Šilutės ŽŪM mokiniai ir mokytojai iš užsienio grįžo su naujų įgūdžių bagažu

zemes ukio_mokykla_projektine_veikla_Pazink-pries-teisdamas-1Baigiantis pirmajam mokslo metų pusmečiui Šilutės žemės ūkio mokykloje (ŽŪM) apibendrinami ne tik mokymosi bei lankomumo, bet ir tarptautinės projektinės veiklos rezultatai. Džiugu jais pasidalinti, nes patirties ES šalyse įgyta tikrai daug. Ir norisi tikėti, kad ta įgyta patirtis nenueis perniek, nesugrįš atgal į Vokietiją, Angliją ar Italiją, o prisidės prie mūsų pačių šalies ateities kūrimo.

Merginos tobulinosi Italijoje

Erasmus+ programos projektą „Nuo idėjos iki verslo“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034872) Šilutės žemės ūkio mokykla vykdo kartu su Aukštadvario žemės ūkio mokykla. Ir jau įvyko net dvi šio projekto stažuotės.

Apie savo verslą svajojančios merginos Ligita Skarulskytė, Edita Pakamorytė ir Agnė Simaitytė net tris savaites savo profesinius įgūdžius tobulino Italijoje, Čelano mieste. Čia realiose darbo vietose jos gilinosi į smulkiojo verslo įmonės veiklos organizavimą, praplėtė verslumo supratimą, mokėsi koordinuoti kelias skirtingas veiklas įmonės viduje, įgijo profesinės etikos, bendravimo su klientais patirties. Be to, merginos pagilino savo anglų kalbos  įgūdžius ir net šiek tiek pramoko itališkai, patobulino socialinius įgūdžius, išbandė save prisitaikydamos prie neįprastos gyvenimo aplinkos, kultūros, tradicijų, bendravimo ypatumų, net patiekalų, nes italų virtuvė iš tiesų yra išskirtinė ir ypatinga.

Džiugu, kad įmonių, kuriose buvo atliekama praktika, darbuotojai buvo geranoriški ir perteikė labai daug savo patirties bei žinių, o priimančioji organizacija AMFI pasistengė, kad kiekviena stažuotės diena būtų visapusiškai naudinga – net ir laisvalaikis buvo organizuojamas prasmingai. Aplankyta didinga Čelano pilis ir joje įkurtas muziejus, dalyvauta ekskursijoje į Romą, kur merginos galėjo pamatyti pačias įspūdingiausias Amžinojo miesto vietas: Trevi fontaną, Panteoną, Koliziejų, Venecijos aikštę, Ispanijos laiptus, pasivaikščioti senamiesčio gatvelėmis, pasigrožėti begalybe istorijos, architektūros ir meno šedevrų Taip pat pabuvota ir Vatikane.

Vaikinai vyko į Vokietiją

Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės moksleiviai Gytis Degutis, Rokas Bagdonas ir Edvinas Bačiulis dalyvavo to paties mobilumo projekto stažuotėje Vokietijoje. 

Stažuotė vyko Leipcigo mieste ir buvo organizuota taip, kad praktiką vaikinai galėjo atlikti realiose darbo vietose. Jos metu moksleiviai mokėsi atlikti vokiškų automobilių važiuoklės ir transmisijos diagnostiką, priežiūrą bei remontą, išmetamųjų dujų ir kitą elektroninę diagnostiką, kitus technikos priežiūros darbus. Greta profesinių įgūdžių tobulinimo vaikinai pagerino savo užsienio kalbos žinias ir įgijo tarptautinio bendravimo patirties, tapo labiau savimi pasitikintys, iniciatyvesni bei tolerantiškesni aplinkinių atžvilgiu.

Vis dėlto vaikinai ne tik mokėsi bei dirbo: jie dalyvavo ekskursijoje po Leipcigo miestą, lankėsi regioninėje MDR televizijoje bei aktyvaus laisvalaikio praleidimo pramogų centre.

