Skautai pataria: ką veikti iškyloje? Žaisti!

skautu stovykla gerio pedomisIškylaujant gamtoje dažnai norisi aktyvaus poilsio. Todėl tik įsikūrę vieni skuba pūsti pripučiamą valtį, kiti ieškoti, kur išsinuomoti medinę valtelę, treti išsitraukia kamuolį ar kitokius žaidimus. Žaidimai yra itin gera priemonė aktyviam laisvalaikiui – jie ne tik padeda sukurti linksmą ir smagią nuotaiką, bet ir atpalaiduoja, panaikina amžiaus skirtumus tarp žaidėjų, leidžia jiems sugrįžti į vaikystę ir nevaržomai mėgautis pramogomis.

Dauguma žaidimų tuo pačiu ir padeda vystyti tam tikrus įgūdžius – lavina atmintį, kūrybiškumą, strateginį mąstymą, reakciją ir pan. O kompanijoje esant nelabai pažįstamiems žmonėms, padeda bendrauti – tai puiki neįpareigojanti bendravimo forma, po kurios užsimezga ir bendros pokalbių temos.

Skautai savo veikloje naudoja daugybę žaidimų ir šįkart pasidalins, ką būtų galima veikti išvykus į gamtą.

Kiniškas futbolas

Žaidėjų skaičius – ne mažiau, kaip 3. Reikalingos priemonės – kamuolys (įdomiau žaisti su mažesniu, vaikišku ar lauko teniso kamuoliuku).
Visi žaidėjai sustoja ratu, išskečia kojas ir pėdas suglaudžia su kaimyno pėdomis. Tarp kojų yra kiekvieno žaidėjo vartai, kuriuos jis turi saugoti savo rankomis. Atsitūpti ar atsisėti negalima. Kiekvienas žaidėjas stengiasi kitam įmušti įvartį tuo pačiu saugodamasis, kad niekas neįmuštų jam. Jeigu įmušamas įvartis, vartų savininkas toliau gina savo vartus tik viena ranka. Jeigu į tuos pačius vartus įmušamas antras įvartis – žaidėjas atsisuka nugara į ratą ir gina vartus dviem rankomis, jei įmušamas trečias įvartis – atsisukęs nugara į ratą ir vartus gina tik viena ranka. Įmušus ketvirtą įvartį žaidėjas iškrenta iš žaidimo ir palieka ratą. Jeigu žaidimą žaidžia daug žaidėjų, galima naudoti du, tris ar dar daugiau kamuoliukų.

Pif paf

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 5. Reikalingos priemonės – jokių.
Visi žaidėjai sustoja ratu, vienas iš jų – vedėjas – stovi rato viduryje. Vedėjas, iš rankų sudėjęs „šautuvą“, rodo į kurį nors žaidėją iš rato ir sako „pif“. Šis žaidėjas turi kuo greičiau atsitūpti, o jo kaimynai iš kairės ir dešinės atsisukti vienas į kitą, parodyti iš rankų sudėtą „šautuvą“ ir sušukti „paf“. Pralaimi žaidėjas, kuris nespėja padaryti tai, kas jam priklauso – atsitūpti ar „nušauti“ priešininką, ir iškrenta iš žaidimo. Iškrisdamas jis nepasitraukia iš rato, tik atsitupia. Likus dviems žaidėjams, jie atsistoja vienas į kitą nugara, tarp jų turi būti ne mažesnis nei 3 žingsnių tarpas. Žaidimo vedėjui pasakius „pif“, jie turi kuo greičiau atsisukti ir „nušauti“ priešininką. Laimi paskutinysis išlikęs žaidėjas.

Mazgas

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 3. Reikalingos priemonės – jokių.
Visi žaidėjai sustoja į ratą, užsimerkia, ištiesia rankas į priekį ir susiima su kitomis rankomis. Iš visų rankų susidaro mazgas, kurį reikia išnarplioti neatsikabinus rankų. Jeigu žaidžia daugiau žaidėjų, galima daryti du atskirus mazgus ir lenktyniauti, kuris mazgas greičiau išsinarplios.
Visi sustoja į ratą, užsimerkia, ištiesia rankas į priekį ir susima ne kaimynines rankas. Taip iš grupės susidaro mazgas, kurį reikia išnarplioti.

Mirksiukas

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 5. Reikalingos priemonės – tušinukas ir maži lapeliai užrašyti vaidmenims.

