Skelbiamas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką konkursas

Šilutės rajono savivaldybė teikė paraišką Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtam konkursui „Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką“.

Registruotis kviečiami 14 – 19 metų jaunuoliai.

Šilutės rajono savivaldybės teiktas projektas „Veikli Šilutė“ gavo finansavimą 10 000 eurų.

Projektu siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių. Projektas skirtas jaunimui nuo 14 iki 19 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Šilutės rajone ir besimokančiam Šilutės bendrojo ugdymo įstaigose. Projekto vykdymo terminas – liepos – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Kviečiame registruotis jaunuolius nuo 14 iki 19 metų, kurie nori įsidarbinti vasaros metu. Jaunuoliai, kurie nori dalyvauti šioje programoje, apie tai praneša tokia tvarka: jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Projekte, turi registruotis pas Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą (jaunimo reikalų koordinatorių), paštu egle.cesniene@silute.lt, užpildydami nustatytą formą ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Jeigu norinčių dalyvauti Projekte yra daugiau nei skirta lėšų, atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką.

Su Projekto dalyviais sudaroma trišalė sutartis, kurioje aptariamos pagrindinės sąlygos.

Įmones/įstaigas taip pat kviečiame teikti informaciją apie norą įdarbinti jaunuolius nuo 14 iki 19 metų. Prašome pateikti šią informaciją el. paštu egle.cesniene@silute.lt: įmonės/įstaigos pavadinimas; kokio amžiaus jaunuolius įdarbintumėte; kiek jaunuolių įmonė/įstaiga gali įdarbinti (pagal programą galima įdarbinti ne daugiau 5 jaunuolių); kontaktinis asmuo: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas.

Registracija vyks iki š. m. birželio 30 d. 12.00 val.