Šilutiškiai raginami burtis į Tautos vienybės sąjungą

TAUTOS VIENYBEŠilutėje lankėsi žinomas politikas, anksčiau buvęs parlamentaras Algimantas Matulevičius. Jis kartu su aktyviu visuomenininku klaipėdiečiu Aloyzu Varkaliu, sukvietę būrelį šilutiškių, kalbino steigti naują politinę organizaciją – Tautos vienybės sąjungą (TVS).

Svečiai minėjo, kad jau visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir Vakarų Lietuvos savivaldybėse yra įsteigtų TVS skyrių, prie kurių jungiasi įvairios visuomeninės organizacijos – pavyzdžiui, Jungtinis demokratinis judėjimas, Lietuvos piliečių sąjunga ir kitos.

A.Matulevičius, vieną kadenciją Seime buvęs Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku, žarstė įvairiausius pavyzdžius apie Lietuvoje subrendusią politinių lyderių ir politinių partijų krizę. Jis vardino politikų pavardes ir pasakojo jam, kaip buvusiam minėto komiteto pirmininkui, ir netgi teisėsaugos pareigūnams žinomą informaciją apie pinigų srautus iš Rusijos, tų pinigų naudojimą visuomeninės nuomonės manipuliacijoms, siekiant politinių tikslų.

Pasak A.Matulevičiaus, tokiai nedidelei šaliai kaip mūsų Lietuva užvaldyti nereikia siųsti tankų – užtenka duoti pusšimtį milijonų litų kelioms partijoms ir valdžia – jau ne mūsų piliečių rankose. Jis mano, kad naujų Seimo rinkimų pasekmė gali būti tokia, kad ministrą pirmininką turėsime kalbantį su rusišku akcentu, o parlamentą valdys kokio nors borisovo ar kontrabandininkų finansuotas politikas.

A.Matulevičiaus nuomone, nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų susikūrusios tradicinės partijos ir jų lyderiai šiuo metu yra per silpni grumtis su partijomis, kurios sukurtos tik vieninteliam tikslui – užvaldyti Lietuvą.

Kalbėdamas apie TVS tikslus, A.Matulevičius sakė, kad ši organizacija sieks politinės valdžios, kad valstybėje žmogus taptų pagrindine vertybe. TVS tikisi įdiegti mišrios ekonomikos modelį, kurioje lygiareikšmiai egzistuotų valstybinė, kooperatinė ir privati nuosavybė. A.Matulevičius mano, kad turi būti atkurtas valstybinis komercinis bankas, kad valstybei turi priklausyti energetikos, infrastruktūros, šilumos įmonių monopolis, gelmių turtai, vandenys, valstybiniai miškai. Valstybės biudžetas turi būti formuojamas ne tik iš mokesčių, bet ir iš pelno, gaunamo valstybės įmonių, kurių veikla skatinama ir plečiama.

„Kaip veiktų naujai išrinkta Lietuvos valdžia, į kurią įeitų Tautos vienybės sąjungos atstovai?“, – klausė šilutiškiai svečių.

A.Matulevičius sakė, kad pirmiausia turėtų būti griežčiausiai nuteisti  didžiausią žalą valstybei ir jos piliečiams padarę asmenys, susieti su korupcija, kontrabanda ir tarnaujantys kitų valstybių interesams. Jo nuomone, tik taip žmonės vėl galėtų patikėti savo valdžia ir jos vykdomu teisingumu.