„Šilutės vandenų“ vadovai neigia Savivaldybės kontrolierių išvadas

MARKVALDASSavivaldybės kontrolierės informavo Kontrolės komitetą apie UAB „Šilutės vandenys“ atliktą auditą ir pateikė rekomendacijas Savivaldybės admistracijos direktoriui Sigitui Šepučiui bei savivaldybės įmonės direktoriui Alfredui Markvaldui.

Jos rekomenduoja atitaisyti bendrovės direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymu neteisėtai patvirtintą 2017 m. bendrovės darbuotojų darbo užmokestį. Tuomet įmonės direktorius A.Markvaldas neteisėtai padidino savo pavaduotojai – vyr. inžinierei ir vyriausiajai buhalterei atlyginimus. Auditorės nurodo atstatyti neteisingai priskaičiuotą darbo užmokesčio sumą – 7379,82 Eur.

Kontrolierės rekomenduoja darbuotojams priedus ir premijas mokėti atsižvelgiant į metinius veiklos rezultatus, lėšas naudoti ekonomiškai, nenaudoti jų su bendrovės veikla nesusijusiems tikslams – reklamai.

Lėšas naudojo priešingai, nei rekomenduota

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Jolita Stonkuvienė su pavaduotoja Judita Subačiene nustatė, kad per 2015 m. UAB „Šilutės vandenys“ patyrė per 300 tūkst. eurų nuostolį. Nepaisant to, įmonės darbuotojams tais metais buvo išmokėta beveik 14 tūkst. Eur priedų. 2016 m. nuostolis sumažėjo iki 24 tūkst. eurų, tuo tarpu priedams išleista pinigų suma išaugo iki 18,5 tūkst. Eur.

2017 m. įmonė jau uždirbo pelno – beveik 11 tūkst. eurų, o priedams išleido daugiau kaip 21 tūkstantį.
Pasak kontrolierių, šie metai UAB „Šilutės vandenys“ nėra sėkmingi. Per pirmus šių metų 6 mėnesius įmonė patyrė beveik 5,6 tūkst. eurų nuostolį. Nepaisant to, priedams ir premijoms per tą laiką sugebėta išleisti beveik 20 tūkst. Eur.

Kontrolierės mano, kad savivaldybės vandens tiekėjai lėšas naudoja neekonomiškai ir priešingai nei rekomenduojama LR Vyriausybės. Skaičiai rodo, jog „Šilutės vandenų“ vadovo, jo pavaduotojo ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokesčio dydis nėra susietas su įmonės veiklos rezultatais.
Kontrolierės Savivaldybės administracijos direktorių S.Šeputį paragino parengti ir patvirtinti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovaujantis Vyriausybės rekomendacijomis. Tuomet bus aišku kokią nuolatinę jų atlyginimų dalį nustato Savivaldybės administracija, ir kaip atlyginimas keičiasi nuo veiklos rezultatų.   

Savivaldybės kontrolierė J.Stonkuvienė tikisi, kad iki lapkričio 15 dienos Savivaldybės administracijos direktorius S.Šeputis informuos apie priimtus sprendimus dėl atlikto audito.

A.Markvaldas nesutinka

A.Markvaldas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad į veiklos audito išvadų priekaištus jau pateikė atsakymus ir paaiškino, dėl kurių ataskaitos išvadų punktų nesutinka.

Jis sakė, kad bendrovė veikė teisėtai ir stengėsi įvairiais teisėtais būdais išspręsti darbuotojų finansinio skatinimo problemas. Visi audito išvadose pateikti priekaištai buvo aptarti su bendrovės Stebėtojų taryba ir Savivaldybės vadovais.

Įmonės vadovas nesutinka su kai kuriomis kontrolierių pastabomis. Jo nuomonė yra kitokia dėl neracionaliai naudojamų bendrovės lėšų. Kadangi 2016 – 2017 m. bendrovės pelno (nuostolio) rodikliai gerėjo lyginant su 2015 m., jis teigia, kad darbuotojų skatinimas, motyvacija ir darbo užmokesčio mokėjimas už papildomus darbus buvo racionalesnis sprendimas, nei naujų darbuotojų priėmimas ir jų apmokymas. Be to, bendrovėje buvo stengiamasi nedidinti darbuotojų skaičiaus, nors kai kurie jų išėjo į pensiją ar paliko darbą. Už padalintus ir pridėtus papildomus darbus ir buvo mokami priedai.

Pasak A.Markvaldo, yra abejonių dėl kontrolierių nurodytos atstatyti sumos 7 379,82 Eur, kuri įvardinta kaip neteisingai paskaičiuotas kelių darbuotojų darbo užmokestis. Jis mano, kad visos procedūros buvo atliktos teisingai.

„Taigi palauksime, kaip jas įvertins Savivaldybės vadovai ir Kontrolės ir audito tarnyba. Kaip pasakys, taip ir padarysime“, – sakė A.Markvaldas.