Šilutiškiai dėkoja Lietuvai už stiprybę, demokratiją, išsilavinimą ir gimtinėje likusius vaikus

aciuIniciatyva platformoje www.aciulietuva.lt siekia surinkti kuo daugiau padėkų Lietuvai. Tokiu būdu skatinamas pozityvus mąstymas apie mūsų šalį, griaunami stereotipai, o visuomenė įkvepiama didžiuotis savo valstybe. Mainais kiekvienam padėkojusiam yra siunčiama juostelė ant riešo su stilizuotu Vyčiu. Taip visi, dėkojantys Lietuvai, jungiasi į didelę ir vieningą bendruomenę.

Tad ir „Šilutės naujienos” toliau domisi už ką Lietuvai norėtų padėkoti mūsų kraštiečiai, kodėl jie didžiuojasi savo valstybe, kodėl jiems čia gera?

ACIU ASTRAUSKIENE__1Violeta ASTRAUSKIENĖ, Saugų seniūnijos raštvedė

Pabandykime Lietuvą įsisąmoninti kaip idėją, ji gali suteikti žmogui tam tikrą dvasinį atgimimą. Tėvynėje – idėjoje slypi visos dvasinės žmogaus galios, moralumas, meilė, ištikimybė, pasiaukojimas. Tai aukščiausia gyvenimo prasmė. Už Tėvynę – idėją verta kovoti, aukotis ir dirbti. Per lietų, per šaltį, per pūgas ir vėjus – glauskimės prie Tėvynės. Ji apglėbs mus praeities didžiųjų įvykių bei asmenybių dvasia, suteiks stiprybės, išmokys mylėti, aukotis, dirbti jos labui.
Už šią prasmę, už šiuos pojūčius, už tą stiprybę ir tarkime ačiū Lietuvai.

ACIU V_GECASVidas GEČAS, savivaldybės politikas, liberalsąjūdietis

Neabejoju Lietuvos sėkme. Anksčiau ar vėliau mes – lietuviai sugrįšime į Eupos šalių kultūros ir gyvenimo lygį. Jau trečią dešimtmetį mokomės demokratijos, savivaldos. Tik aklas ar kurčias nepastebi, kaip keičiasi – gerėja mūsų gyvenimo kokybė, kaip prasiplėtė kiekvieno žmogaus perspektyva rinktis kaip gyventi ir kaip kurti savo ateitį.

Ačiū Lietuvai, kad asmeniškai man teko išgyventi ir dalyvauti Lietuvos permainose, kad išsipildė tėvų ir senelių brandinta svajonė – laisva, demokratinė Lietuva. Tikiu, kad mano vaikai, kurie jau yra ant gimnazijos slenksčio – gimė ir užaugo nepriklausomoje Lietuvoje – ras vietą savo šalyje ir čia kurs gyvenimą.

Dirbu kaime, daug bendrauju su ūkininkais ir kaime gyvenančiais žmonėmis. Matau ir džiugias jų gyvenimo permainas, ir negandas. Viskas mūsų pačių rankose. Ačiū Lietuvai, kad galiu būti naudingas žmonėms tiek profesine prasme, tiek visuomenine veikla. Džiaugiuosi, kad žmonės išreiškė manimi pasitikėjimą, ir delegavo dalyvauti savivaldos politikoje, dalyvauti priimant sprendimus, dėl kurių visų mūsų gyvenimo kokybė gerėtų.

ACIU T_BUDRIKIS__1Tomas BUDRIKIS, savivaldybės politikas, verslininkas

– Ačiū Lietuvai už mano Tėvelius ir senelius. Tai jie man suteikė gyvenimo pradžią, įskiepijo suvokimą, kad reikia siekti mokslų, tvirtai pasirengti savo šeimos kūrimui, ir tolesniam gyvenimui. Ačiū Lietuvai, kad turėjau galimybę išsilavinti ir dirbti čia – Lietuvoje, gimtojoje Šilutėje, kurti verslą.

Ačiū Lietuvai, kad turime demokratiją ir galiu dalį savo jaunatviškos energijos skirti savivaldai. Esu savivaldybės politikas. Gerai žinau, kad gerą ir patogų gyvenimą Šilutės savivaldybėje galime sukurti tik mes patys. Ačiū Lietuvai už tuos žmones, kurie gyvena savo Tėvynėje ir už tuos, kurie sugrįš į ją po sotesnio gyvenimo paieškos klajonių.

Ačiū, kad yra tokia šalis – Lietuva!

ACIU TAMASAUSKIENE_S_2Sandra TAMAŠAUSKIENĖ, pedagogė, savivaldybės politikė – konservatorė

Ačiū Lietuvai už žmones, kurie kuria šalį kasdien savo darbais, augindami ir dorai auklėdami savo vaikus.
Ačiū už istoriją, kuri moko niekada nepasiduoti ir kovoti už savo gerovę bendruomenėje, tvirtai laikantis už rankų, varge ir džiaugsme dainuojant lietuvišką dainą ar giedant giesmę.

Ačiū už demokratiją  ir galimybę dalyvauti kuriant valstybę.

Ačiū už laisvę, kuri mano šeimai, mano mokiniams, kolegoms ir visiems tautiečiams leidžia jaustis žmonėmis ir siekti savo svajonių be baimės.

ACIU ENDZINAS_2Audrius ENDZINAS, visuomenės veikėjas, verslininkas

– Už viską kuo esu, ko pasiekiau – tariu ačiū savo šeimai, savo tėvams ir Lietuvai.

Ačiū Lietuvai ir jos žmonėms, taip nuostabiai sugebėjusiems pakeisti savo ir savo vaikų gyvenimus. Kad žengtume pirmyn mums, anot popiežiaus Jono Pauliaus, reikia atsikratyti baimės(ių). Nebijokime dirbti, nebijokime kurti, nebijokime kalbėti , svarbiausia – nebijokime svajoti. Ir taip laukiama sėkmė  ateis.

Linkiu savo kraštui, savo šeimai, savo draugams ir bičiuliams išlikti drąsiems ir nuosekliai siekti savo tikslų, nors jie ir gali atrodyti , kaip tolima svajonė…

Laima DUMŠIENĖ, F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė

Ačiū Lietuvai tariu už kasdien gražėjančią mano gimtinę – Šilutę, už pavasarį žydinčias magnolijas ir taip vaikystę primenančius kvepiančius jazminus. Ačiū, kad galėjau mokytis Vilniaus universitete, kad mano sūnūs su šeimomis gyvena Lietuvoje. Ačiū visiems geriems lietuviams, kurie nepraeina pro verkiantį vaiką, pro gatvėje besistumdančius jaunuolius ar šaltyje užsnūdusį žmogų.

Ačiū visiems skaitytojams ir lankytojams, praveriantiems mūsų bibliotekos duris. Ačiū užsienyje gyvenantiems lietuviams, kurių vaikai sugrįžę pas senelius gali susikalbėti su jais gimtąja kalba. Ačiū mažajam praeiviui, žingsniuojančiam Lietuvininkų gatve ir su pasididžiavimu skanduojančiam „Aš tikrai myliu Lietuvą…”