Šilutiškiai dalyvavo LPKTS XXVII suvažiavime

Liepos 12 d. Raudondvario dvare vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) XXVII suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo LPKTS Šilutės filialo pirmininkė Regina Tamošauskienė, valdybos nariai Antanas Balvočius, Ona Kuskienė, Regina Arnašienė, vėliavininkas Stasys Tunila.
Šilutiškiai XXVII suvažiavime su maestro Vytautu Juozapaičiu.

Susirinkusiuosius pasveikinęs LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas padėkojo visiems palaikantiems sąjungos veiklą ir pristatė atvykusius svečius. Iškilmingai buvo įneštos filialų vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvusieji ir į amžinybę išėję sąjungos nariai. Suvažiavimo dalyvius palaimino kunigas majoras A. Bulota, sveikino Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Seimo nariai.

Po sąjungos veiklos ataskaitinių pranešimų buvo pristatyti nauji kandidatai į pirmininko postą, valdybos narius. G. Rutkauskas trečią kadenciją išrinktas sąjungos pirmininku. Šilutiškiai pritarė ir rezoliucijai dėl Vyčio paminklo statymo Lukiškių aikštėje.