Skausmą išgyvenanti motina pasakė ne visą tiesą

tv pagalba nuotraukaŠilutiškės Alfos istorija, kuri buvo papasakota TV3 laidoje „TV pagalba”, sujaudino ne vieną žiūrovą.

Vienas netikėtas policijos pareigūnų skambutis į duris šilutiškės gyvenimą ne tik apvertė aukštyn kojomis, bet ir negailestingai sutrupino, prislėgdamas aibėmis rūpesčių: moteris sužinojo, jog užsienyje mirė jos sūnus.

Šešių vaikų motina prarado vieną sūnų prieš kelis mėnesius. Alfos sūnus Česlovas, kaip ir daugelis jaunų žmonių, buvo išvykęs užsidirbti į užsienį. Apie tai, kad Česlovas užsienyje, nežinojo nė vienas iš Lietuvoje gyvenusių artimųjų.

Tiesa, dar praėjusių metų vasaros pabaigoje sūnus, kalbėdamas su mama, užsiminė apie savo ketinimus išvykti. Toks ir buvo paskutinis jo ir motinos pokalbis.

Neturėjo už ką parsigabenti palaikus

Vos tik buvo pranešta apie netikėtą Česlovo mirtį, reikėjo nedelsti ir ieškoti būdų, kaip parsigabenti palaikus. Palaidoti sūnų gimtinėje buvo vienintelis motinos troškimas.

Šilutiškė netrukus buvo informuota, jog Česlovas Vokietijos morge jau laikomas dvi savaites, tad ji turinti sumokėti ir specialų mokestį už kūno laikymą.

Skurdžiai gyvenanti ir vos galą su galu sudurianti moteris sakė neturinti nė vieno artimo žmogaus, kuris galėtų paskolinti nemenką sumą sūnaus parsigabenimo ir laidojimo išlaidoms. Televizijos komandai šilutiškė teigė tematanti vieną išeitį – kreiptis pagalbos į juos.

Apsilankiusi Šilutėje „TV pagalbos” komanda, rodos, be didelio vargo padėjo išspręsti keblią daugiavaikės ir varganai gyvenančios mamos problemą.

Laidojimo paslaugas teikianti įmonė UAB „Paskutinė kelionė” iš Vilniaus sutiko padėti šilutiškei pargabenti sūnaus palaikus ir sutvarkyti visus reikiamus dokumentus, o UAB „Šilutės komunalininkas” pasiūlė savomis lėšomis padėti palaidoti.
Geradariai pažadus ištesėjo, po dviejų savaičių Česlovo kūnas sugrįžo iš paskutinės kelionės į gimtąją Šilutę ir čia, kapinėse, atgulė amžinajam poilsiui.

Po skaudžių įvykių šilutiškė Alfa neslėpė dėkingumo TV laidos kūrybinei grupei ir abiems minėtoms įmonėms, nes, anot moters, sulaukus „TV pagalbos”, sūnų jai pavyko dar kartą pamatyti, nors ir mirusį. Svarbiausia, dabar mama žinos, kur Česlovas, mylimiausias sūnus, palaidotas, galės lankyti bei prižiūrėti jo kapą.

Savivaldybė prašo paneigti netiesątv pagalba verkia

Tačiau TV siužetą mačiusius rajono Savivaldybės ir Socialinės paramos skyriaus vadovus papiktino tai, kad laidoje kalbėjusi šilutiškė pateikė neišsamią ir neatitinkančią tikrovės informaciją. Mat nelaimės ištiktai šilutiškei finansiškai padėjo Savivaldybė – skyrė jai kelių tūkstančių eurų paramą.

Savivaldybės Komunikacijos skyrius parengė prašymą televizijos vadovus patikslinti informaciją.

„Iš siužetų susidaro įspūdis, kad bendrovės „Paskutinė kelionė” ir „Šilutės komunalininkas” paslaugas atliko nemokamai. Tačiau taip nėra”, – teigiama Savivaldybės rašte.

Savivaldybė informavo, kad vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių Lietuvos piliečių palaikams parvežti į Lietuvą teikimo taisyklėmis, valstybės paramą užsienyje mirusių piliečių palaikams parvežti į Lietuvą mirusio artimiesiems teikia savivaldybės. Mirusiojo artimieji tik turi pateikti dokumentus, įrodančius mirusiųjų palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas.

Taigi mirusiųjų artimieji turi savo lėšomis parsivežti palaikus, ir tik po to, kai savivaldybei yra pateikiami dokumentai, liudijantys, kiek tai atsiėjo, Savivaldybės tarybos sprendimu yra skiriamos lėšos.
Nustatyta, jog suma, skiriama piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms padengti neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių, t.y. šiandien ta suma sudaro 2 052 eurus.

Mirusiojo sūnaus mama kelis kartus lankėsi Savivaldybėje, išsiaiškino paramos skyrimo tvarką, Savivaldybei pristatė visus dokumentus, susijusius su palaikų parvežimu, todėl savivaldybės Taryba, posėdžiavusi balandžio 9 d., skyrė jai 2 050 eurų bendrovės „Paskutinė kelionė” paslaugoms apmokėti. Taigi sostinės bendrovė dirbo ne už dyką.

Be to, vadovaujantis LR paramos mirties įstatymo nuostatomis, šilutiškei Savivaldybės administracija paskyrė ir išmokėjo 304 eurų laidojimo pašalpą. Taigi šiais pinigais ji bent dalinai galėjo atsiskaityti su „Šilutės komunalininku” ar panaudoti kitoms reikmėms.

„Šilutės komunalininko” vadovas Audrius Benkunskas patvirtino, jog nutarė prisidėti prie TV laidos kūrėjų prašymo – atlygio už paslaugą iš moters tikrai neėmė.

Savivaldybės Komunikacijos skyrius informavo, kad 2014 metais buvo parvežti 3 mirusių užsienyje asmenų palaikai, ir Šilutės rajono savivaldybė jų artimiesiems išmokėjo 5 861,91 Eur (20 240 litų).

Administracijos direktorius Sigitas Šeputis paprašė TV3 televizijos, kad papildytų informaciją dėl moteriai skirtos paramos bei apie tai informuotų visuomenę per TV3 programą „TV pagalba”.