslas – pristatyti savo bei susipažinti su Šiaurės Portugalijos gerąja patirtimi, įgūdžiais ir žiniomis žemės ūkyje, maisto ūkyje, kaimo plėtros srityse.

Delegaciją sudaryta iš Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Alvido Šimelionio, Tarybos narės, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narės Birutės Kleinaitės, Tarybos nario, Asociacijos „Lamatos žemė“ pirmininko, Vainuto seniūnijos bendruomenės pirmininko Vytauto Laurinaičio, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo Remigijaus Budriko, Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojos Dianos Benkunskienės, Asociacijos „Lamatos žemė“ koordinatorės – konsultantės Linos Misiukonytės, 

Pagrindinė projekto veikla – dalyvavimas tarptautiniuose teminiuose susitikimuose, gerosios praktikos pavyzdžių apžiūra, kurių metu Šilutės rajono delegacija pasidalins savo bei susipažins su Šiaurės Portugalijos gerąja patirtimi, įgūdžiais ir žiniomis žemės ūkyje, maisto ūkyje, kaimo plėtros srityse, bendradarbiavimo tarp atskirų kaimo plėtros proceso dalyvių, taip pat ir institucijų, įstaigų būdais ir galimybėmis.

Pasak Komunikacijos skyriaus pranešimo, šios patirties pritaikymas Šilutės rajone prisidėtų prie gyvenimo kokybės kaime gerinimo, kaimo gyventojų interesus atstovaujančių vietos veiklos grupių, bendruomenių, organizacijų aktyvumo skatinimo, jų bendradarbiavimo tarpusavyje bei su vietos savivaldos institucijomis,  taip pat ir pačių kaimo gyventojų aktyvumo skatinimo.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“  iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.