„Šilutės vandenys“ investuoja į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Šilutės vandenys“ 2020‒2021 metų investicijas, kurių vertė yra 2 mln. 61 tūkst. eurų. Bendrovės teikiamos derinti investicijos finansuojamos nuosavomis lėšomis (įskaitant paskolos lėšas) bei ES struktūrinių fondų lėšomis.

„Šilutės vandens“ tiekėjai įsigijo priemonių, reikalingų sklandžiam vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui.

Bendrovė investavo į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą bei valymo įrenginių atnaujinimą Šilutės rajone. Taip pat įsigijo priemonių, reikalingų užtikrinti sklandų paslaugos teikimą.

Bendrovė įrengė naujus nuotekų valymo įrenginius Degučiuose. Iki šiol jų nebuvo, o tai didino aplinkos ir gruntinio vandens taršą. Siekiant gerinti nuotekų tvarkymą, Degučiuose nutiesta 6,69 km nuotekų surinkimo tinklų, šia infrastruktūra gali naudotis 381 gyventojas.

Siekiant išvengti netinkamo nuotekų valymo, išleidimo ir neigiamo poveikio aplinkai, bendrovė investavo ir į Laučių bei Gardamo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją. Čia pastatyti biologiniai valymo įrenginiai: 4 bioreaktoriai, dumblo tankintuvai, orapūčių talpos su varikliais, išleistuvai, mėginių paėmimo šuliniai, sutvarkyta infrastruktūra.

Numatoma nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Vilkyčiuose. Rekonstravus nuotekų valyklą čia pagerės nuotekų surinkimo patikimumas, sumažės nuotekų nuotėkis, pagerės išleidžiamų kokybė. Taip pat Vilkyčiuose bus rekonstruota apie 150 m nuotekų surinkimo tinklų.

Bendrovė investuoja į nuotekų surinkimo tinklų plėtrą ir Pavasario sodų bendrijoje, kurioje nuotekų tinklų iki šiol nebuvo. Numatoma nutiesti apie 3359 m naujų tinklų, kurie užkirs kelią požeminių ir paviršinių vandenų taršai, apsaugos gamtą bei vietos gyventojų sveikatą.