Šilutės ŽŪM pedagogės tobulinosi užsienyje

zum maltojeKaip ir kasmet, Šilutės žemės ūkio mokykloje vykdomas ne vienas tarptautinis mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektas.

Neseniai iš stažuotės Maltoje su didžiuliu naujų žinių ir įgūdžių bagažu sugrįžo profesinės anglų kalbos mokytoja Virginija Dylertienė.

Kartu su kolegėmis iš Klaipėdos turizmo, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklų V.Dylertienė visą savaitę kėlė savo kvalifikaciją profesinės anglų kalbos srityje: susipažino su dėstymo metodais, mokymo programomis, turiniu bei būdais juos atnaujinti ir efektyvinti. Rudenį to paties projekto stažuotėje Prancūzijoje dalyvavo ir anglų kalbos mokytoja Asta Gratkauskienė.

Projektas naudingas ne tik tuo, kad mokytojai turi galimybę inovatyvių įgūdžių įgyti ES šalyse, bet ir tuo, kad jie gali pabendrauti tarpusavyje, pasidalinti tuo, ką geriausiai moka ir geba dirbdami su Lietuvos jaunimu. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Profesinės anglų kalbos mokymo metodologija partnerių mokyklose“ koordinavo Klaipėdos turizmo mokykla, šilutiškiai jame dalyvavo kaip partneriai.

Patirtis, įgyta svečiose šalyse, visada suteikia galimybių tobulinti ugdymo procesą, plėsti mokymo metodų spektrą, didinti mokinių motyvaciją, skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą, moderninti individualizavimą ir diferencijavimą, o taip pat plėsti mokinių akiratį, skatinti juos daugiau dėmesio skirti užsienio kalbai, geriau pasiruošti savo profesinei karjerai bei įsidarbinimui.

Maltos ir Prancūzijos mokyklose mokytojos stebėjo profesinės anglų kalbos pamokas, bendravo su pedagogais ir mokiniais, atliko įvairias užduotis, susipažino su mokymo programomis, pasidalino patirtimi ir metodine medžiaga. Stažuotėse dalyvavę mokytojai parengs pasiūlymus ir patarimus, kaip geriau dėstyti profesinę anglų kalbą Lietuvos mokyklose, o visą informaciją įrašys į kompaktinį diską – juo galės pasinaudoti visi pageidaujantys anglų kalbos mokytojai.