Visi žaidėjai susėda ratu ir išsitraukia po lapelį. Viename iš jų būna parašyta „žudikas“, kitame „policininkas“. Visuose kituose – tuščia. „Žudikas“ siekia vienos akies mirktelėjimu išžudyti visus žaidėjus. Kiekvienas, kuris sugavo akimis jo mirktelėjimą tampa negyvas ir ant stalo padeda savo lapelį, kad visi žinotų. Tuo tarpu „policininkas“ siekia prigauti „žudiką“, nes tik jis vienas gali garsiai ištarti jo vardą. „Policininkui“ pagavus „žudiką“, žaidimas pradedamas iš naujo. Jeigu žaidimą žaidžia daug žaidėjų, galima turėti po 2 ar net po 3 „policininkus“ ir „žudikus“.

Bomba

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 8. Reikalingos priemonės – kamuolys.
Visi žaidėjai sustoja ratu, atsisukę į rato vidurį, kuriame stovi žaidimo vedėjas. Tarpai tarp žaidėjų turi būti šiek tiek mažesni nei per ištiestas į šonus rankas. Žaidimo vedėjas užsimerkia ir tyliai skaičiuoja iki 30. Tuo tarpu žaidėjai pagal laikrodžio rodyklę vienas kitam į rankas perdavinėja kamuolį – „tiksinčią bombą“. Žaidimo vedėjas, suskaičiavęs iki 30, garsiai sako „STOP“. Žaidėjas, pas kurį rankose tuo metu yra „bomba“, „susprogsta“ ir atsisėda toje vietoje, kur stovėjo, ištiesęs abi kojas. Žaidimo vedėjas pradeda skaičiuoti iš naujo, žaidėjai toliau perdavinėja „bombą“. Tuo tarpu tas žaidėjas, kurio kairėje yra sėdintis „susprogęs“ kaimynas, turi pirmiausia perlipti per jo kojas, tada perduoti „bombą“ kitam žaidėjui ir vėl taip pat sugrįžti atgal į savo vietą. Jeigu yra daug „susprogusių“, žaidėjas perdavinėjantis „bombą“ turi per visus juo tvarkingai perlipti. „Bombą“ į savo rankas gali paimti tik sugrįžęs į savo vietą.
Žaidimo vedėjas gali skaičiuoti įvairiu greičiu, kad būtų įdomiau.

Britų buldogai

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 6. Reikalingo priemonės – jokių.
Žaidimo lauke linijomis pažymimas ne mažiau nei 3 metrų pločio ir 6 merų ilgio plotas. Jame stovi 3 žaidėjai – „britų buldogai“. Visi kiti žaidėjai vienoje žaidimo ploto pusėje. Kai viduryje esantys žaidėjai sušunka „Britų buldogai!“, visi kiti žaidėjai turi stengtis kuo greičiau nepaliesti perbėgti per žaidimo plotą į kitą pusę. Jei kuris nors iš „britų buldogų“ paliečia bėgantįjį, jis prisijungia prie „buldogų“ ir kitame žaidime jau pats gaudo bėgančiuosius. Žaidimas baigiasi, kai „britų buldogais“ pavirsta visi.

Gaudyk negaudyk

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 4. Reikalingos priemonės – kamuolys.
Visi žaidėjai stovi ratu sukryžiavę rankas ant krūtinės. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje su kamuoliu. Mesdamas kuriam nors žaidėjui kamuolį jis sako „gaudyk“ arba „negaudyk“. Jeigu sakoma „gaudyk“, žaidėjas turi negaudyti kamuolio ir net nepajudinti rankų. Jeigu sakoma „negaudyk“, žaidėjas turi pagauti kamuolį. Suklydęs žaidėjas iškrenta iš žaidimo.

Vanduo, ugnis, žemė, oras

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 4. Reikalingos priemonės – kamuolys.
Visi dalyviai sustoja ratu (gali ir susėsti). Vienas žaidėjas stovi rato viduryje ir meta kuriam nors žaidėjui kamuolį sakydamas „vanduo“ arba „ugnis“, arba „žemė“ arba „oras“. Išgirdęs „vanduo“, sugavęs kamuolį žaidėjas per 3 sekundes turi pasakyti žuvies pavadinimą, išgirdęs „žemė“ – žvėries pavadinimą, išgirdęs „oras“ – paukščio, išgirdęs „ugnis“ – tylėti. Antrą kartą tų pačių pavadinimų naudoti negalima. Jeigu žaidėjas suklysta ar nespėja per 3 sekundes atsakyti, jis iškrenta iš žaidimo.

