Šilutiškis A.Čepys inauguruotas Rotary Lietuvos apygardos valdytoju

rotary visas klubas su sveciaisŠilutės H.Šojaus dvare įvyko iškilmingas tarptautinės organizacijos „Rotary International“ Lietuvos apygardos renginys – apygardos  valdytoju inauguruotas Šilutės Rotary klubo narys Antanas Čepys.

Tarptautinė organizacija „Rotary International“ tik prieš metus įteisino savarankišką Lietuvos apygardą. Nuo pat judėjimo atkūrimo nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje Rotary klubai veikė Danijos apygardos sudėtyje. Taigi šilutiškis A.Čepys tapo antruoju „Rotary International“ Lietuvos apygardos Nr. 1462 valdytoju Rotary judėjimo istorijoje.     

Tą pačią dieną buvo inauguruotas ir naujasis Šilutės Rotary klubo prezidentas – šios pareigos patikėtos šilutiškiui verslininkui Algiui Bekeriui. Jam vienerių metų kadencijai klubo prezidento įgaliojimus perdavė medikas Darius Steponkus.

Iškilmėse dalyvavo nemažai Rotary klubų atstovų iš visos Lietuvos.

Ruošiausi dvejus metus ir visą gyvenimą…

Liepos 1 dieną oficialiai pradėjęs eiti tarptautinės organizacijos „Rotary International“ apygardos Nr. 1462, veikiančios Lietuvos teritorijoje, valdytojo pareigas A.Čepys „Šilutės naujienoms“ davė pirmąjį interviu.rotary klubas cepys sveikina klaipedieciai

Jis pasakojo, kad Šilutės Rotary klubo užuomazgos siekia net 1991-uosius, nors oficialiai klubas buvo inauguruotas 1994 metais. A.Čepys yra vienas iš trijų asmenų, kurie buvo Šilutės klubo kūrėjai. Šilutės klubas galėjo įsiregistruoti ir anksčiau, tačiau laikantis tradicijų teko palaukti, kol toks klubas bus įregistruotas šalies sostinėje – Vilniuje.

Rotary apygardos valdytoju tampama ne momentiniuose rinkimuose. Jau 2013 metais A.Čepys sutiko ir buvo nominuotas pretendentu, kad 2015 metų liepos 1 dieną perimtų apygardos valdytojo pareigas. Taigi dvejus metus teko ruoštis ir mokytis. Per šį laiką dalyvavo mokymuose Danijoje, vėliau – San Diege, Kalifornijos valstijoje (JAV).

„Galima sakyti, kad tam ruošiausi ir dvejus metus, ir visą gyvenimą. Turės naudos  per visą gyvenimą įgytas išsilavinimas bei patirtis“, – sakė A.Čepys, pradėjęs vadovauti Lietuvos apygardoje esantiems 49 Rotary klubams.

A.Čepys  yra UAB „Nemuno deltos projektai“ direktoriaus pavaduotojas, verslo konsultantas.

Metų tema – „Būk dovana pasauliui“

Tarptautinė organizacija „Rotary International“ kasmet pasirenka metų veiklos temą. Organizacijos prezidentas, Šri Lankos atstovas K.R.Ravindranas yra paskelbęs šių metų temą – „Būk dovana pasauliui“. Jis šią temą grindžia filosofija, kuri labai artima Rotary judėjimo esmei: kiekvienas iš mūsų šiame pasaulyje esame gavę įvairių dovanų – gyvybę, talentus, gebėjimus… Šias dovanas naudodami galime daug ką sukurti, gauti naudos. Todėl kilnu gautų dovanų dėka sukurta nauda pasidalinti su kitais.

Nors kiekviena organizacijos apygarda gali pasirinkti ir individualias savo veiklos temas, tačiau Lietuvos apygarda šiemet nori prisidėti prie organizacijos prezidento K.R.Ravindrano paskelbtos temos ir ją puoselėti Lietuvos klubų veikloje.

Rotary klubo prezidentas bekerisKą ketina veikti?

Pasak A.Čepio, Rotary Lietuvos apygardos valdytojo pareigos yra visuomeninės – atlyginimas nemokamas, kompensuojamos tik su atliekamomis pareigomis susijusios išlaidos, pavyzdžiui, kelionių. Valdytojas per metus privalo aplankyti visus apygardos klubus. Vizitų metu turi konsultuoti apie rengiamus ir įgyvendinamus projektus, apie įvaizdžio kūrimą, naujų narių pritraukimą.
Jau suplanuoti ir trys svarbūs apygardos renginiai. Rugsėjo 4-6 dienomis bus surengta Rotariada – rotariečių sporto varžybos. Dalis varžybų dalyvių startinio mokesčio bus paaukota Delfinų terapijos centrui.

Spalio 23-24 įvyks Lietuvos apygardos konferencija „Lyderio vaidmuo savižudybių prevencijai“. Bus pakviesti lektoriai, kurie pasidalins žiniomis kaip Rotary klubų nariai savo veikla padėtų savižudybių prevencijai, ypač – pagelbėti tokių minčių turintiems vaikams ir jaunimui.

2016 metų pavasarį bus surengta Apygardos asamblėja, kurios metu bus organizuoti mokymai būsimiems klubų prezidentams.
„Šilutės naujienoms“ A.Čepys pasidžiaugė ir Šilutės Rotary klubo pradėtu projektu, kuriame jis aktyviai dalyvauja. Šilutės klubas kartu su penkiais klubais Vokietijoje rūpinasi gauti finansavimą, kad būtų įrengtas netoli Juknaičių,  Vyžiuose, esančiame reabilitacijos centre „Gabrielius“ vandens gręžinys ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai.

Pasak A.Čepio, kiekvienas rotarietis, aukodamas labdarai savo uždirbtas lėšas, žino, kad be jų rankų ir pagalbos krašto ligoninės, gydymo įstaigos, vaikų namai, mokyklos būtų skurdesnės, mažiau gabių vaikų ir studentų galėtų tinkamai realizuoti savo gabumus. Todėl yra prasmė veikti, aukoti savo laisvalaikį ir rodyti pavyzdį kitiems geros valios žmonėms.