Stažuotės užsienyje moksleiviams naudingos ne tik profesine prasme. Nemažiau svarbu yra ir atsidurti visiškai svetimoje aplinkoje, kitokioje, nei įprasta, kultūroje, sugebėti prisitaikyti, būti tolerantiškam, lanksčiam, komunikabiliam, o ypač, kai komunikuoti tenka ne savo gimtąja kalba. Tokioje aplinkoje jauni žmonės dažnai atskleidžia tokias savo asmenines savybes, kokių net nesitikėjo turintys. Ir tai visiškai suprantama: juk išvykęs iš savo šalies net laisvalaikiu mokaisi, keitiesi, tobulėji, pradedi labiau savimi pasitikėti, ir įgyji neįkainojamos patirties.

Kompetenciją kėlė ir mokytojaizemes ukio_mokykla_projektine_veikla2

Tačiau mokėsi ne tik moksleiviai. Ne mažiau svarbu savo kompetencijas tobulinti bei naujų įgūdžių įgyti ir mokytojams. O ypatingai tose srityse, kuriose susiduriama su didžiausiais iššūkiais ir turima dar labai nedaug patirties. Ir ta sritis yra kitų tautų, kultūrų bei religijų žmonės, atvykę į mūsų šalį ir bandantys atrasti bei susikurti joje savo namus. Be abejonės, tai aktualiausia didžiuosiuose miestuose. Tačiau apsidairykime: juk ir mažuose miesteliuose jau esama žmonių, kurie gimė ir augo kitokioje aplinkoje. Arba po ilgų metų sugrįžo atgal į gimtinę. Ir mūsų pareiga svetingai juos priimti, pasistengti, kad jie nesijaustų čia nereikalingi ar nepageidaujami. Nes juk ir mes, lietuviai, esame išsibarstę po visą pasaulį. Ir, žinoma, norėtume, kad bet kuriame jo kampelyje galėtume jaustis kaip tikruosiuose savo namuose.

Štai todėl ir sumanytas projektas „Pažink prieš teisdamas“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034899). Jo metu siekiama susipažinti, kaip daugiau patirties šioje srityje turinčios šalys sprendžia rasizmo, diskriminacijos ir integracijos problemas mokyklose. O šios problemos pasaulyje, prarandančiame valstybines sienas, tampa vis aktualesnės. Būtent todėl profesijos mokytoja Galina Deimantienė visą savaitę savo profesines, socialines, psichologines kompetencijas tobulino Italijoje, Čelano mieste, o socialinė pedagogė Laura Valauskienė kartu su Žemaičių Naumiesčio skyriaus vedėja Vilma Grigoniene – Jungtinėje Karalystėje: Londone bei Kembridže.

Stažuočių metu buvo patobulintiĀ gebėjimai dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, imigrantais, specialiųjų poreikių mokiniais, taip pat pagerinti pamokų bei praktikų vedimo ir grupių valdymo gebėjimai probleminėse bei mišriose klasėse. Lankydamiesi mokyklose pedagogai su savo kolegomis Italijoje bei Anglijoje aptarė pamokose naudotus mokymo, turinio ir užduočių individualizavimo bei klasių valdymo metodus, perėmė jų gerąją patirtį, o laisvalaikiu pagilino savo istorijos, kultūros žinias, aplankė žymias vietas.

Visas stažuotes, kaip ir abu projektus, finansavo Europos Komisija pagal Erasmus+ mobilumo programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, o visi stažuočių dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus bei priimančių partnerių sertifikatus.

Tačiau tuo projektinė veikla dar nesibaigė: netrukus į vizitus Vokietijoje bei Maltoje išvyks dar 6 mokyklos mokiniai, o kiek vėliau net 14 mokytojų bei ugdymą organizuojančių specialistų – į Prancūziją, Portugaliją, Vokietiją bei Ispaniją.