„Šilutės Viltis“ pažymėjo 30 metų sukaktį

Gruodžio 3-ią dieną Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“ minėjo Tarptautinę neįgalių žmonių dieną ir atšventė bendrijos įkūrimo ir veiklos 30-metį. Šventėje prisiminta ir organizacijos atsiradimo pradžia.

Pradžia – 1992-aisiais

Apie 1983 metus buvo pradėta aktyviai supažindinti visuomenę su neįgalių žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos gyventi visavertį gyvenimą ir pritapti visuomenėje. Iki to laiko pasirinkimo nebuvo, neįgaliems žmonėms buvo vienas kelias – psichoneurologinis pensionatas.

Tik po beveik 10 metų Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3 d. Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena, kurios metu būtų organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.
Tuo metu Lietuvoje nei neįgaliesiems, nei jų šeimoms nebuvo teikiama jokia pagalba. Vilniuje tėvai, auginantys ir globojantys neįgalius vaikus, ieškodami pagalbos savo vaikams, įsteigė NVO Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Viltis“, kuri vėliau apjungė ir visas Lietuvos šeimas, auginančias neįgalius vaikus.

Organizacijos padalinys „Šilutės Viltis“ įsteigta 1992 metais, jo steigimą inicijavo Violeta Žymančienė, tuo metu dirbusi Socialinės paramos skyriaus vedėja. Šilutės l/d „Ąžuoliukas“ atidarytos pirmos grupės vaikams su negalia, Verdainės pagrindinės mokyklos pedagogių iniciatyva atidarytos klasės tokiems vaikams. Šilutiškiai vieninteliai Lietuvoje turėjo klasę vaikams su sunkia negalia, ją atidarant talkino ir tėvai, ir „Šilutės Viltis“.

Vėliau bendrijos iniciatyva, pritarus savivaldybės tarybai, atidaryta Dienos užimtumo paslauga neįgaliems asmenims nuo 18 metų Macikų globos namuose.
Augant Dienos užimtumo paslaugos poreikiui, su savivaldybės vadovais pasirašyta sutartis renovuoti patalpas Tilžės g. 32A ir įsteigti Dienos užimtumo centrą didesniam skaičiui jaunuolių. „Šilutės Viltis“ teikė projektą SADM Neįgaliųjų departamentui ir gavo finansavimą patalpų renovacijai. Projektą vykdė bendrijos pirmininkė Birutė Budrikienė. Taip įsteigtos pirmos ugdymo ir užimtumo įstaigos Šilutės miesto ir rajono sutrikusio intelekto vaikams ir asmenims nuo 18 m. Tai buvo didžiulė pagalba šeimoms, tėvams atsirado galimybė dirbti.

Gyvena naujose patalpose

Per 30 bendrijos gyvavimo metų keitėsi organizacijos vadovai, darbuotojai, atsirado daugiau paslaugų. Visos paslaugos, kurias bendrija teikė neįgaliems asmenims, finansuojamos iš Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų.

Šiuo metu organizacija įsikėlė į naujai renovuotas erdvesnes patalpas Tulpių g. 10. Čia vyksta dienos užimtumo, meninio lavinimo, sveikatingumo ir sporto užsiėmimai, teatro grupės repeticijos. Dirba puikūs specialistai – mylintys , suprantantys, kantrūs. Bendrija teikia pavėžėjimo paslaugas viso rajono neįgaliesiems, turi tam pritaikytą transporto priemonę.

Jau aštuntus metus organizacijai vadovauja pirmininkė Eglė Paulauskienė – iniciatyvi, jautri, kūrybinga moteris. Jos šeimoje auga neįgalus sūnus, ji puikiai supranta šeimų rūpesčius, žino problemas ir padeda jas spręsti. Eglė studijuoja socialinį darbą ir žinias panaudoja savo darbe. Pirmininkei padeda ir bendrijos taryba, kartu aptariamos problemos, priimami sprendimai.

Minint organizacijos 30-metį pirmininkė dėkojo visiems, prisidėjusiems palaikant organizacijos veiklą, steigiant įstaigas, organizuojant išvykas ar renginius. Taip pat dėkojo svečiams, bendrijos nariams ir visiems organizacijos draugams.