„Šilutės vandenų“ tiekiamas vanduo – skanus ir sveikas

 

VANDENYS MARKVALDAS_2Televizijos programose dažnai girdima informacija apie rytinės Lietuvos savivaldybių vandenvietėse randamą vandenį su padidintu arseno kiekiu.

Tokių klausimų apie Šilutės savivaldybės žmonių vartojamo vandens švarumą gauna ir UAB „Šilutės vandenys„ direktorius Alfredas Markvaldas. Jo teigimu, bendrovės tiekiamas vanduo yra toks švarus, kad jį galima gerti tiesiog iš čiaupo ir nevirintą, o arseno mūsų rajono vandenyje nėra ir niekada nebuvo.

Bendrovėje dirba 108 darbuotojai, kurie daug padarė, kad turėtume saugų vandenį ir nuotekų valymą. Jau daugelį metų „Šilutės vandenų” nuotekų įrengimuose išvalytas vanduo yra švaresnis už Šyšos upės vandenį.

Darbuotojai brangina darbo vietas

Pasak A. Markvaldo, „Šilutės vandenys” turi tik 7 administracijos darbuotojus, 11 žmonių dirba abonentinėje tarnyboje, o visi kiti yra vandentvarkos ūkio aptarnavimo darbuotojai.

Bendrovė vertina savo žmonių darbą, todėl, pasak A. Markvaldo, jiems moka žymiai didesnį nei minimalų atlyginimą. Jo nuomone, gal ir todėl darbuotojai brangina savo darbo vietas. Įmonės kadrų kaita yra minimali, dažniausiai bendrovę palieka tik tie žmonės, kuriems sukanka pensinis amžius.

Klientų būtų daugiau

2016 metais „Šilutės vandenys” sudarė vandentvarkos ūkio specialų plėtros planą, kuriame užsibrėžta, kad per 5 metus bendrovės vamzdynais vanduo bus tiekiams 95 proc. namų ūkių, o 85 proc. būtų teikiama ir nuotekų valymo paslauga.

Taigi šiuo planu vadovaudamiesi ir dirba savivaldybės įmonės UAB „Šilutės vandenys” darbuotojai.

Šiuo metu bendrovė turi 13,8 tūkst. abonentų. Vanduo tiekiamas į 89 proc. visų rajono žmonių namus, o 79 proc. klientų naudojasi ir nuotekų valymo paslauga.

Nuotekų valymo paslauga, pasak A. Markvaldo, jau galėtų naudotis ir daugiau klientų. Visose rajono gyvenvietėse yra išvedžioti nauji nuotekų valymo vamzdynai, tačiau dalis sodiečių vengia prie jų prisijungti, ir vis dar naudojasi senomis asmeninėmis nuotekų talpomis. A. Markvaldo nuomone, nėra įstatymų, kuriais remiantis klientai būtų įpareigoti naudotis centralizuotomis nuotekų sistemomis.

Įgyvendintas svarbus projektas

Per pirmąjį 2018 metų pusmetį buvo baigtas buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektas Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų gatvėse. Rekonstruoti 2,233 km buitinių nuotekų tinklų, į kuriuos jau nebepatenka gruntinis vanduo. Tokio projekto naudą parodo Valymo įrengimų atliekamo darbo rezultatai. Anksčiau į valymo įrengimų rezervuarus per metus patekdavo 3,400 mln. kub. metrų nuotekų, dabar per 2018 metus nuotekų jau suplaukė trečdaliu mažiau – tik 2,021 mln. kub. metrų.

Per praėjusius metus rajone pastatyti ir 5 nuotekų valymo įrenginiai: Leitgiriuose, Gardame, Laučiuose, Tarvyduose ir Užliekniuose. Visiems darbams atlikti buvo gauta ES parama – 700 tūkst. Eur. Įmonei teko pridėti ir savo lėšų – 611 tūkst. Eur.

Šiuo metu Degučių gyvenvietėje vyksta naujų nuotekų tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba, klojami 6,74 km vamzdynų. Degutiškiai lig šiol tokios paslaugos neturėjo. Darbai bus baigti šiemet.

Be to 2019 metais bus baigti Gardamo, Laučių, Vilkyčių, Rusnės ir Pagrynių gyvenviečių nuotekų tinklų plėtros projektai.

„Šilutės vandenų” direktorius A. Markvaldas džiaugiasi, kad per 2018 m. padaugėjo abonentų, nereikėjo mokėti baudų už aplinkos taršą ir metus įmonė baigė pelningai.

A. Markvaldas nenutylėjo ir jį liūdinančio fakto. Iki 2018 metų pabaigos bendrovė už suvartojamą elektros kilovatvalandę sumokėdavo tik 3,8 ct. Šiemet Centrinė perkančioji organizacija (CPO) nustatė, kad elektros energija UAB „Šilutės vandenims” bus tiekiama už 1 kilovatvalandę po 7,8 ct.

Šis faktas gali nulemti tai, kad gyventojams tiekiamas vanduo pabrangs 5 centais už 1 kub. metro tiekimą bei nuotekų valymą. Dabar Šilutės savivaldybės gyventojai už tokią paslaugą moka 2,75 Eur.