Skelbiamas papildomas paraiškų rinkimas paramai asbestinių stogų dangos keitimui gauti

asbestinis stogasNacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) nuo liepos 1 d. pradeda papildomą paraiškų surinkimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paraiškos bus renkamos iki rugpjūčio 1 d.

KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje. Pareiškėjas taip pat turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.

ES ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos.

Atkreipiamas dėmesys, kad pasikeitus priemonės įgyvendinimo taisyklėms, asbestinio stogo dangos keitimo projektas turi būti įgyvendintas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Iki šios datos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas.

Paraiškos bus renkamos ne tik NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose. Paskirtu laiku savivaldybėse pareiškėjai turės galimybę pateikti paraiškas ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais. Grafiką galima rasti NMA interneto svetainės www.nma.lt „Naujienų“ skiltyje.

Per visą programinį laikotarpį pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ surinkta beveik 14 tūkstančių paraiškų, išmokėta daugiau kaip 38,3 mln. litų paramos.

PARAIŠKŲ SURINKIMO GRAFIKAS ŠILUTĖJE:

Atvykimo dienos

Laikas

Vieta

2014-07-17

9.00-12.00

Seniūnijos salės 2 aukšte, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m.

2014-07-24

9.00-12.00

Seniūnijos salės 2 aukšte, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m.

2014-07-31

9.00-12.00

Seniūnijos salės 2 aukšte, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m.

 

Iškilus klausimams, galite konsultuotis su NMA Klaipėdos paramos administravimo skyriaus specialistais šiais telefonais:

(8 46)  431 414
(8 46)  431 404
(8 46)  431 402

Daugiau informacijos rasite:

http://www.nma.lt/index.php/naujienos/skelbiamas-papildomas-paraisku-rinkimas-paramai-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-gauti-/5010

Taisykles rasite:

http://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-2007-2013-m-programa/igyvendinimo-taisykles/kaimo-atnaujinimas-ir-pletra-planiniu-budu/2068 (žiūrėti aktualią redakciją).

Paramos paraiškos formą ir jos pildymo instrukciją rasite:

http://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-2007-2013-m-programa/dokumentu-formos/kaimo-atnaujinimas-ir-pletra/2096