Siūlo riboti nuteistųjų susirašinėjimą ir pasimatymus

Nusikalstamumo prevencijos tikslais įkalinimo įstaigų vadovams, teismui siūloma leisti laikinai apriboti nuteistųjų ryšius su išoriniu pasauliu. Tokį Bausmių vykdymo kodekso pakeitimą Teisingumo ministerija pateikė derinti.

Asociatyvi nuotr.

Siūloma nustatyti, kad laisvės atėmimo vietų įstaigų direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno nutarimu, teismo nutartimi iki 3 mėnesių galėtų būti tikrinami nuteistųjų siunčiami ir gaunami laiškai, stabdomas ar apribojamas jų išsiuntimas ir gavimas, pasimatymai, skambučiai ir trumpalaikės išvykos iš bausmės atlikimo vietos. Taip pat būtų bausmės atlikimo vietoje ribojami kontaktai su kitais nuteistaisiais, stabdomas arba ribojamas daiktų perdavimas.

Pasak teisingumo ministerijos, tokius ribojimus yra įtvirtinusios Skandinavijos šalys, Estija, Prancūzija. Taip siekiama efektyviau užtikrinti nusikaltimų prevenciją, užkardyti psichiką veikiančių medžiagų perdavimo, telefoninių sukčiavimo atvejų, stiprinama kova su ekstremizmu, karo propaganda.

Teisingumo ministerijos duomenimis, pernai Lietuvoje pradėti 97 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų perdavimo nuteistiesiems laiškais, 12 ikiteisminių tyrimų – dėl tokių medžiagų perdavimo nuteistiesiems pasimatymų metu arba su siuntinyje esančiais daiktais. Fiksuojama ir atvejų, kai nuteistieji skleidžia dezinformaciją, karo propagandą, grasina smurtu teisėjams ar kitiems asmenims, taip pat kursto daryti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

Ministerijos pranešime taip pat teigiama, kad nuteistųjų ryšių palaikymas su artimaisiais yra svarbus resocializacijos elementas, todėl nuteistųjų bendravimą siūloma leisti riboti tik išimtinais atvejais, kai kitaip negalima užkirsti kelio nusikalstamoms veikoms. Tokius ribojimus siūloma nustatyti vienam mėnesiui, su galimybe pratęsti.

Kartu siūloma, kad tokios priemonės nebūtų taikomos nuteistųjų skambučiams, susitikimams ir susirašinėjimui su advokatais, valstybės savivaldybių institucijų ir tarptautinių organizacijomis.

Pagal BNS inf.