Šilutės žemės ūkio mokykla neapsiriboja vien tik mokymu

zum stulginskio universitetas vaikaiPrieš pusmetį, 2013 m. lapkričio 4 d., Šilutėje buvo įkurtas Aleksandro Stulginskio universiteto (buvusiosios Lietuvos žemės ūkio akademijos) absolventų klubo ALUMNI skyrius (nuo lot. Alumnus; alere – „maitinti“, t.y. buvusiųjų narių organizacija, kurios tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių studentų). Jo vadovu tapo šilutiškis inžinierius hidrotechnikas Rimantas Liatukas.

Ryšius palaikyti – aktualu

Per šį trumpą laiką susibūrė nemažas klubo narių būrys ir buvo patvirtintos 4 skyriaus sekcijos bei jų vadovai: žemės ūkio inžinerijos skyriui vadovauja Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Alfredas Stasys Nausėda, vandens ūkio ir žemėtvarkos skyriui – jo pavaduotojas Povilas Būdvytis, agronomijos skyriui – to paties skyriaus vyresnysis specialistas Darius Lidžius, ekonomikos ir vadybos skyriui – Šilutės žemės ūkio mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis.

Be direktoriaus, Šilutės žemės ūkio mokykloje darbuojasi dar 12 ASU absolventų. Visi jie jaučia didžiulius sentimentus savo Alma mater – lankosi susitikimuose, kartu su mokiniais vyksta į kiekvienais metais organizuojamas parodas „Ką pasėsi…“, „Sprendimų ratas“, o ir šiaip užsuka pasižvalgyti, ką pakeitė laikas ir ten dirbančių žmonių entuziazmas.

Be to, Šilutės ŽŪM darbuotojams itin aktualu palaikyti ryšius su ASU – juk nemaža dalis gabiausių žemės ūkio mokyklos moksleivių turi puikias galimybes pratęsti studijas būtent šiame žemės ūkio krypties universitete.

Bendradarbiaus žuvininkystės mokymo srityje

ASU ir Šilutės žemės ūkio mokyklos bendradarbiavimas itin suintensyvėjo pastaruoju metu, kai Šilutėje kuriamas ir jau visai netrukus pradės veikti praktinis žuvininkystės mokymo centras, o ASU rengia naują žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programą.

ASU rektorius, profesorius Antanas Maziliauskas ir Šilutės žemės ūkio mokyklos direktorius Algimantas Abromaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, taigi gražūs ryšiai bus ne tik glaudesni, bet ir konkretūs, tikslingi bei oficialūs: numatyta bendradarbiauti žemės ūkio mokslų vystymo, šios srities specialistų teorinio ir praktinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei tęstinio mokymo srityse. Tuo labiau kad rektorius siekia, jog kitais metais studentams, negavusiems valstybės finansavimo, būtų taikomos nuolaidos.

Viena iš jų – tikslinis studijų finansavimas: net 150 tokių vietų pažadėjo Žemės ūkio ministerija. Tiesa, su sąlyga, kad maža dalimi ją parems ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Lietuva – žemės ūkio kraštas, todėl ASU parengti specialistai yra labai reikalingi Lietuvai. Tą įrodo ir tai, jog beveik visi jie po studijų baigimo nesunkiai įsidarbina.

Alumni klubo posėdis – Šilutėje

Šilutės ŽŪM darbuotojai – ASU absolventai – aktyviai ir noriai įsitraukė į Alumni klubo veiklą. Būtent todėl kovo 21 d. čia vyko šio klubo Šilutės skyriaus posėdis. Į jį atvyko ASU Alumni klubo prezidentas, UAB „Plungės Jonis“ vadovas Jonas Varkalys, ASU rektorius, profesorius Antanas Maziliauskas, tarptautinio skyriaus programų koordinatorė Danutė Maziliauskienė, didelis būrys klubo narių šilutiškių.

ASU rektorius Antanas Maziliauskas pasidžiaugė, kad visų kartų absolventai bendrauja kaip viena šeima ir susibūrę į klubą savo veikla prisideda prie universiteto ateities kūrimo. Džiugu, kad ASU Alumni klubas yra aktyviausias tarp visų Lietuvos universitetų klubų. Prie to daug prisidėjo energingas ir entuziastingas šio klubo prezidentas Jonas Varkalys ir Šilutės skyrius, kuris yra gausiausias ir iniciatyviausias Lietuvoje.

Rektorius trumpai papasakojo, kad per trejus pastaruosius metus pasikeitė universiteto pavadinimas (iš Lietuvos žemės ūkio universiteto jis tapo Aleksandro Stulginskio universitetu), pradėjo augti studentų priėmimas, buvo atnaujintos mokymo programos, mokymo bazė, modernizuotos mokymo erdvės, įsisavinta nemažai ES lėšų ir šių dienų studentams siūlomos labai aukštos kokybės studijos.

Apie studijas pasakojo mokiniams

Rektorius pasidžiaugė, kad padedami Alumni klubo narių vasario mėnesį ASU atstovai apsilankė Šilutės pirmojoje bei Vydūno gimnazijose, Šilutės žemės ūkio mokykloje, kur supažindino abiturientus su galimybėmis studijuoti šiame universitete.

Ir iš tiesų, jau seniai laikas atsigręžti į tikrąsias vertybes, į kaimą, kuris sparčiai vystosi, modernėja ir dideliu greičiu reikia įsisavinti visas su tuo susijusias naujoves, o tam pasirengusių specialistų, deja, nepakanka. Vadybininkų, socialinių darbuotojų bei teisininkų Lietuvoje jau parengta tiek, kad darbo rinka net ir labai norėdama jų – lyg ištvinusios upės – negali sutalpinti siauroje savo vagoje, ir jauni žmonės būna priversti vykti laimės ieškoti užsieniuose, kur jų sunkiu darbu ir didelėmis valstybės sąnaudomis įgyti diplomai dažniausiai būna nieko verti, ir jaunimas dirba nekvalifikuotą darbą.

ASU Alumni klubas siekia, kad jaunimas kuo daugiau sužinotų apie šį universitetą, kad rinktųsi jo siūlomas studijų programas, sėkmingai mokytųsi ir grįžtų į kaimą, kur jie tikrai reikalingi ir moderniam agroverslui, ir miškininkystei, ir kaimo turizmui, ir bet kuriai kitai žemės ūkio šakai.   Nemažas būrys Šilutės žemės ūkio mokyklos mokinių kovo 7 d. apsilankė ASU organizuotoje Atvirų durų dienoje. Jaunimas iš arti pamatė, kuo kvėpuoja universitetas: aplankė visus fakultetus, apžiūrėjo auditorijas ir laboratorijas, pabendravo su dekanais, dėstytojais ir studentais, dalyvavo diskusijose. Iš 500 renginyje dalyvavusių moksleivių šilutiškiai buvo vieninteliai profesinės – žemės ūkio mokyklos atstovai.

Mokinius atlydėjusiems mokytojams tuo metu buvo surengtos diskusijos, kuriose dalyvavo fakultetų dekanai, profesoriai ir dėstytojai, o taip pat ir žemės ūkio ministras, profesorius Virgilijus Jukna, kuris teigė, kad vasario 12 d. vyriausybės posėdyje Aleksandro Stulginskio universiteto studentams net du kartus yra padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius.

Šilutės žemės ūkio mokykla tikisi, kad šauniausi mokyklos absolventai rinksis studijas ASU ir išpildys Alumni klubo siekį, kad ir toliau klestėtų jų mylima Alma mater, o kaimas neliktų be jaunų, darbščių ir kūrybingų žmonių.