Šimtai vaikų svajoja turėti namus. Gal galite juos suteikti?

Vaiko globa šeimoje - tai visų pirma noras ir galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinti tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų, teisių gynimą bei atstovavimą. Tai tiesiog įvairiapusis rūpinimasis vaiku, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai – laikinai arba ilgesnį laiką, kartais iki pat vaiko pilnametystės.

Globa ar įvaikinimas pats savaime nėra „laiminga pabaiga“ biologinių tėvų globos netekusiems vaikams. Prieš pradėdami globos procesą būsimi globėjai mokosi globėjų ir įtėvių rengimo kursuose. Jie sužino, kad globa ir įvaikinimas yra procesas, kuriam reikia pasiruošti, kad vaikas atsineša į santykius lūkesčius, viltis, baimes ir elgesio modelius, susiformavusius su buvusiais rūpintojais.

Globėjai į globą taip pat atsineša savo viltis, fantazijas, norus, lūkesčius ir asmeninį pažeidžiamumą. Dėl to globoje atsiranda Vaiko gerovės ir globos centro vaidmuo, kuris teikia nemokamas paslaugas esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms. Tai socialinės ir psichologinės konsultacijos, tarpininkavimas ir informavimas, savitarpio pagalbos grupės, būsimų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą, asmenų pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas ir asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę konsultavimas, palaikymas ir kita pagalba.

Kas yra GIMK mokymai?  Tai mokymo ir konsultavimo programa, kurią dėsto atestuoti socialiniai darbuotojai. Mokymų metu gaunama daug naudingos informacijos apie globą ir įvaikinimą, o pareiškėjai  turi pakankamai laiko ir galimybių įsivertinti savo motyvaciją šiam svarbiam žingsniui. Po mokymų jiems pateikiama išvada apie jų pasirengimą, patariama į kokius dalykus reikėtų ypač atkreipti dėmesį.

Vaiko priėmimui labai svarbu pasirengti emociškai, racionaliai įvertinti savo emocinę būseną. Kiekvienas vaikas, kuris yra atskirtas nuo savo biologinės šeimos ar iš globos įstaigos perkeltas į globėjų ar įtėvių šeimą, patiria daugybę jausmų, kurie lemia nenuspėjamą jo elgesį. Kiekvienas vaikas nusipelno ateiti į stiprią, sėkmingą santuoką, partnerystę arba į stabilaus vienišo žmogaus namus.

Vaiko gerovės ir globos centro komanda džiaugiasi šiandien turėdama rajone penkis budinčius globotojus, su dviem iš kurių yra sudarytos tarpusavio bendradarbiavimo sutartys. Nuo 2020 metų net septyni biologinių tėvų globos netekę vaikai rado laikiną prieglobstį mūsų rajone, 60 šeimų bendradarbiauja su globos centru ir globoja net 86 vaikus.

Kadangi šalyje vyksta intensyvi vaiko globos pertvarka, jaučiamas ir nuolatinių globėjų (rūpintojų) trūkumas, kurie galėtų į savo šeimą priimti vieną ar kelis vaikus. Todėl bendruomeniniuose vaikų globos namuose vis dar yra daug vaikų, kuriems reikia tikrų namų šilumos, kurie svajoja apie mylinčią šeimą.

Gal ir jūs galvojate apie globą (rūpybą) arba įvaikinimą, norėtumėte globoti vaiką(-us), jums kyla klausimų: Ar tai man? Ar aš sugebėsiu? Į visus klausimus su malonumu atsakys Vaiko gerovės ir globos centro specialistai.

Eglė VERMONTIENĖ, atestuota socialinė darbuotoja

Virgilija PUŽAITĖ, globos koordinatorė