Mafija

Žaidėjų skaičius – ne mažiau nei 5. Reikalingos priemonės – tušinukas ir popieriaus lapeliai vaidmenims užrašyti.
Visi žaidėjai susėda ratu. Žaidimo vedantysis išdalina lapelius su vaidmenimis. Esant mažam žaidėjų skaičiui, dalyvauja tik keli vaidmenys – 2 „mafijos“, 2 „policininkai“, „gydytojas“ ir likę – „miestiečiai“.
Žaidimo vedėjas visą žaidimą pasakoja istoriją:
– Ateina naktis, visi miestelio gyventojai užmiega (visi turi užsimerkti).
– Pabunda mafija ir sprendžia, kas šią naktį paliks miestelį (mafijos atstovai atsimerkia ir ženklais susitaria, kuris iš žaidėjų bus jų auka bei parodo ją vedančiajam).
– Mafija atliko savo darbą ir užmiega (mafijos atstovai užsimerkia).
– Prabunda policininkai ir eina ieškoti mafijos (policininkai atsimerkia ir ženklais susitaria, kuris vienas iš miegančiųjų gali būti mafija bei parodo tai vedančiajam. Jeigu policininkai atspėja mafiją, žaidimo vedėjas palinksi galva).
– Policininkai užmiega (policininkai užsimerkia).
– Atsibunda miestelio gydytojas ir eina gelbėti nekaltų miestiečių (atsimerkia gydytojas ir išsirenka, kuris žaidėjas, jo manymu, buvo nužudytas šią naktį, bei parodo tai vedančiajam).
– Gydytojas užmiega (gydytojas užsimerkia).
– Prabunda visi miestiečiai (visi žaidėjai atsimerkia. Žaidimo vedėjas pristato nakties įvykius – kas buvo mafijos auka. Jeigu auka buvo pasirinkta ir gydytojo, ji yra išgelbėta ir žaidimo vedėjas jos vardo nemini. Tada vyksta diskusija, kas iš miestelio gyventojų yra mafija. Diskusijoje aktyviai turi dalyvauti ir eiliniai miestiečiai, ir policininkai, ir pati mafija, svarbiausia, kad jie neišsiduotų. Kiekvienas miestelio gyventojas turi nurodyti, ką jis mano esant mafija ir pateikti priežastis kodėl. Du dažniausiai paminėti gyventojai yra kaltinamieji ir gali apsiginti – pasakyti ginamąsias kalbas. Toliau vyksta balsavimas ir daugiausiai balsų surinkęs kaltinamasis yra pripažįstamas kaltuoju ir pašalinamas iš žaidimo. Tuomet žaidimo vedėjas pristato, ką tokį apkaltino miestelio gyventojai – mafiją, policininką, gydytoją ar eilinį nekaltą miestietį. Pašalintas žaidėjas tolesnį žaidimą gali stebėti toliau, tik diskusijose jau nebedalyvauja ir negali patarti likusiems žaidėjams, už ką balsuoti. Žaidimas tęsiamas iš naujo ir pasibaigia tik kai visa mafija arba visi geri miestelėnai yra pašalinami iš žaidimo.

Žaidime dalyvaujant daugiau žaidėjų, galima pridėti papildomų vaidmenų:

– Seklys – jis naktį nurodo, kuris iš žaidėjų yra mafija, ir jei yra teisus, vedantysis garsiai paskelbia, kad seklys susekė mafiją. Tačiau jis pats turi neišsiduoti, kad yra seklys.
– Geiša – jos naktį nurodytas žmogus per dienos diskusijas tyli.
– Jakudza – atskiras mafijos klanas. Jakuzda nežino, kas yra mafija, mafija nežino, kas yra jakudza – kovoja dvi mafijos ir miestelėnai.
– Nemirtingasis – žaidėjas, kurio naktį nušauti negalima. Jis gali būti tik išbalsuotas dieną. Tačiau niekas negali žinoti, kas jis yra.
– Nindzė – Jakudzos narys, kuris yra nematomas policininkams ir sekliams. Jei policininkai arba seklys į jį parodė naktį, jiems jis pristatomas kaip eilinis miestietis.
– Meras – dienos balsavimo metu jis turi du balsus.