Šilutiškių gerovei dirbti prisiekė X šaukimo Tarybos poligonas ir trečią kadenciją „vairą“ laikantis meras

Balandžio 27 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos 2023–2027 m. kadencijos X šaukimo Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Simboliškai jis surengtas Šilutės Hugo Šojaus muziejaus freskų salėje, prie mecenato H. Šojaus darbo stalo, prie kurio anot renginio vedėjo Marijaus Budraičio, kažkada vyko svarbiausi šiam kraštui pasitarimai, buvo priimti reikšmingi sprendimai, pasirašyti lemtingi dokumentai.

Iškilmingo posėdžio metu darbą pradėjo 24 iš 25 Savivaldybės tarybos nariai ir meras Vytautas Laurinaitis. Posėdyje nedalyvavo ir priesaikos kol kas nepriėmė Zigmantas Jaunius.

Tarp prisiekusiųjų – 5 naujokai

Naujai išrinktų politikų, kuriais pasitikėjo krašto žmonės, šventinis posėdis prasidėjo ansamblio „Pamario brass“ (vad. Gražvydas Raila) muzikiniu kūriniu „Mažosios Lietuvos maršas“, kurį specialiai sukūrė ir mūsų kraštui dovanojo kompozitorius Kazys Daugėla.

Unikalioje H. Šojaus muziejaus freskų salėje nuskambėjo ir „Tautiška giesmė“, kuri tarsi patvirtino, jog nuo šios akimirkos visi joje priesaikos žodžius tarę politikai gerbs ir vykdys Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atliks savo pareigas ir susilaikys nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda jiems Dievas!

Pirmąjį X šaukimo posėdį pradėjusi rajono rinkimų komisijos pirmininkė Loreta Pakalniškienė pakvietė abėcėlės tvarka, pagal pavardes prisiekti kandidatus. Tarp jų ketvirtadienį nuskambėjo ir penkios naujai išrinktų Tarybos narių pavardės. Tai – visiški „naujokai“ Andrius Jurkus, Domantas Kairys, Kęstutis Vaičiūnas ir kažkada jau ragavę politiko duonos ir vėl sugrįžę į rajono Tarybą Vidmantas Gečas bei Darijus Pundžius.

Po Tarybos narių priesaikos eilė atėjo ir trečiai kadencijai išrinktam merui V. Laurinaičiui. Taręs priesaikos žodžius ir pasipuošęs mero regalijomis V. Laurinaitis kreipėsi į susirinkusiuosius, prisipažindamas, kad tokios akimirkos jam visad kelia dvilypius jausmus.

„Šis jausmas ir malonus, ir džiuginantis. Džiugina tai, kad trečiajai kadencijai Šilutės bendruomenė patikėjo man, kaip merui, vadovauti rajonui, ir patikėjo visai mūsų koalicijai tęsti darbus. Džiugina ir tai, kad įvertino mus, mūsų nuveiktus darbus. Šis jausmas yra ir įpareigojantis“, – sakė V. Laurinaitis. Anot jo, naujai išrinkta valdžia tarsi simboliškai atvertė naują rajono savivaldos puslapį, į kurį turės įrašyti daug, nes gyventojų lūkesčiai yra dideli.

„Mes kalbėjome, žadėjome, o dabar esame įpareigoti ir įvykdyti“, – sakė meras, pakviesdamas valdančiąją daugumą ir opoziciją veikti išvien, daryti tai, ką siūlo gyventojai, kad gyvenimo kokybė mūsų savivaldybėje būtų geresnė, o kraštas būtų dar labiau patrauklus. Meras palinkėjo Tarybos nariams gerų sprendimų, idėjų, susikalbėjimo, susitarimo jungtis ir vienytis bendram darbui. Už darbą ir rūpestį V. Laurinaitis gėlės žiedu padėkojo rinkimų komisijos pirmininkei L. Pakalniškienei.

Linkėjo vieningumo

Posėdyje dalyvavo nemažai svečių. Pirmasis pasveikinti merą V. Laurinaitį ir naujai prisiekusius Tarybos narius stojo LR Seimo narys Saulius Skvernelis. Jis, kreipdamasis į naująją savivaldą, linkėjo prasmingo ir lengvo kelio bei gebėjimo matyti pirmiausia žmogų ir jo problemas. S. Skvernelis priminė susirinkusiesiems, kad būtent šią dieną prasidėjo naujas kelias, kuriuo dar nė vienas Tarybos narys niekada nėjo, nes įsiteisėjo naujasis Vietos savivaldos įstatymas.

Priminsime, kad nuo 2023 m. kovą išrinktų savivaldybių tarybų Lietuvos teritorija tapo naujo (skaičiuojant nuo 1990 metų – jau šešto) Lietuvos savivaldybių struktūros modelio įgyvendinimo poligonu, kuriame įsigalioja naujas savivaldos modelis. Jame numatyti esminiai skirtumai, kurie keičia tiesiogiai renkamo mero vaidmenį savivaldybėje ir jo įgaliojimų sudėtį, mero pavaduotojo statusą ir įgaliojimus, administracijos direktoriaus vaidmenį savivaldybėje ir jo įgaliojimus. Taip pat naujajame modelyje atsiranda savivaldybės tarybos opozicijos lyderio pareigybė.

Pasveikinti atvyko ir LR Seimo narys Zigmantas Povilas Balčytis. Jis, kreipdamasis į merą, pasidžiaugė, kad mūsų kraštas turi žmogų, kuris tikrai jį gražins ir toliau, palinkėjo geros kloties, sveikatos, nepamiršti žmonių ir jų lūkesčių. Tarybos nariams, tiek pozicijai, tiek opozicijai, jis linkėjo vieningai dirbti.

Kaip kraštietį ir daug gerų darbų nudirbusį asmenį V. Laurinaitį su naujos kadencijos pradžia Vainuto bendruomenės vardu sveikino Vainuto gimnazijos direktorė Laima Barakauskienė. Anot jos, žvelgiant į uždėtas merui regalijas, galima spręsti, kad tai atsitiko ne šiaip sau, nes žmonės juo pasitiki už atliktus darbus. L. Barakauskienė palinkėjo V. Laurinaičiui toliau išlikti tuo stipriu lyderiu, kuriančiu krašto gerovę, o Tarybos nariams, jog ši kadencija būtų kupina santarvės, sklandaus, ramaus darbo ir sėkmės.

Su naujos kadencijos pradžia V. Laurinaitį, kaip kažkada buvusį pedagogą, sveikino ir rajono švietimo įstaigų vadovai.