Skaudūs trijų užpuolikų smūgiai – niekuo dėtiems vaikinui ir merginai

mustynesN.K., Šilutės katalikų bažnyčios pašonėje sutikęs P.J., nepabijojo išrėžti jam pliūpsnį „gražių” žodelių ir su draugais R.K. ir S.P. gerokai aptalžyti ne tik tariamos skolos neatidavusį vaikiną, bet ir jo draugę.

Teismo sprendimu N.K. areštinėje praleis 90 parų, o R.K. su laisve teks atsisveikinti 1 metams 2 mėnesiams 10 dienų.

Praėjusių metų birželio vakarą prie parduotuvės “Dobilas” prasidėjęs P.J. ir N.K. apsižodžiavimas peraugo į grupines gatvės muštynes.

Nukentėjusysis P.J. teisme pasakojo, kad ėjo iš parduotuvės į namus, kai sutiko N.K. Du besiginčijantys vyrai toliau ėjo gatve link katalikų bažnyčios, kol galiausiai apsistumdė.

Pamatęs, kad gražiuoju tai nesibaigs, N.K. „į pastiprinimą” išsikvietė du draugus. Ties bažnyčia prie konfliktuojančių vaikinų automobiliu privažiavo išgėrę S.P. ir R.K.,  S.P. išlipo ir bandė P.J. smogti kumščiu, tačiau pastarasis apsigynė. Užpultajam jis pasirodė pažįstamas – žinojo jo vardą ir gyvenamąją vietą. Tada iš automobilio išlipo R.K. ir puolė link P.J.

Nuo gatvės atbėgo dar vienas vaikinas su mergina, kuris irgi norėjo jam suduoti. P.J. smūgių išvengė ir ėmė bėgti link namų.
Nuo užpuolikų bėgantį P.J. pamatė jo, grįžtančio iš parduotuvės, pasitikti išėjusi sugyventinė S.Š. Mergina matė, kad įkandin jos draugo bėgo S.P., o iš paskos važiavo automobilis, iš kurio sklido triukšmas.

Užpuolikas P.J. pasivijo ir smogė jam taip, kad šis nugriuvo. Gulintis ant žemės ir rankomis galvą užsidengęs vaikinas ir toliau buvo mušamas ir spardomas. Iš privažiavusio automobilio išlipo du vaikinai, kurie taip pat sudavė daug smūgių ir spardė P.J. Kažkokia su mušeikomis buvusi mergina ragino ir toliau jį mušti.

Mušamojo sugyventinė matė, kad jos draugo galva ir rūbai buvo kruvini, ji šaukė, kad liautųsi mušti. Matė, kaip kraujuoja jo akis, nosis, lūpos ir smakras.

Baisius vaizdus išvydusi mergina bandė užstoti draugą, tačiau nuo mušeikų kliuvo ir jai: į akį, nugarą, ranką.

Gatvėje šaukiančią „Gelbėkit” sūnaus draugę išgirdo ir daužomo vaikino mama. Išėjusi į gatvę pamatė, kad ties netoliese esančiu namu ant žemės guli jos sūnus P., o jo draugė S. jį gindama buvo užkritusi ant jo. Bet vienas vaikinas vis dar tebespardė sūnų. Spyrė daug kartų, kliuvo ir S.

Dar du vaikinai stovėjo šalia sūnaus, bet tuo metu, kai moteris matė, smūgių nesudavė.

Tuo metu ėmė šaukti ir kaimynas, todėl smurtas liovėsi – besimušantys vaikinai pabėgo.

Kaimynas teisme pasakojo, kad būdamas namuose išgirdo triukšmą gatvėje ir išėjo pažiūrėti, kas vyksta. Stovėdamas savo namo kieme, matė ties gretimu namu stovintį juodos spalvos automobilį ir gatvėje besiskeryčiojančius vaikinus. Šūkavo vaikinai ir ten buvusios dvi moterys. Ką šaukė, nežino, bet suprato, kad įvyko muštynės, nes kaimynas P.J. buvo kruvinu veidu.
Vaikinams nuvažiavus, P.J. buvo pristatytas į Šilutės ligoninę.

Teisme išsiaiškinta, kad P.J. buvo sumuštas visiškai be jokios priežasties. Jis nurodė, kad su jį mušusiais vaikinais buvo mergina, kuri skatino juos jį mušti. P.J. teigimu, vėliau ši mergina sakė, kad tai ne tas vyras, kurį reikėjo sumušti.

Taigi iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad kaltinamieji viešoje vietoje – gatvėje – be jokios priežasties sukėlė muštynes, kurių metu buvo sumušti du žmonės. Akivaizdu, kad tokiu elgesiu kaltinamieji pažeidė viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Kaltinamųjų elgesys papiktino ne tik nukentėjusiuosius, bet ir kitus žmones, mačiusius užpuolimą.

Teismo sprendimu N.K. areštinėje praleis 90 parų, o R.K. su laisve teks atsisveikinti 1 metams 2 mėnesiams 10 dienų.
Iš abiejų teisiamųjų solidariai priteista po 2000 eurų sumuštojo P.J. ir jį gynusios S.Š. neturtinei žalai atlyginti. Sumokėti 128,29 euro teks ir už P.J. gydymo išlaidas.

Iš jų dar priteista po 145 eurus P. J. naudai išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Trečiojo mušeikos S.P. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.