Šilutės Žibų pradinė – mokykla, atvira pokyčiams

zibu mokykla pamoka netradicineje aplinkoje„Šiuolaikinis gyvenimo tempas“, „šiuolaikinis jaunimas“, „naujos kartos vaikai Z“ – visi esame girdėję šias frazes. Greitai kintanti tikrovė, didžiulis gyvenimo progresas keičia žmonių požiūrį į daugelį gyvenimo dalykų. Ypač šie pokyčiai ryškūs dabartinėje vaikų kartoje. Ši karta netgi turi savo pavadinimą – karta Z.

Z kartos vaikai yra glaudžiai susiję su technologijomis, jie kūrybingi, atviri ir geranoriški, bet dažnai pasižymi hiperaktyvumu. Jie negali susikaupti ties viena veikla, nemėgsta, kai jiems nurodinėjama. Su šiuolaikiniais vaikais reikia mokėti tartis, rasti bendrą kalbą, ieškoti jiems patrauklios veiklos.

Dabartiniams vaikams senoji mokymo sistema, kuomet visiems buvo taikomi vienodi mokymo būdai, orientuoti į tai, kad vaikų gebėjimai atitiktų kiekvienam amžiaus tarpsniui numatytas normas, nebetinka.

Pripažinus, jog visi vaikai yra skirtingi patirtimis ir siekiais, išryškėjo šio laikmečio švietimo tendencija – nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo kiekvienam. Lankstesnis tampa ir mokymosi procesas: mokomasi ne tik individualiai, bet ir grupėse, socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. Mažėja privalomų „tinkamo mokymo“ receptų, nes vis daugiau sužinoma apie vaikams priimtinus mokymosi būdus. Geroje šiuolaikinėje mokykloje mokymosi rezultatai ir jų pasiekimo būdai yra lygiaverčiai dalykai, nes rezultatai siekiami ne vien nuobodžiais ir įprastais, o mokiniui patraukliais, netradiciniais būdais, kai mokytojas naudoja mokymo organizavimo ir mokymosi aplinkų įvairovę.

Sužinoti, ar atitinka šiuolaikinės Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei įsivertinti savo veiklos kokybę visos Lietuvos mokyklos turėjo galimybę dalyvaudamos 2014 metais Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros inicijuotose veiklos kokybės pripažinimo procedūrose.
Iš konkurse dalyvavusių 34 mokyklų ekspertinio vertinimo metu 8 buvo pripažintos labiausiai atitinkančios Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. Geros mokyklos nominacija įteikta ir Šilutės Žibų pradinei mokyklai.

„Manau, gera mokykla pasižymi savita kultūra, kūrybiškumą bei saviraišką skatinančia aplinka, jaukia atmosfera, kurioje saugiai ir laisvai jaučiasi mokiniai ir mokytojai. Mūsų mokykla yra besimokanti, priimanti šiandienos iššūkius ir atvira pokyčiams. Dalyvauti nacionalinėje geriausiai dirbančių mokyklų atrankoje nusprendėme norėdami pasitikrinti ar teisinga linkme dirbame, kokios yra stipriosios mūsų pusės, o kurias sritis reikia tobulinti“ – apie apsisprendimą dalyvauti mokyklos veiklos kokybės vertinimo procedūrose kalbėjo Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorė Elena Šarkienė.zibu mokykla pasaulio pazinimas gamtoje

Žibų pradinės mokyklos pripažinimas leidžia didžiuotis nuveiktais darbais, bet kartu ir įpareigoja, skatina toliau siekti pažangos.

Todėl šiais mokslo metais Šilutės Žibų pradinėje mokykloje didelis dėmesys skiriamas netradiciniams mokymosi būdams. Šio tikslo siekėme kitokiomis pamokomis: vaikai mokėsi per žaidimus, muziejuose, knygyne, bibliotekose, H.Šojaus dvare, Šilutės uoste, miškų urėdijoje, gamtoje.
Mokymasis netradicinėse aplinkose pradinukams yra patrauklus, nes jie nejausdami, jog dalyvauja pamokoje, aktyviai diskutuoja, būna labiau atsipalaidavę ir lengviau įsisavina informaciją.

Naudingos ir vaikų mėgstamos yra integruotos pamokos: kūno kultūros ir anglų kalbos, muzikos ir pasaulio pažinimo, dailės ir lietuvių kalbos. Tradicija tampa integruotos anglų kalbos pamokos, kurias veda „šiuolaikiniai mokytojai“ – Šilutės pirmosios gimnazijos dvyliktokai ar mokinių tėvai. Toks mokymasis vaikams taip pat yra įdomus.

Netradicinės pamokos mūsų mokykloje – ne naujiena, todėl mokytojos dalijasi patirtimi vesdamos atviras pamokas kitų rajono mokyklų pedagogams, respublikos ir tarptautinėse konferencijose. „Mokymasis ir mokymas turi būti smagus“, – viena iš anglų kalbos mokytojos ekspertės Renatos Ivaščenkienės parengtų temų, skaitomų seminarų metu. „Derinant tradicinį mokymą su netradiciniu galima pasiekti puikių rezultatų“, – teigia R.Ivaščenkienė. Šiuos žodžius patvirtina 4c klasės mokinės Edvilės Armonaitės balandžio mėnesį iškovota I vieta Kaune vykusiame respublikiniame 4-ųjų klasių mokinių anglų kalbos vaizdinių pranešimų čempionate.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos gyvenimas – ne tik mokymasis, namų darbų ruoša. Neatsiejama mokyklos dalimi yra tapusi kūrybiška, įvairi popamokinė veikla, mokykloje vykdomi projektai, dalyvavimas konkursuose ir kt. Mokyklos vardą rajone ir respublikoje garsina šokių kolektyvai „Salūnas“ ir „Žiburėlis“, būreliai, popchoras.

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, sėkmingos mokyklos svarbiausia misija – geri mokinių ugdymosi rezultatai, pasiekti maloniomis mokymosi akimirkomis. Šilutės Žibų pradinės mokyklos siekis – būti mokykla, kurioje gyvenimas ir mokymas susilieja.