Siūloma priverstinai hospitalizuoti atvira tuberkulioze sergančius asmenis

Tuberkuliozė - gyvybei grėsminga lėtinė infekcinė liga, pirmiausiai pakenkianti plaučius. / Stock.XCHNG nuotr.Skaudi praktika rodo, jog pastaruoju metu užkrečiamosios virusinės ligos tampa vis stipresnės, atsparios medikamentams, todėl visada yra grėsmė tokios ligos protrūkiui. Neretai užkrečiamų ligų nešiotojai yra asocialūs asmenys, kurie nėra suinteresuoti gydymu bei nejaučia atsakomybės už ligos platinimą.

Šiuo metu galiojanti asmenų, sergančių atvira tuberkulioze, hospitalizavimo tvarka nesudaro sąlygų, nustačius asmenis, sergančius tuberkulioze, kurie savo veiksmais arba neveikimu (gyvena asocialų gyvenimą, vengia gydymo, girtauja) laikinai hospitalizuoti iki bus gautas teismo sprendimas priverstiniam gydymui.

Todėl kyla objektyvus pavojus sergančiojo asmens sveikatai ir visuomenės sveikatai laikotarpiu, kol pagal galiojančią tvarką ligonis yra hospitalizuojamas.

Pažymėtina, jog pagal galiojančią tvarką gydymo įstaiga imasi veiksmų dėl priverstinio hospitalizavimo tik jeigu asmuo du kartus pažeidė stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarką. Tokia šiuo metu galiojanti tvarka neužtikrina atvira tuberkulioze sergančių asmenų hospitalizavimo iškart, kai tik nustatoma liga, o taip yra keliamas pavojus paties sergančiojo bei visuomenės sveikatai.

Kad ši ydinga tvarka būtų pakeista, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis užregistravo Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisą, kuria norima sudaryti sąlygas priverstinai hospitalizuoti ir priverstinai gydyti gydymo įstaigoje asmenis, sergančius atvira tuberkulioze, ir savo veiksmais ar neveikimu sukeliančiais pavojų savo ir visuomenės sveikatai, dviejų gydytojų ir vieno gydymo įstaigos administracijos atstovo – gydytojo sprendimu ne ilgiau kaip dvi paras be teismo leidimo.

„Šiuo projektu siekiama mažinti sergančiųjų atvira tuberkulioze asmenų skaičių bei pirmą kartą tuberkulioze susirgusių (užkrėstų) asmenų skaičių. Šiuo metu nustačius atvira tuberkulioze sergančius asmenis, kurie kelia pagrįstą pavojų savo ir kitų žmonių sveikatai, nėra galimybės gydytojų sprendimu priverstinai gydyti, kol bus priimtas teismo sprendimas dėl hospitalizavimo“, – komentavo parlamentaras R. Žemaitaitis.