Šilutės ŽŪM mokiniai stažavosi Vokietijoje

zum stazuote 0384Šiemet Šilutės žemės ūkio mokykla (ŽŪM) vykdo kaip niekad daug Švietimo mainų paramos fondo remiamų Leonardo da Vinci programos tarptautinių judrumo projektų. Visai neseniai dvi mokinių grupės sugrįžo iš stažuočių Vokietijoje, kur priimančioji organizacija buvo F+U Sachsen gGmbH įmonė.

Mokslo draugai nekantriai laukia abiejų vizitų dalyvių ruošiamų stažuočių pristatymų savo specialybės draugams bei profesijos mokytojams. Visiems įdomu, kaip mokosi profesijos Vokietijos jaunimas, kaip lietuvaičiai leido laisvalaikį, pramogavo, kaip bendravo su jaunimu.

Pavasarį mokinių laukia dar keletas vizitų į Graikiją, Italiją ir Norvegiją.

Apdailininkai net nenorėjo grįžti

Grupė Šilutės ŽŪM Žemaičių Naumiesčio skyriaus specialiųjų poreikių apdailininko (statybininko) specialybės mokinių sugrįžo iš keturių savaičių trukmės stažuotės Vokietijoje. Tai buvo Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto „Specialiųjų poreikių apdailininko profesinių įgūdžių gerinimas mokymosi visą gyvenimą europinių kompetencijų kontekste“ vizitas, kurio metu moksleiviai tobulino praktinius profesijos įgūdžius bei įgijo naujų kompetencijų, o taip pat plėtė savo socialinį bei kultūrinį akiratį: bendravo su jaunuoliais iš kitų šalių, mokėsi savarankiškumo, užsienio kalbų, vyko į ekskursijas ir pramogavo.

Priimančioji organizacija pasirūpino, kad būsimieji apdailininkai iš Lietuvos praplėstų savo profesinių gebėjimų ribas. Jiems buvo paruoštos darbo vietos atlikti įvairiausius pastatų vidaus apdailos darbus, susipažinti su naujausiomis medžio apdirbimo technologijomis, apsilankyti gamyklose ir statybinėse organizacijose. Taip pat vaikinai gamino žaislus, reklaminius skydus, plakatus.

Veikla buvo tokia įvairi ir įdomi, kad pasibaigus stažuotės laikui vaikinai net nenorėjo grįžti į namus. Vienas per kitą dalindamiesi įspūdžiais jie pasakoja, kad įdomu buvo ne tik darbuotis. Stažuotės metu jie susidraugavo tarpusavyje, susirado draugų turkų, kinų, lenkų ir net irakiečių, buvo skaniai ir gausiai maitinami, turėjo puikias gyvenimo sąlygas, daugybę įvairių pramogų ir ekskursijų.

Paklausti, kaip su naujais draugais susikalbėjo, vaikinai tik juokiasi. Mat stažuotės metu išmoko keletą frazių angliškai ir vokiškai, o be to, jiems bendrauti padėjo visų puikiai suprantama gestų kalba.

Tokia patirtis, be abejonės, yra svarus priedas prie kvalifikacijos, įgyjamos savoje mokykloje. Na o mokykla ir profesijos mokytojai tikisi, kad visi šeši stažuotėje dalyvavę vaikinai galės lengviau įsidarbinti ir sėkmingiau dirbti. Be to, atliktą stažuotę liudijantis dokumentas Europass leis šiems jaunuoliams įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje ES šalyje.

Automobilių meistrai mokėsi moderniose įmonėse 
zum stazuote neigalieji 1578
Neseniai iš vizito Vokietijoje sugrįžo ir automobilių remontininko specialybės mokiniai Jonas Jašauskas ir Aleksas Rapalavičius.

Atrankoje nugalėję nemažą būrį savo grupės draugų, vaikinai kartu su bendramoksliais iš Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos dalyvavo projekto „Automobilių remonto specialistų profesinių kompetencijų plėtra, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje“ 4 savaičių trukmės stažuotėje Chemnitze.

Tokios stažuotės naudingos ne tik kiekvienam dalyviui jo profesinių kompetencijų tobulinimo sferoje. Jos taip pat didina kitų mokinių motyvaciją mokytis, nes dalyvauti vizituose ES šalyse yra kiekvieno mokinio siekiamybė ir svajonė, o mokykla siekia išleisti stažuotis užsienyje vis daugiau šauniausių savo mokinių.

Automobilių remontininko specialybės moksleiviai, atlikdami praktiką užsienyje, išmoko dirbti su naujomis technologijomis.

Dirbdami moderniose ir didelę patirtį turinčiose įmonėse jie gilino savo žinias, gerino įgūdžius, kuriais pasidalins su savo mokslo draugais mokykloje, o pradėję savo profesinę veiklą neabejotinai paskleis ir pritaikys Lietuvos darbo rinkoje.

Stažuotės užsienyje perspektyva skatina moksleivius atsakingiau žiūrėti į darbą bei mokymosi procesą, o mokykla, dalyvaudama tokio tipo projektuose, siekia šalies automobilių remonto sferai tiekti aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

Vaikinai į mokyklą grįžo pilni įspūdžių ir ateities vizijų. Labai tikėtina, kad patirties Vokietijos profesinio mokymo įstaigose bei gamybiniuose padaliniuose įgiję moksleiviai inovatyviai žvelgs ir į savo darbo sferą, kada gavę profesinio mokymo diplomus įsilies į Lietuvos darbo rinką.

Projekto vizitai neabejotinai suteikė galimybę moksleiviams tapti konkurencingais, žiniomis paremtais specialistais, galinčiais laisvai judėti nepaisant valstybių sienų, prisidedant prie Europos darbo rinkos plėtros. Visas stažuotes visiškai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.