Šilutės visuomenė prašo politikų neparduoti muziejaus

muziejus-lietuvininku-36-retTebeverda aistros dėl centrinėje miesto gavėje stovinčio Šilutės muziejaus pastato, kurį valdžią perėmusi naujoji valdančioji dauguma stebėtinai skubiai nusprendė parduoti ir įtraukė į privatizuotinų objektų sąrašą.

Šilutės rajono nevyriausybinės organizacijos (NVO) kreipėsi į Savivaldybės tarybą prašydamos Šilutės muziejaus pastatą, esantį Lietuvininkų g. 36, išbraukti iš privatizuojamų objektų sąrašo ir išsaugoti jį viešam pažinimui bei naudojimui.

Tokį prašymą pasirašo dešimties nevyriausybinių organziacijų vadovai, subūrę apie 800 narių.

Savo kreipimesi Šilutės NVO nariai rašo, kad garsaus Šilutės (anksčiau Heydekrug) krašto meistro, mūrininko H.Fiedler statytas gyvenamasis namas, vėliau priklausęs arklių pirklio Adalbert Rittens šeimai, pokario metu, nuo 1949 metų, buvo pritaikytas Šilutės kraštotyros muziejui, kuriame buvo surinkti ir išsaugoti niokojamo H.Šojaus dvaro muziejaus eksponatai. Tokiu būdu pastatai, Lietuvininkų g. 36, pokario kartos Šilutės gyventojams tapo viešo pažinimo, svetingai priimančiais lankytojus, skleidžiančiais krašto meilę ir skatinančiais domėjimąsi kraštotyra, namais.

Būtent kraštotyros muziejaus įkūrimas šiame pastate tapo pagrindine sąlyga, kad ne tik čia saugomi eksponatai, bet ir pastatas bei jo vertingosios savybės nebuvo sunaikintos. Todėl 1993 m. pastatas Lietuvininkų g. 36 buvo įregistruotas į valstybės saugomų Lietuvos kultūros paminklų sąrašą. 2005 m. LR Kultūros ministro įsakymu buvo nustatytas vertybės apsaugos tikslas – saugoti viešam pažinimui ir naudojimui.

„Manome, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. Tarybos posėdyje pasikarščiavo ir 13 Tarybos narių balsais priėmė sprendimą „Dėl savivaldybės  privatizavimo objektų sąrašo papildymo“, įtraukdami pastatą – muziejų ir priklausinius, esančius Šilutėje, Lietuvininkų g. 36, nepaisydami visuomeninių organizacijų prašymų ir pasiūlymų“, – rašo NVO nariai.

Už objekto įtraukimą į privatizavo sąrašą balsavo V.Pozingis, A.Čeponis, G.Bružas, V.Bubilienė, A.Bumblauskienė, G.Kimbrienė, B.Kleinaitė, Š.Laužikas, V.Pavilonis, D. Pundžius, D.Soščenka, S.Stankevičius, P.Tunaitis.

Nevyriausybinių organizacijų susitarimu, kuriama asociacija „Šilutės bendruomenė“, kurios narės šiame pastate norėtų vykdyti visuomeninę, kultūrinę, edukacinę veiklą.

NVO nariai informuoja, kad bendru susitarimu jie jau numatė, jog objektą administruos ir išlaikys Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“, nes ši organizacija ketina savo nuosavybę (namą Valstiečių g.)parduoti ir gautas lėšas investuoti į muziejuas pastato renovavimą. Be to, draugiją lėšomis žada remti Vokietijos ambasada bei Rytų Prūsijos draugija ir Kraštiečių draugija Vokietijoje.

Kitos būsimos asociacijos „Šilutės bendruomenė“ narės įsipareigoja skirti dalį nario mokesčio, aukotų lėšų ir savanorišką darbą objekto išlaikymui, taip pat pritraukti lėšų rengiant ir teikiant projektus bendruomenes, kultūrines, jaunimo organizacijas remiantiems fondams.

Primename, kad Šilutės NVO neturi patalpų veiklai, yra registruotos butuose, susirinkimams prašinėja patalpų įvairiose įstaigose. Tuo tarpu politinės partijos savivaldybės patalpas gauna naudotis nemokamai.

„Šilutės bendruomenė“ įsipareigoja visoms asociacijoje esančioms NVO skirti patalpas ir suderinti jų naudojimo laiką. Patalpos būtų naudojamos susirinkimams, renginiams, parodoms, paskaitoms, koncertams. Šių bendruomenės namų durys būtų atviros įvairaus amžiaus žmonėms.

Kreipimąsi į politikus pasirašė Šilutės r.vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“, Šilutės kraštotyros draugija, H.Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas, dainuojamosios poezijos klubas „Muzikos paletė“, Šilutės gražinimo draugija, asociacija „Pamario jaunimas“, Šilutės Soroptimos klubas, Šilutės šaulių kuopa, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šilutės skyrius ir Moterų verslininkių organizacija.