Šilutiškiai neabejingi mokslo ir žemės ūkio naujovėms

 

ka pasesiAleksandro Stulginskio universitete surengta kasmetinė paroda „Ką pasėsi…2014“ tapo edukacijos ir partnerystės arena. Joje dalyvavo ir savo nišą rado ne tik 306 firmos, įstaigos ir organizacijos, apie 220 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų, 22 pasaulio šalių atstovai, bet ir šios aukštosios mokyklos Alumni klubo, subūrusio absolventus, konferencija.

Į konferenciją, skirtą klubo veiklos penkmečiui, buvo pakviesti aktyviausi šio klubo nariai, net 10 iš jų – šilutiškiai. Tai – Šilutės skyriaus vadovas inžinierius hidrotechnikas Rimantas Liatukas, Šilutės žemės ūkio mokyklos darbuotojos Laima Žemgulienė ir Oksana Degutytė, Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyriaus vedėjas Alfredas Nausėda, vedėjo pavaduotojas Povilas Budvytis ir to paties skyriaus specialistas Darius Lidžius, įmonės „Įtampa“ vadovas Algirdas Bekeris, įmonės „Stamela“ direktorius Stanislovas Liepis, kiti ASU absolventai.

Galime didžiuotis, kad kol kas Šilutė vienintelė Lietuvoje yra įsteigusi savo skyrių, ir jis tikrai aktyvus bei iniciatyvus.

Konferenciją pradėjęs ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius pasidžiaugė, kad bendromis universiteto ir klubo jėgomis jau žengti pirmieji žingsniai planuojant, kiek ir kokių specialistų reikia šiuolaikiniam Lietuvos žemės ūkiui. 2014-2020 metais, atsižvelgiant į šį poreikį, bus skiriama daugiau lėšų studentų studijoms finansuoti. Be to, startuos nauja sumaniosios gyvulininkystės programa, o 2016-aisiais bus atidaryti nauji paviljonai, ir parodos „Agrobalt“ bei „Ką pasėsi…“ vyks po bendru stogu.

Be abejonės, tai bus daug patogiau ir dalyviams, ir lankytojams.   Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus pasidžiaugė, kad Aleksandro Stulginskio universiteto norai plėstis labai dideli, žemės ūkio sritis – labai svarbi, tad ir ŠMM stengsis sudaryti galimybes inovacijų ir naujų technologijų plėtrai pačiame universitete bei jų perkėlimui į verslą. Modernioje mokymo bazėje yra galimybė ne tik mokyti studentus, bet ir plėtoti mokslinę tiriamąją veiklą.

ASU rektorius Antanas Maziliauskas pasidžiaugė iniciatyviu ir aktyviu Alumni klubu – šiuo metu visoje Lietuvoje jis vienija net 1220 narių, ir šis skaičius nuolatos didėja. Konferencijos metu naujiems Alumni klubo nariams buvo įteikti narystės ženkleliai ir kortelės.

Klubo prezidentas Jonas Varkalys konstatavo, kad Alumni šaknys puikiai prigijo, šaknų sistema susiformavo, organizacija sparčiai auga. Prorektoriaus Jono Čapliko iniciatyva prieš penkerius metus įkurtas klubas kuria ir skleidžia mokslo žinias, siekia, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą, ASU absolventai yra įtraukiami į studijų ir jų kokybės užtikrinimo procesus, yra ambasadoriai valdžios ir kitose institucijose, o mokslo ir ūkio bendradarbiavimas glaudinamas kaip dar niekada iki šiol.

Konferencijoje dalyvavę 108 klubo nariai priėmė sprendimą kiekvienų metų trečiąjį birželio penktadienį paskelbti Visuotine diplomų įteikimo diena bei visų laidų absolventų diena. Taip siekiama informuoti visus ASU (buvusios Lietuvos žemės ūkio akademijos, vėliau – Lietuvos žemės ūkio universiteto) absolventus apie tai, kad šią dieną jie laukiami savo Alma mater, o turintys idėjų, galintys ir norintys prisidėti prie ASU Alumni klubo veiklos, kviečiami įsijungti į jo gretas.